Varoitus kontaktien vaarasta henkimaailman kanssa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Varoitus kontaktien vaarasta henkimaailman kanssa


Varoitus kontaktien vaarasta henkimaailman kanssa

Lord Maitreya, 27. kesäkuuta 2007

MINÄ OLEN Maitreya, joka on tullut taas luoksesi Lähettilääni kautta.

Olen tullut, ja kuten aina, olen valmis antamaan teille uutta informaatiota Polkunne tässä vaiheessa. Ette ehkä luota siihen, mitä annamme, mutta on viisaampaa ottaa se huomioon ja miettiä sitä huolellisesti. Sillä ei ole kovin usein, että meillä on mahdollisuus puhua kanssanne. Ja myöntäkää, että se ei ole usein, että teille annetaan informaatiota Taivaasta.

Olen tullut luoksenne tänään antaakseni toisen Viestin, koskien suoraan teidän suhdettanne meihin, Ylösnouseihin Mestareihin. Te tiedätte, että monet ihmiset ovat viime aikoina julistaneet vastaanottavansa  meidän Viestejämme. Kuitenkin, jokin sisällänne saa teidät kohtelemaan tällaisia viestejä ja lähettiläitä varovaisuudella.

Miksi näin on? Tämä johtuu siitä, että pelkkä viestintäprosessi meidän ja ylösnousemattoman ihmiskunnan välillä on edelleen melko vaikeaa. Suurin osa ihmisistä, ellei melkein kaikki ne, jotka ajattelevat vastaanottavansa Viestejämme, ovat kaikista todennäköisimmin astraalitason, tai tuon tason henkien vaikutuksen alaisia. Kaikki astraalitason olennot eivät ole vihamielisiä ihmisiä kohtaan. Monet näistä olennoista ovat jumissa Taivaan ja Maan välillä. He eivät voi ottaa uutta inkarnaatiota, koska he ovat saavuttaneet suhteellisen korkean kehitystason, mutta on olemassa tiettyä karmaa, jota he eivät vielä ole työstäneet pois. He voivat poistaa tämän karman vain ihmisten kautta, jotka ovat nyt inkarnoituneina. Näiden olentojen on etsittävä ja löydettävä kontakti ihmisistä, voidakseen antaa ihmiskunnalle tiettyä informaatiota ja tietoa.  Tällä tavoin, yhteistyössä ihmisten kanssa, he kykenevät työstämään pois jäljellä olevat karmalliset velkansa.

On olemassa myös muita henkimaailman asukkaita, jotka ovat tarkoituksellisesti erottaneet itsensä Jumalasta, eivätkä halua inkarnoitua. Monet heistä kutsuvat itseään ylösnousseiksi mestareiksi ja jopa käyttävät meidän nimiämme.

On olemassa myös meidän astraalisia kaksoisolentoja, jotka ovat ihmisen ajatusmuotojen luomia. He eivät ole täysin tietoisia olentoja, mutta he voivat antaa melko yhtenäisiä viestejä, jotka sisältävät yleisesti tunnettuja lausuntoja ja totuuksia.

Voit aina erottaa nämä olennot värähtelytason ja heidän viestiensä sisällön perusteella. Tyypillisesti tällaiset olennot lähettävät tiettyä värähtelytasoa ja heidän viestinsä eivät ole kovin monipuolisia.

Annan teille niin yksityiskohtaista informaatiota astraalitason asukkaista, koska joudumme kohtaamaan liian monia ongelmia, kun tietyt yksilöt, jotka ajattelevat, että he kommunikoivan Ylösnousseiden Mestarien kanssa, mutta tosiasiassa kuitenkin joutuvat astraalitason henkien vaikutuksen alaisiksi. Kun he vihdoin tajuavat tai ihmiset heidän ympärillään tajuavat, kaikki tällaisen yhteyden vaarat, voi olla erittäin vaikeaa päästä vapaaksi tällaisesta vaikutuksesta. Psykiatrinne tavallisesti kutsuvat tätä tilaa skitsofreniaksi ja uskonnolliset ihmiset kutsuvat sitä hengen valtaamaksi. Voi olla erittäin vaikeaa päästä eroon näistä olennoista, koska te itse sallitte heidän tulla keho-temppeleihinne ja halusitte tehdä yhteistyötä heidän kanssaan vapaasta tahdosta.

Jos olet tekemisissä sellaisten olentojen kanssa, jotka eivät ole katkaisseet suhdettaa Jumalaan ja jotka työstävät pois karmaansa teidän kauttanne, te autatte näitä olentoja, ettekä luo omaa karmaa. Tämä yhteistyö johtuu kauan sitten syntyneistä karmallisista yhteyksistänne.  Jos kuitenkin päätätte tehdä yhteistyötä niiden astraalitason edustajien kanssa, jotka ovat erottaneet itsensä Jumalasta, silloin, vastaanottamalla heidän viestejään, te luotte karmaa. Mitä enemmän yritätte levittää heidän viestejään, sitä suuremman karman luotte.

Tämän vuoksi meidän on käytettävä erityisesti koulutettujen Lähettiläiden apua, jotka käyttävät meidän antamaamme asemaa ja jotka ovat tulleet maailmaanne erityisellä tehtävällä: palauttamaan Polun, jota pitkin olemme johtamassa Maan ihmiskuntaa.

Siksi sinulle annetaan täydellinen informaatio ja täydellinen vapaus valita, ketä kuunnella ja ketä seurata.

Olen tullut tänään konkreettisella tavoitteella antamaan teille tietoa yhteyksistänne henkimaailmaan ja sen asukkaihin.

Meidän Lähettiläämme  kantavat Korkeampien oktaavien värähtelyjä. Värähtelytason perusteella voit aina erottaa Lähettiläämme kaikista huijareista tai harhaantuneista henkilöistä.

On toinenkin kriteeri, jonka annan teille, ja jota voitte käyttää erottamiskykyyn. Kaikilla saavutuksilla hienovaraisella tasolla, joista teille kerrotaan, pitäisi olla todiste fyysisellä tasolla.

Siksi, jos sinulle kerrotaan, että olet Jeesus tai Lordi Maitreya tai joku muu Mestari, pyydän, katso itseäsi ja ympäristöäsi ja analysoi huolellisesti suhteitasi ihmisten kanssa, rakkaittesi kanssa. Se ei ole aina itsestään selvää, mutta jos ette seuraa elämässänne Jeesuksen, Mooseksen ja menneisyyden profeettojen ja Lähettiläiden antamia Opetuksia, silloin on erittäin epätodennäköistä, että olet niitä, joiksi teille kerrotaan, että olette. 

Teidän sivistyneellä ajallanne ihmiset ovat edelleen liian tietämättömiä asioissa, jotka koskevat uskoa ja suhteita henkisen maailman kanssa. Siksi useat lurjukset yrittävät hyödyntää tietämättömyyttänne. Siksi lähetämme meidän Lähettiläämme opettamaan, kuinka tehdä eroja ja antamaan teille tosi Opetuksen.

Valinta on teidän. Teillä on mahdollisuus valita, seuraatteko väärinkäsityksiänne vai palaatteko takaisin Polulle, jota olemme opettaneet teille koko ihmiskunnan kehityksen ajan.

Olin tänään hyvin suora, koska on tullut aika lopettaa asian pyörittäminen ja lopulta antaa teille informaatiota, jonka avulla voit välttää harhakuvitelmat.

Emme ole antaneet mitään selkeämpää Viestiä yhteyksien vaaroista hienovaraisen tason kanssa. Nyt on kuitenkin tullut aika, ja emme voi pitempää enää sietää teidän avunpyyntökutsujanne, kun joudutte pahojen henkien loukkuun. Uskokaa minua; on paljon helpompaa estää vaara kuin kutsua kaikkia Taivaallisia Mestareita pelastamaan teitä vaarasta.

Jotta ettette olisi liian peloissanne, minun on myös sanottava, että lähinnä ne ihmiset, joilla oli karmaa Jumalan kanssa menneisyydessä, ovat niitä, jotka tulevat yhteyteen astraali tason niiden olentojen kanssa, jotka ovat erottaneet itsensä Jumalasta. Tämä karma saa nämä ihmiset tulemaan sellaisiin kontakteihin. Henkien valtaan joutuminen, jonka se saavat, on seurausta heidän karmastaan Jumalan kanssa. Karman paluuta on mahdotonta välttää, mutta on mahdollista ymmärtää tietoisuudessanne aiemmat virheenne, tehdä parannus ja pyytää suojelun enkeleitä suojaamaan teitä astraalitason vaikutukselta. Jumala ei halua teidän kärsivän. Jumala haluaa teidän oppivan läksyt menneistä virheistänne ja ettette toista niitä.

Teille on annettu mekanismi työskennellä karmanne kanssa kirjoittamalla kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle kunkin kuukauden 23. päivänä työstääksenne seuraavan kuukauden karmaa. Miksi ette käytä näitä teille myönnettyjä mahdollisuuksia täysimääräisesti?

Jos ette käytä näitä teille annettuja armoja, Jumalallinen tilaisuus saattaa heikentyä tai jopa kadota kokonaan.

Muistutan teitä, että nyt, 1. heinäkuuta saakka [1], sinulla on mahdollisuus kirjoittaa kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle, ja nämä kirjeet voivat sisältää pyyntöjänne karman taakan keventämiseksi. Joudutte kuitenkin ottamaan tiettyjä velvollisuuksia seuraavan kuuden kuukauden ajan seuraavaan Karmallisen Neuvoston istuntoon asti – vastuita, jotka tulevat sallimaan teidän ansaita hyvää karmaa helpottamaan karmallista taakkaanne. 

Voitte pyytää apua rakkaillenne, ja sitten hyvää karmanne tullaan käyttämään heidän auttamiseen.

Korostan erityisesti, että karma Jumalan kanssa heijastuu fyysisellä tasolla mielisairauden tai hengen hallussapidon muodossa. Kuten mikä muu karma tahansa, sitä voidaan pehmentää tai työstää pois. Sinun on ymmärrettävä aikaisemmat väärinkäytöksesi ja haluta olla toistamatta niitä.

Kuten näet, kaikki ei ole helppoa yhteyksissä henkimaailmaan. Sinun on aina oltava tietoinen täydellisestä karmallisesta vastuustasi, kun olet yhteydessä hienovaraiseen tasoon, vastaanotat viestejä hienovaraisesta tasosta ja levität niitä.

MINÄ OLEN Maitreya, rakastaen sinua vilpittömästi ja huolehtien sinusta.

[1] Ylösnousseiden Mestarien opetusten mukaan Karmallinen Neuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa kahden viikon ajan talvi- ja kesäpäivänseisauksen aikana, noin 20.-22. Joulukuuta – 1. tammikuuta ja 20.-22. Kesäkuuta – 1. heinäkuuta. Näinä päivinä kirjeet pyynnöillä voidaan osoittaa Karmalliselle Neuvostolle. Karmalliselle Neuvostolle kirjeiden kirjoittamista koskevat säännöt on kuvattu Sanelussa. Nyt,  vuotuisen syklin muutoksessa on erityisen hyödyllistä tehdä päätös ja vapauttaa itsesi kaikesta tarpeettomasti tietoisuudessasi, Rakastettu Surya, 21. joulukuuta, 2006. Katso Words of Wisdom, Osa 2.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina