Olen tullut auttamaan sieluasi

      Kommentit pois päältä artikkelissa Olen tullut auttamaan sieluasi


Olen tullut auttamaan sieluasi

Quan Yin, 22. kesäkuuta 2013

MINÄ OLEN Quan Yin.

Tänään en ole tullut luoksesi Karmallisen Neuvoston jäsenenä enkä Armon Jumalattarena. Olen tullut luoksesi tänään kuin vanhempana sisarenasi.

Olen tullut luoksesi, koska tarvitset apua. Monet teistä kärsivät niin pahasti, ettette edes ymmärrä sitä, että sielunne tarvitsevat apua ja parantamista.

Etsitte kärsimysenne syitä itsenne ulkopuolelta. Syytätte ulkoisia olosuhteita: työtä, perhettä ja hallitusta.

En kuitenkaan kerro teille mitään uutta, jos annatte minun muistuttaa teitä, että kaikki, mitä teille nyt tapahtuu, olette itse luoneet jonkin aikaa sitten tässä inkarnaatiossa tai edellisissä inkarnaatioissa. Sinä olet kärsimyksesi alullepanija.

Teidän halunne väistämättä tuovat teille  paitsi niiden täyttymyksen mutta myös karman, joka seuraa halujenne täyttymistä.

Rakas Gautama Buddha opetti haluista vapautumisesta kärsimysten alkuperänä. Monet teistä lukivat Gautama Buddhan antamia  Opetuksia. Tunsitte tarvitsevanne hankkia tietoa, joka vapauttaa teidät ikuisesti tämän maailman kärsimyksistä, eikö niin?

Olen kuitenkin valmis antamaan sinulle tiedon, joka tulee auttamaan sinua. Tämä tieto liittyy ympäröivään ympäristöösi.

Maailma näyttää sinusta synkältä ja vihamieliseltä. Sinusta tuntuu, että kaikki ympärilläsi kärsii ja janoaa parantumista. Mutta ensinnäkin se olet sinä, sielusi, joka kärsii. Ja se on sielusi, joka tarvitsee parantumista ja apua.

Olen tullut auttamaan sieluasi.

Lukuisten inkarnaatioiden aikana  minulla oli myös tilaisuus auttaa sinua. Ei ole sattumaa, että olet löytänyt nämä Sanelut ja kiinnostunut niistä. Aikaisemmin kuulit jo minulta lohdutuksen sanoja, ja sinulla oli tilaisuus pysyä yksinäisyyden ja rukouksen hiljaisuudessa.

Nyt tehtäväsi on muuttunut monimutkaisemmaksi. Sinun on löydettävä itsestäsi voima vastustaa maailmassa vallitsevaa hulluutta oman rauhasi ja tyyneytesi hiljaisuudessa, jonka sinun on paljastettava olemuksesi sisimmässä osassa.

Olen tullut muistuttamaan teitä siitä, kuka todella olette. Ja olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että ennen tätä inkarnaatiotanne otitte itsellenne tehtävän vastustaa ulkomaailmaa sisäisen maailman rauhalla. Kaikki muutokset tulevat fyysiseen maailmaan olemuksenne sisimmästä. Te olette ne ihmiset, joiden tehtävänä on levittää Jumalallinen maailma itsestänne ulkoiseen maailmaan.

Kyllä, tietysti haluista kieltäytyminen on äärimmäisen tärkeää. On erittäin tärkeää noudattaa käyttäytymisen moraalista ja eettistä perustaa. On tärkeää säilyttää ajatusten, tunteen ja ruumiin puhtaus. On erityisen tärkeää noudattaa ulkoisia ohjeita ja pysyä rauhallisena kaikissa tilanteissa. Kaikki nämä ovat tärkeitä ja välttämättömiä.

Kuitenkin, on vielä yksi näkökohta, joka väistää ulkoisen tietoisuuden. Ja tämä näkökulma viittaa suhteeseesi itsessäsi olevan Jumalan kanssa. Tämä on tärkein näkökulma, koska kirjaimellisesti kaikki riippuu siitä, kuinka onnistut yhdistämään ulkoisen tietoisuutesi Jumalalliseen tietoisuuteen, Korkeampaan Itseesi.

Tarvitset erittäin huolellisen lähestymistavan kaikkiin elämäsi ulkoisiin olosuhteisiin. Kaikki, mikä voi häiritä henkilökohtaista suhdettasi sisäiseen Opettajaasi, sisäiseen Guruusi, on jätettävä pois elämästäsi.

Olemme tulleet ja antaneet tämän Opetuksen monia kertoja. Nyt olen tullut kertomaan sinulle, että elämässäsi on tullut hetki, jolloin kirjaimellisesti kaikki elämässäsi riippuu siitä, kuinka seuraat Opetusta, jonka annamme. Elämäsi, sielusi evoluution jatkuminen, riippuu kirjaimellisesti siitä, kuinka noudatat neuvojamme ja suosituksiamme.

Voit pelastaa itsesi ja sielusi vain, jos etsit koko sydämestäsi Jumalaa ja Jumalan Lain noudattamista.

Et voi enää viivyttää valintasi hetkeä ja kiirehtiä nautintoihin ja huvituksiin, koska kosminen määräaika on tullut ja sadonkorjuu on käynnissä täydellä voimalla.

Teet valinnan itse, eikä kukaan tee sitä puolestasi. Loppukokeen aika on tullut. Teet valinnan olemuksesi sisällä, ja tämä valinta tarkoittaa joko sielusi evoluution jatkamista tai sen loppumista. Kosmiset syklit ovat leppymättömiä. Laki vaatii sinua tekemään valintasi.

Minun on kerrottava teille, että Suuri Keskus-Aurinko ei jätä teille enää mahdollisuuksia. Ehdot ovat lähestyneet, eikä niitä voida enää viivyttää.

Tämä tarkoittaa sitä, että ne teistä, jotka eivät onnistuneet voittamaan harhan manifestaatioita tietoisuudessanne, eivät tule kykeneviksi nousemaan seuraavaan evoluutiovaiheeseen. Teidän vanhemmat veljenne ja sisarenne, jotka ovat jo nousseet evoluution seuraavaan vaiheeseen, Ylösnousseet Mestarit ja Lady Mestarit, käyttävät jokaista tilaisuutta antaakseen apuaan ja tukeaan. Veljeskunnan retriitteissä työskennellään 24 tuntia vuorokaudessa ja maksimaallisella velvollisuudella. Tulemme kirjaimellisesti jokaiseen kutsuunne ja vastaamme kaikkiin kutsuihinne ja rukouksiinne. Sinulta vaaditaan vain hyvin vähän: kutsuja ja rukousta ja sekä pyrkimystä ja uskoa.

Ennennäkemättömien mahdollisuuksien aika on tullut, kun on mahdollista vapautua illuusion vankeudesta yhden inkarnaation aikana. Tämä on hirvittävien ristiriitojen ja vastakkainasettelujen aika, samanaikaisesti voitte nähdä esimerkkejä uskomattomasta pyhyydestä ja valtavia vastakkaisten voimien manifestaatioita Jumalallisen energian erilaisten vääristymien ja kieroutumien muodossa.

Vastakkaiset voimat vaikuttavat teihin jatkuvasti päivän aikana. Ja jatkuvasti päivän aikana  voitte tehdä valinnan. Valitettavasti hyvin harvat ihmiset ymmärtävät sen, mitä tapahtuu.

Suurin osa ihmisistä eivät ymmärrä mitä tapahtuu ja putoavat niiden voimien vaikutukseen, jotka lopulta tuhoavat heidän sielunsa. 

Tehtävämme, Ylösnousseiden Mestarien tehtävä on kuten ennen: selvittää tilanne ja selittää prosesseja, jotka tapahtuvat Maapallolla. Haluaisimme pelastaa illuusion merestä mahdollisimman monta Valon sielua. Siksi tulemme ja toistamme väsymättä sanoja, jotka kykenevät herättämään Jumalallisuutenne, sillä, kun heräät, tulette hankkimaan tietoisuuden ja valaistumisen, joka on niin tärkeää teille. 

Kun hankitte tietoisen ymmärryksen prosesseista, jotka tapahtuvat nyt maailmassa, lopetatte kiirehtimisen ja epäröinnin. Tulette hankkimaan sisäisen ytimen, jonka avulla voit paitsi kestää ympäröivän illuusion myös auttaa heikkoja ja voimattomia, jotka eivät ymmärrä  mitä on tapahtumassa ja jotka tarvitsevat huolenpitoanne ja ohjaustanne.

Olen tullut luoksenne tänään antamaan impulssin sydämellenne. Olen tullut kannustamaan teitä kohottamaan silmänne hälinän yläpuolelle ja pyrkimään Jumalallisen tietoisuuden taivaallisiin huippuihin.

MINÄ OLEN Quan Yin, suurella huolenpidolla sieluistanne.

© Lähettiläs Tatyana Mickushin