Omistettu Karmalliselle neuvostolle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Omistettu Karmalliselle neuvostolleOmistettu Karmalliselle neuvostolle


Hyvät ystävät, talvipäivänseisaus lähestyy ja sen mukana Karmallisen Neuvoston kokous. jonka tuomme huomioonne tähän artikkelin kautta: “Omistettu Karmallisen Neuvoston jäsenille“. Karmallinen Neuvosto koostuu kahdeksasta Ylösnousseiden Mestareiden jäsenestä, joiden tehtävänä on jakaa oikeudenmukaisuutta tähän maailmanjärjestelmään, sovittaa karmaa, armoa ja tuomiota jokaisen elämänvirtauksen puolesta. Karmallisen Neuvoston jäseniä ovat Suuri Jumalallinen Johtaja, (The Great Divine Director) Vapauden Jumalatar, Ylösnoussut Lady Mestari Nada, Elohim Cyclopea,  Pallas Athena – Totuuden jumalatar, Portia – Oikeuden Jumalatar, Quan Yin- Armon ja Myötätunnon Jumalatar, Buddha Vairochana – yksi viidestä Dhyani Buddhasta. 

Karman Herrat ovat Jumalallisia välittäjiämme, jotka toimivat välittäjinä ihmisten ja heidän karmansa välillä. Kaikkien sielujen on astuttava Karmallisen Neuvoston eteen ennen maanpäällistä  inkarnaatiotaan ja sen jälkeen. Saaden tehtävänsä ja karmallisen kuormansa jokaiselle elämälle etukäteen ja samoin elämän suorituksensa tarkastelun elämän päättymisen jälleen. Muistiinkirjoittaja Enkelien kautta Karman Herroilla on pääsy täydellisiin tietoihin jokaisen elämänvirtauksen inkarnaatiosta maapallolla. He päättävät, kuka tulee inkarnoitumaan samoin kuin milloin ja mihin. He osoittavat paikat sieluille perheisiin ja yhteisöihin, mittaamalla karmalliset painot, jotka on tasapainotettava. 

Karmallinen Neuvosto, joka toimii yhdessä MINÄ OLEN Läsnäolon ja Kristus Itsen kanssa, ja määrittää, milloin sielu on saa oikeuden vapautua Karman pyörästä ja uudestisyntymisen kierrosta. Suuresta armostaan Jumala on voidellut nämä Olennot toimimaan välittäjinä Lain täydellisyyden ja sen epätäydellisyyden välillä, joka ovat erottanut armon tilasta. Karman Herrat sovittavat yksilön karman syklit, ryhmä karman, kansallisen ja maailman karman, aina pyrkien soveltamaan Lakia tavalla, joka antaa ihmisille parhaan tilaisuuden edistyä henkisesti. 

Kun Karman Herrat vapauttavat karman spiraalin planeetalle, koko luonnon valtakunta esittää osansa sen laskeutumisessa, joka aina tapahtuu syklin lain mukaan. Elementaalit ovat olleet tärkeimpinä instrumentteina ihmiskunnan epäharmonisen karman palautumisessa. Varhaisimpana muistona meillä on tästä ilmiöstä Lemurian mantereen vajoaminen Tyyneen valtamereen monia tuhansia vuosia sitten pappien ja papittarien pyhän tulen väärinkäytön karman johdosta Jumalan alttareilla. 

Muutokset ilmasto olosuhteissa ( kuten myrskyt, tulvat, tornadot ja luonnonmullistukset ) ovat tulosta ihmisen Pyhän Hengen luovan voiman väärinkäytöstä. Näiden periodisten häiriöiden kautta luonnossa neljän elementin tasapaino palautetaan ja neljän alemman planeetan kehot puhdistetaan ja harmonisoidaan. 

Karmallisen Neuvoston kokoukset pidetään suljettujen ovien takana. Se on aina ollut näin ja ei-ylösnousseella ihmiskunnalla on mahdollisuus tietää, mitä näissä kokouksissa tapahtuu, vain siinä määrin kuin Mestarit antavat tietoa. 

Joka vuosi tilanne maapallolla tulee vähemmän ja vähemmän ennustettavaksi, ja Ylösnousseet Mestarit eivät voi ennakoida tilannetta edes puolta vuotta eteenpäin. Siksi nyt Karmallisen Neuvoston kokouksia pidetään kahdesti vuodessa kesä- ja talvipäivänseisauksissa kuten aiemmin, mutta lisäksi muina kertoina, eli neljä kertaa vuodessa. Karman Herrat kokoontuvat Royal Teton Retreatissä tarkastelemaan vetoomuksia ei-ylösnousseesta ihmiskunnasta.

Kirjeiden kirjoittaminen Karmalliselle Neuvostolle on kaksi kertaa vuodessa, talvipäivänseisauksen  ja kesäpäivänseurauksen aikoina. Viime vuosina Karmallisen Hallituksen heltymättömänä huolenaiheena on ollut miten saavutetaan kestävän tasapainon kehitys maapallolla. Karmallisen Neuvoston kaikki päätökset koordinoidaan aina huolellisesti Suuren Keskus-Auringon kanssa. 

Perinteisesti Mestarien oppilaat kirjoittavat henkilökohtaisia vetoomuksia Karmalliselle Neuvostolle, joissa pyydetään energia-avustuksia, vapautuksia ja sponsorointia rakentaville hankkeille ja pyrkimyksille. Kirjeet on sitten siunattu ja poltettu. Enkelit kuljettavat näiden kirjeiden eteerisen matriisin Royal Teton Retreattiin, jossa Karman Herrat lukevat ne. Opiskelijat, jotka pyytävät apua, voivat tarjota tiettyä palvelua tai työtä tai sitoutua tiettyihin rukouksiin ja dekreet lauseihin, joita Mestarit voivat käyttää kuten “siemenrahana” johonkin mitä halutaan saada aikaan maailmassa.