Ojennan auttavan käteni teille

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ojennan auttavan käteni teille


Ojennan auttavan käteni teille

Sanat Kumara, 20. kesäkuuta 2013

MINÄ OLEN Sanat Kumara.

Isälliset tunteeni Maapallon ihmiskuntaa kohtaan saavat minut tulemaan luoksenne taas.

Koen vertaansa vailla olevaa liikutusta tämän Viestini välityksen hetkellä. Kuten aina, haluaisin antaa teille osan tietoisuudestani, ymmärryksestäni, uskostani ja omistautumiseni Jumalalle ja Jumalalliselle laille.

Voisitte saada koko saavutuksieni voiman auraanne juuri sillä hetkellä, kun luette tai kuuntelette tätä Viestiäni. Ainoa este on lihallisen mielenne, egonne vastustus. Ette voi vastaanottaa, kun ette kykene hyväksymään. Ja ette kykene hyväksymään, sillä este sinun ja teidän välillä egonne muodossa.

Sen vuoksi, joka kerta kun tulemme, asettamamme päätehtävä on voittaa egonne. Meillä on kyky saavuttaa Yhtenäisyys ja yhdistyä Hengessä vain, jos otamme askeleita toisiamme kohti.

Tulen ja ojennan auttavan käteni teille. Mutta teidän on myös suoritettava ponnisteluja ja ojennettava kätenne minulle.

Toistan väsymättä, että teidän pitäisi työskennellä vakaasti kohti yhteistyötämme ja Yhdenmukaisuus Jumalan kanssa voi tapahtua. Teidän on mahdotonta seurata polkua ja suosituksiamme yhtenä päivänä ja antautua egonne intohimoihin seuraavana päivänä. Teidän on mahdotonta olla opetuslapsemme tänään ja unohtaa se huomenna.

Peräkkäisyys,  johdonmukaisuus teoissa, valinnoissa ja pyrkimyksessä – nämä me väsyttämättä kehotamme teitä seuraamaan.

Aina kun Viestiemme  innoittamana teette päätöksen noudattaa osoittamaamme Polkua, älkää unohtako päätöstänne seuraavana päivänä.

Aineen vastustus nykyhetkellä on saavuttanut huippunsa.   

Siksi vaaditaan koko olemuksenne ponnistuksia voittamaan illusoriset voimat. Ja te pystytte siihen. Pystytte voittamaan mitkä tahansa  ulkoisten ja sisäisten negatiivisten voimien ja energioiden vastuskyvyn. Ainoa, mitä todella tarvitsette, on toive ja pyrkimys, omistautuminen ja johdonmukaisuus.

Saadaksenne nämä ominaisuudet olemuksenne sisimmästä, tarvitsette timantin vahvaa uskoa, joka perustuu sydämelliseen ehdottomaan rakkauteen koko Luomakuntaa kohtaan. 

Ette voi heti virittää olemustanne  ja itseänne Hierarkian kanssa, mutta voitte saavuttaa ne tekemällä asteittaisia päivittäisiä askeleita välttämättömään suuntaan. Antamamme neuvot ja suositukset ovat riittäviä määrätietoiseen etenemiseen Polullanne takaisin kohti Taivasta.

Teidän on vain muistettava meitä jatkuvasti, pitääksenne yllä yhteyttä sydämessänne. Veljeskunta suorittaa valtavia ponnistuksia tähän suuntaan. Joka kerta kun tulemme antamaan Viestejämme, miljoonat Ylösnousseet Mestarit antavat apunsa ja panoksensa jokaiseen Viestin välitykseen. Siksi Viestimme ovat kaikista arvokkain aarre maailmassanne. Viestimme ovat Jumalallisen energian materialisaatio. Jyvä jyvältä kahdeksan ja puolen vuoden aikana, energiamme ja värähtelymme tunkeutuvat maailmaanne.

Ja me vilpittömästi toivomme, että onnistutte hyödyntämään meiltä saamanne energian, tiedon ja Jumalallisen Lain ymmärryksen riittävästi ja huolellisesti.

