Olen tullut muistuttamaan teitä jälleen kerran Meidän Opetuksiemme perusajatuksista

      Kommentit pois päältä artikkelissa Olen tullut muistuttamaan teitä jälleen kerran Meidän Opetuksiemme perusajatuksistaOlen tullut muistuttamaan teitä jälleen kerran Meidän Opetuksiemme perusajatuksista

Lord Maitreya, 19. kesäkuuta 2020

MINÄ OLEN Maitreya. Minä olen tullut!

En voi muuta kuin tulla tänä vaikeana aikana  tukemaan minun omistautuneita Bodhisattvojani vaikeimmassa polun osassa.

Valitettavasti maailma ei hyväksynyt helpon polun Ohjeitamme ja Suosituksiamme. Olemme tehneet ennennäkemättömän ponnistuksen; Me ja Lähettiläämme olemme tehneet kaiken, mikä oli mahdollista, kaiken, mikä oli Meidän vallassamme tuodaksemme fyysiselle tasolle tietoa ja suosituksia, jotka voisivat helpottaneet  sielujen siirtymistä korkeammalle tietoisuuden tasolle, Uudessa Ajassa, Maitreyan Aikakauteen, Maailman Äidin aikakauteen.

Ihmiskunta ei kiirehdi eroamaan kiinnittymisistään ja puutteistaan. Olemme toistaneet tämän Opetuksen monta kertaa, mutta tällä hetkellä, uusien energioiden tullessa, on tarpeellista muistuttaa teitä siitä jälleen kerran.

Minä opetan Vihkimyksien Polusta; minä olen teidän Vihkijänne,  Ja tällä Polulla on useita keskeisiä virstanpylväitä. Yksi näistä virstanpylväistä on valinta.

Sinä itse, omasta vapaasta tahdostasi, jonka Luoja on sinulle antanut, valitset kahden maailman välillä: illuusion ja Jumalallisen maailman välillä; valitset joko olla evoluutiopolusta sivussa tai siirryt onnistuneesti evoluution askeleitä pitkin.

Monille ihmisille tämä Opetus valinnasta on kuitenkin yhä edelleen epäselvä. Minä selitän. Teet valintoja koko ajan. Ja sinulle ei ole itsestään selvää, että teet valinnan maailmojen välillä. Ei, teet tavanomaisia asioitasi, suoritat tavallista ammatillista toimintaa ja toiminnan aikana teet valinnan.

Ymmärtääksesi paremmin tulen antamaan konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi, olet lääkäri, ja kohtaat kysymyksen; annetaanko potilaalle haitallista rokotetta eli määrätäänkö epäterveellistä lääkettä vai ei. Jos sinua ajaa pelko menettää työsi etkä halu auttaa potilasta, silloin valitset käyttää potilaalle vaarallisia keinoja. Pohjimmiltaan valitset tappaaksesi ihmisen vain hienostuneemmalla menetelmällä. Ja sitten olet Meitä vastakkaisten voimien puolella.

Tai olet ohjelmoija, ja osallistut ammatillisessa toiminnassasi ohjelmien kehittämisessä, joiden avulla ihmiskunta tulee meitä vastakkaisten voimien globaaliin hallintaan. Ja sinä olet jo näiden joukkojen avustaja. Teit valinnan illuusoristen voimien puolesta.

Olet voimakkaiden rakenteiden edustaja ja valitset käyttää aseita naisia, lapsia ja vanhuksia vastaan. Ja tapat itseasiassa omaa sieluasi.  Sinä riistät sielultasi evoluution jatkumisen.

Olet viranomainen tai viranomaisen edustaja. Ja hyväksyt lakeja, jotka vaikuttavat haitallisesti ihmisiin ja heidän perustarpeisiinsa: ruokaan, asumiseen, lasten koulutukseen ja kansanterveyteen. Olet jo osallisena epäjumalaiseen toimintaan; sinä rikot jo Jumalallista Lakia.

Näin kukin teistä tekee valintansa perustuen pelkoon, pelko aseman menettämisestä, työstä ja rahasta tekee valintanne.  Tämä on pohjimmiltaan valinta, joka sitoo sinua materiaan. Pelkäät menettää joitakin myyttisiä tavaroita, sinä teet valinnan, joka sitoo sinua materiaan ja riistät itseltäsi vapautesi. Kun et toimi Jumalallisen Lain mukaisesti, erotat itsesi Jumalasta. Tämän valinnan seurauksena tulee olemaan orjuus aineen tasolla.

Itse asiassa olette luopumassa Jumalan antamasta vapaasta tahdosta, jotta ette menettäisi joitain etujanne fyysisellä tasolla. Ja teistä tulee aineen orjia.

Monet ihmiset, jotka lukevat Meidän Viestejämme, 90 prosenttia näistä ihmisistä, ovat vain kuluttajia. He ottavat tietomme, Meidän energiamme ja eivätkä käytä sitä edistyäkseen evoluution asekeleita pitkin. He ainoastaan kuluttavat kohdatakseen tarpeitaan.

On  olemassa hieno linja, kun Viestimme edistävät henkisen Polun etenemistä, tai kun Meidän Viestiemme lukeminen siirtää sinut kauemmas ja kauemmas Jumalasta. Kyse on motiivista, jolla aloitat lukemaan Viestejämme.

Tämä on toinen Opetus, jonka Me olemme antaneet monta kertaa: Opetus motiivista, jolla aloitatte minkä tahansa toiminnan.

On vain yksi todellinen motiivi – palvella Jumalaa ja kaikkia eläviä olentoja, auttaa naapuria ja auttaa kaikkea, mikä elää.

Siksi vain pieni osa ihmisistä, jotka ovat perehtyneet meidän Viesteihimme, käyttävät niitä sielujensa kehittämiseen.

Ja on hyvin pieni joukko Meidän chelojamme, jotka kulkevat Vihkimyksen Polulla.

Heidän Polkunsa on itsensä uhraamisen, itsensä kieltämisen, itsensä antamisen ja palvelun Polku. He eivät tee kompromisseja omatuntonsa kanssa tehdessään päätöstä fyysisessä tasossa. Ja he mieluummin uhraisivat henkensä kuin seuraisivat monia fyysisen tason kiusauksia, jotka lopulta johtavat sielun tuhoon.

Nyt on tullut se aika, josta olemme varoittaneet monta kertaa: aika jyvien erottamiselle akanoista. Yksikään sielu, joka on valinnut illuusion maailman, ei voi siirtyä uuteen kosmisen syklin vaiheeseen. Tulee aika, jolloin kaikki vanha, kaikki se, joka perustuu olemassaolon kiinnittymisiin asioihin, tottumuksiin, riippuvuuksiin ja paheisiin, ei voi olla olemassa Uudessa Ajassa.

Se on vaikea aika. Siksi olen tullut muistuttamaan teitä jälleen kerran Meidän Opetuksemme perusoppeista, joita tarvitsette juuri nyt.

Aikakauteni, Maitreyan aikakausi ei ole kaukana. Mutta ennen uuden tulemista, Maan täytyy olla puhdistettu vanhasta.

Tämä on vaikea aika. Siksi olen tullut tukemaan minun omistautuneita Bodhisattvojani ja vahvistamaan heitä heidän palvelussaan. Teidän aikanne on tulossa.

Monet pelastavat itseään ja omaisuuttaan tekemällä petoksia ja murhia. Bodhisattvani uhraisivat mieluummin henkensä kuin valitsevat palvella vastakkaisia voimia.

Tulin vahvistamaan teitä uskossa ja tarpeesta herättää sankarien, henkisten sankarien ominaisuuksia, jotka menivät ristiinnaulitsemiseen, roviolle, mutta eivät pettäneet vakaumustaan, uskoaan ja Totuuden palveluaan loppuun asti.

Ja viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa. Maat käyvät läpi vihkimyksiään aivan kuten yksittäiset ihmiset.

Arvioimme maan tasoa sen mukaan, miten se kohtelee meidän  lähetyshenkilöitämme, lähettiläitämme. Oli monia maita, jotka tappoivat Meidän lähettiläämme. Missä nämä maat ovat nyt? Eivät missään.

Meidän Lähettiläämme ovat intrumentti, jonka avulla Me arvioimme maiden ja yksilöiden tietoisuuden tasoa.

Ja tietysti, Jumalallinen Laki ei koskaan salli meidän lähettiläidemme nöyryytystä ja tappamista ilman rankaisematta.

Varsinkin kun Meidän Lähettiläämme Ashram on kääntynyt Opetuksen levittämispaikasta paikaksi, jossa tätä Opetusta saatetaan huonoon valoon.

Tänään olen käyttänyt saapumiseni tilaisuutta palauttaakseni mieleenne Meidän Opetuksiemme tärkeimmät säännöt.

Ehkä tällä hetkellä voitte tarkastella niitä eri tavalla ja muuttaa mielenne ja käsityksenne Meidän Opetuksestamme.

MINÄ OLEN Maitreya, huolehtimalla teidän sieluistanne.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina