On todennäköistä, että Kultainen Aikakausi tulee Maan päälle

      Kommentit pois päältä artikkelissa On todennäköistä, että Kultainen Aikakausi tulee Maan päälle


On todennäköistä, että Kultainen Aikakausi tulee Maan päälle

Mestari Hilarion, 5. heinäkuuta 2009

MINÄ OLEN Hilarion.

Tämänpäiväisen keskustelumme aihe on sellainen käsitys kuin Jumalallisen päätöksen tekeminen elämässänne. Viesteistämme olette todennäköisesti voineet lukea, että kaikkien tekojenne ja ajatustenne tulisi vastata Jumalan tahtoa. Monet teistä yrittävät kuitenkin selvittää, mikä tarkalleen kaiken ympäröivän kaaoksen keskellä vastaa Jumalan tahtoa ja mikä ei, mikä päätös on Jumalallinen ja mikä ei.

Kuten aina, perus- ja tärkein suositus tulee olemaan sydämesi äänen huomioiminen, koska juuri siellä on vastaus kaikkiin kysymyksiisi.

Mutta mitä he voivat tehdä ne, jotka eivät kuule vastauksia?

Valitettavasti monien maan päällä olleiden inkarnaatioiden aikana monien ihmisten sydämet on peitetty läpäisemättömillä panssarilla, ja on hyvin vaikeaa kuulla Jumalan vastausta tämän haarniskan läpi.

Elämänne olette kohdanneet monia traagisia tilanteita. Nämä traagiset tilanteet ovat heikentäneet sydäntänne, ja haavat ovat nyt kipeitä ja särkeviä jopa sen panssarikerroksen alla, johon olet peittänyt sydämesi vain  ettet tuntisi tätä kipua.

Mitä voidaan tehdä? Sydämenne on palautettava käyttökuntoiseen tilaan. Teidän tulisi kerros kerrokselta kuoria sydämestänne kaikki ne haitalliset vaikutukset, jotka tapahtuivat menneisyydessä ja myös ovat olemassa nykyisyydessä. Sydämenne ovat erittäin herkkiä, joten ennen kuin opitte avaamaan sydämenne, on välttämätöntä huolehtia siitä, että elämänne ulkoiset olosuhteet eivät aiheuta uusia haavoja sydämellenne.

Valitettavasti maailmassanne on monia asioita, jotka saavat sydämenne kutistumaan sietämättömästä kivusta. Aina ei ollut näin.

Ihmiskunnan historiassa oli aikoja, jolloin ihmiset olivat onnellisia toisistaan, nauttivat auringosta ja olivat iloisia kaikesta elävästä luomakunnassa. Ilo oli peruslaatu. Tämä oli kauan sitten. Tämä oli muinaisina aikoina, kun Kultaisen Aikakauden sivilisaatiot olivat maapallolla.

Ihmiskunnan parhaat edustajat ja heidän Opettajansa olivat inkarnoituneet tuohon aikaan. Luonto ja kaikki ympärilä oleva edustivat Jumaluuden harmonista ilmentymistä. Kaikki tuona ihmeellisenä aikana oli onnellista. Onnen ja ilon tilat olivat kaikkea elävää hallitseva tila. Ihmisten väliset suhteet olivat täydelliset ja täynnä Rakkautta. Kaikki oli järjestetty järkevästi.

Noina vuosisatoina ihmisten sydämiä ei tarvinnut peittää läpäisemättömillä panssarilla. Ihmisten sydämet olivat avoimia kaikille, koska kielteisiä ilmenemismuotoja ei ollut. Ja ihmisten sydämet tiesivät aina toimia sopusoinnussa Jumalallisen Lain kanssa.

Tämä oli hyvin kauan sitten.

Ihmiskunta on vähitellen luisunut tilaan, jossa se on nyt. Kaikki, mikä ympäröi teitä elämässä, vastaa sydämenne tilaa. Väärinkäsitysten, vihan ja inhoamisen haarniska ympäröivät ihmiskuntaa.

Olette maistanut tottelemattomuuden hedelmiä täydessä mitassa. Loppujen lopuksi juuri oma-tahtonne ja toiveenne hankkia jotakin itsellenne ovat johtaneet ihmiskunnan tähän tajunnan tilaan, jossa se nyt on.

Joten, paluumatka tästä tilasta tulee olemaan ilmaus täysin päinvastaisista malleista kaikilla elämän alueilla.

Rakkauden on korvattava viha.

Rakkauden täytyy syrjäyttää pelko.

Välinpitämättömyys, halveksunta ja vihamielisyys tulisi korvata ystävällisyydellä.

Ilon on korvattava synkkyys.

Kaikki ei-jumalalliset ominaisuudet tulevat syrjäytymään Jumalallisilla ominaisuuksilla ikään kuin niitä olisi kosketettu taikasauvalla, mutta vain, jos suurin osa ihmiskunnasta korjaa käyttäytymisensä, joka keskittyy nyt egoismiin, turhamaisuuteen ja haluun saada jatkuvasti elämän nautintoja, korvaten ne kesinäisellä avunannolla, yhteistyöllä, ja halulla antaa kaikkensa elämälle. 

Olet oikeassa, jos sanot, että puhun egoismiin ja altruismiin perustuvista näkökulmista.

Kun ihmisen tietoisuus siirtyy pois Jumalallisista värähtelyistä, esimerkiksi kun ihminen erottaa itsensä Jumalasta, hän ei enää tunne oloaan turvalliseksi ja lakkaa kokemasta Rakkautta. Kun henkilö palaa Jumalallisiin värähtelyihin, tapahtuu suoraan päinvastainen prosessi. Tämä henkilö kokee ykseytensä koko Luomakunnan kanssa ja tuntee Rakkautta ja Iloa. Hän on tyytyväinen, hiljainen ja hyväntahtoinen.

Jumalallisen maailman raja on sydämissänne. Jumala asuu siellä panssarikerroksen alla. Ja kun jokainen ihminen pystyy avaamaan sydämensä, koko ihmiskunta palaa aikoihin, jolloin ihmiset maan päällä kokivat jatkuvasti onnellisuuden ja Rakkauden tilaa.

On todennäköistä, että nämä Kultaisen Aikakauden ajat palaavat takaisin. On todennäköistä, että Kultainen Aikakausi tulee maan päälle. Odotamme ja ihmettelemme, missä maapallolle luodaan Kultaisen Aikakauden tulemiseen tarvittavat olosuhteet.

En tule kertomaan teille suunnitelmistamme. Mutta teidän pitäisi tietää, että taivas ei aina ole harmaa ja että sataa. Aika tulee, jolloin Jumalallisen tietoisuuden aurinko tulee paistamaan maan päälle. Voin vain sanoa, että Kultaisen Aikakauden tuloa varten tarvittavat olosuhteet ollaan luomassa jo nyt, ja ne sielut, jotka kantavat itsessään Kultaisen Aikakauden tietoisuutta, valmistautuvat inkarnaatioon ja ovat jo tulossa inkarnaatioon. Ja olisi hyvä, jos voisitte luoda näille sieluille sellaiset olosuhteet maan päällä, joissa he pystyisivät ilmaisemaan lahjojaan ja kykyjään täysimääräisesti.

Minä lopetelen tämän päivän Viestin toivoen, että pystytte löytämään voimaa itsestänne ja voittamaan negatiiviset tilanne maaplaneetan tulevaisuuden hyväksi.

MINÄ OLEN Hilarion

© Lähettiläs Tatyana Mickushina