OMISTETTU KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE

      Kommentit pois päältä artikkelissa OMISTETTU KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE


OMISTETTU KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE

Karmallinen Neuvosto koostuu kahdeksasta Ylösnousseesta Mestarista, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen  jakaa oikeutta tälle maailmojen järjestelmälle, ratkaisemalla karmaa, armoa ja tuomiota jokaisen elämänvirran puolesta.

Karmallisen Neuvoston jäsenet: Suuri Jumalallinen Ohjaaja, Vapauden Jumalatar, Ylösnoussut Mestari Lady Nada, Elohim Cyclopea, Pallas Athena -Totuuden Jumalatar, Lady Portia – Oikeuden Jumalatar, Kuan Yin – Armon ja Myötätunnon Jumalatar, Buddha Vairochana – yksi viidestä Dhyani Buddhista.

Karmallisen Neuvoston Jäsenet  ovat meidän Jumalallisia välittäjiämme, jotka palvelevat välittäjinä ihmisten ja heidän karmansa välillä.

Kaikkien sielujen täytyy kulkea Karmallisen Neuvoston eteen ennen jokaista maapallon inkarnaatiota, saaden heidän tehtävänsä ja Karmalliset osuudet, jokaiseen elämään etukäteen ja inkarnaation päättyessä  tarkastella heidän suorituksiaan elämässä. 

Tallentavien enkeleiden kautta Karmallisen Neuvoston jäsenillä on pääsy jokaisen elämän virtauksen ( yksilön) muistikirjoihin ja jokaiseen inkarnaatioon Maan päällä.  He, Karmallisen Neuvoston Jäsenet, päättävät kuka inkarnoituu, sekä milloin ja mihin.  He ohjaavat sieluja perheisiin ja yhteisöihin, mittaamalla karman painoja, jotka täytyy tasapainottaa.  

Karmallinen Neuvosto, toimien harmoniassa ja yhteistyössä yksilön MINÄ OLEN Läsnäolon ja Kristus Itsen kanssa, ja määrittää milloin sielu on ansainnut oikeuden tulla vapautetuksi karman- ja jälleensyntymän pyörästä. Suuresta armostaan Jumala on voidellut nämä olennot toimimaan välittäjinä Täydellisyyden Lain ja yksilöiden epätäydellisyyden välillä, jotka ovat poikenneet ja erottuneet armon tilasta.

Karman välittäjinä toimivat neuvoston jäsenet käsittelevät yksittäisen yksilön karman, ryhmän karman, kansallisen karman ja maailman karman syklejä, pyrkien aina soveltamaan Lakia tavalla, joka antaa ihmisille parhaat mahdollisuudet edistyä hengellisessä kehityksessään.

Kun Karman Lordit and Ladyt vapauttavat planeetalle karman kierteen, koko luonnon valtakunta osallistuu osuudellaan  karman laskeutumiseen, joka on aina syklien lain mukainen.

Elementaalit ovat olleet tärkeimpiä välineitä ihmiskunnan epäharmonisen  karman paluussa.Varhaisin muistomme tästä ilmiöstä on Lemurian mantereen uppoaminen Tyynenmeren alle tuhansia vuosia sitten, seurauksena pappien ja papittarien pyhän tulen väärinkäytöstä Jumalan alttareilla.

Muutokset ilmasto-olosuhteissa (samoin kuin myrsky, tulva, tornado ja katastrofi) syntyvät ihmisen Pyhän Hengen luovan voiman väärinkäytöstä. Näiden ajoittaisten luonnon häiriöiden kautta palautetaan neljän elementin tasapaino ja planeetan neljä alempaa osaa puhdistetaan ja kohdennetaan uudelleen.

Karmallisen Neuvoston  kokoukset pidetään suljettujen ovien takana. Se on aina ollut näin, ja ei-ylösnousseella ihmiskunnalla on mahdollisuus tietää, mitä näissä kokouksissa tapahtuu vain siinä määrin kuin Mestarit antavat viesteissään.

Joka vuosi planeetan tilanne muuttuu vähemmän ennustettavaksi ja Ylösnousseet Mestarit eivät voi ennakoida tilannetta edes puolen vuoden päähän. Tämän johdosta Karmallisen Neuvoston  kokoukset pidetään kahdesti vuodessa kesä- ja talvipäivän seisauksien aikana kuten aikaisemmin, mutta näiden lisäksi on kaksi lisäkokousta vuodessa.


Karmallisen Neuvoston jäsenet  kokoontuvat Royal Teton Retreatiin katsomaan ei-ylösnousseen ihmiskunnan vetoomuksia. Vetoomus kirjeiden kirjoittaminen Karmalliselle Neuvostolle jatkuu kahdesti vuodessa talvipäivien ja kesäpäivän tasausten  aikana.( Jouluna ja Juhannuksena suom.huom.)

Viime vuosina Karmallisen Neuvoston väsymätön huolenaihe on : miten saavutetaan tasapainoinen kestävä kehitys maapallolla.
Kaikki Karmallisen Neuvoston  päätökset koordinoidaan aina huolellisesti Keskus-Auringon kanssa.

Perinteisesti Mestarien oppilaat kirjoittavat Karmalliselle Neuvostolle henkilökohtaisia vetoomuksia, joissa pyydetään energiaa, vapautuksia ja sponsorointia rakentaviin hankkeisiin ja pyrkimyksiin. Kirjeet pyhitetään ja poltetaan. Enkelit kuljettavat näiden kirjeiden eetterikopiot  Royal Teton Retreatille, jossa Karman Neuvoston Jäsenet lukevat ne.

Opiskelijat, jotka pyytävät apua, saattavat tarjota tiettyä palvelua tai työtä tai sitoutua tiettyihin rukouksiin ja voimalauseiden lausumiseen, joita Mestarit voivat käyttää “siemenrahana” jotakin varten, jota he haluavat saavuttaa maailmassa.

Artikkelin on valmistanut Maria Fliman.

Kirjallisuus:
1. Mikushina T.N. BOOK OF WISDOM. Messages of the Masters.- Omsk: Publishing House ‘’Sirius’’, 2018
2. Mark L. Prophet, Elizabeth Clare Prophet. The Lords and Their Residences. Encyclopedia. -M-Aqua, Moscow 2006.

________