Joka kerta kun luette Viestejämme, pysähtykää hetkeksi ajattelemaan, kuinka suuria ovat ne ponnistukset, joita me suoritamme Viestien siirtämiseksi maailmaanne. Ja jos voisitte vastata kutsuumme, vastaavalla, yhtä suurilla ponnistuksilla,  kuin ne, jotka me suoritamme,  Jumalallinen Laki tulisi täytetyksi ja oktaavien välinen energianvaihto toteutuisi. Tämä todistaisi maanpäällisen evoluution kehityksien kyvystä jatkaa kehitystä Jumalassa.

Tätä ei kuitenkaan tapahdu. Ja voitte varmistua siitä omalla kokemuksellanne.

Kuinka kauan valmiutenne ja päättäväisyytenne kestää, jonka saatte lukiessanne seuraavaa Viestiämme? Ennen kuin saatte ensimmäisen puhelun tai keskustelun ystävän kanssa chat´issa? Kunnes uusi huvitus ja maailmassanne  nautinto houkuttelee teitä? Kunnes katsotte toista elokuvaa televisiosta?

Ette voi heittää heti pois ympäröivää illuusiota, mutta pystytte suorittamaan peräkkäisiä toimia sen voittamiseksi. Polku, joka on ojennettu edessänne, ei avaudu itsenne ulkopuolelle. Tämä Polku paljastaa itsensä sisällänne. Ja tämä Polku on tietoisuutenne muutos.

Te itse suoritatte tietoisuutenne muuttamisprosessin. Kaikki ulkoinen illuusio on avautunut edessänne ainoastaan, jotta voitte tehdä valintojanne ja edistyä Polkua pitkin. Kuitenkin mieluummin laskeudutte syvemmälle ja syvemmälle illuusioon sen sijaan, että eroaisitte siitä.

Tämä on teidän valintanne ja päätöksenne. Koko maailmankaikkeudessa ei ole olemassa olentoa, joka tekisi valintoja puolestanne.

Asettakaa nyt itsenne minun asemaani. Miljoonien vuosien ajan minä jatkan edelleen opettaen teille Opetuksien perusteita. Tulen monien Lähettiläiden ja profeettojen kautta. Annan yhden ja saman opetuksen miljoonien vuosien kuluessa. Monet teistä ovat kuulleet tämän opetuksen henkilökohtaisesti minulta Veljeskunnan retriiteissä ja Lähettiläiltäni kymmeniä ja satoja kertoja. Mutta sitten kun tulette kosketuksiin illusorisen maailman kanssa, ja silmissänne oleva Valo haalistui, päättäväisyytenne jätti teidät, ja sukelsitte yhä syvemmälle maailman illuusioon. Sitten tuli hetki, jolloin viimeisessä toivossa käänsitte silmänne Taivasta kohti ja pyysitte apua ja pelastusta. Se toistui elämästä elämään, useita kertoja.

Jos kuka tahansa teistä olisi minun asemassani, olisitte luopunut tästä kauan sitten. Kuitenkin, kannatan vastuuta jokaisesta teistä. Ja minä tulen ja annan teille Opetukseni ja kehotukseni itsepäisyydestänne huolimatta.

En tiedä kuinka paljon enemmän aikaa sielunne tarvitsee kyllästyäkseen leikkimään illuusiossa ja pyrkiäkseen Jumalallisen tietoisuuden Taivaallisiin huippuihin, mutta tiedän, että tulee hetki, jolloin pystytte nostamaan tietoisuutenne  sellaiseen huippuun ja nähdä Jumalallisen kehitys Polun mahdollisuuden, ja käännätte silmänne pois maailman kimaltelevista koristeista lopullisesti.

Toivon teidän kohtaavan tämän selkeyden hetken tässä inkarnaatiossanne. Toivon, että otatte askeleenne äärettömyyteen ja tulette ulos teitä kahlehtivien illuusion rajojen tuolle puolen, niin pian kuin mahdollista.

Minä ojennan käteni teille ja kärsivällisesti odotan teidän tulevan ja kättelevän sitä.

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina