On tullut aika ilmentää teidän todellista Buddha luonnetta

      Kommentit pois päältä artikkelissa On tullut aika ilmentää teidän todellista Buddha luonnetta


On tullut aika ilmentää teidän todellista Buddha luonnetta

Buddha Amitabha, 27. kesäkuuta 2008

MINÄ OLEN Buddha Amitabha. Tulen harvoin. Joka kerta, kun minulla on mahdollisuus avata hieman ovea teidän maailmaanne, yritän antaa sinulle ymmärrystä, jonka avulla voit mennä tutun maailman kehyksen tuolle puolen. Tämä johtuu siitä, että on jotain suurempaa, mitä kohti sinun täytyy pyrkiä. Teidän tulisi viljellä tätä suurempaa käsitystä sydämissänne.

Kun tulen maailmaanne, haluan antaa ohjeita asioissa, jolla on merkitystä jokaiselle inkarnoituneelle olennolle. Nämä ovat keinoja, joilla voitte voittaa intohimonne. Nämä ovat juuri sitä, mikä vallitsee teissä kuin valtameri ja estää teitä rahoittamasta mieltänne. 

Olette epätäydellisiä sen suhteen mitä luotte. Epätäydellisyytenne on tilapäistä, aivan kuten itse ilmennys on. Siksi on annettu aikakehys, joka on ohi vasta, kun kykenette vapauttamaan itsenne siitä, mikä erottaa sinut ja minut, ja sinut ja Jumalan. 

Puhun arvoituksin, mutta kuulet minua. Se, mitä sanon, ei ole tarkoitettu fyysiselle kuulollesi. Puhun kieltä, jonka sielusi ymmärtää. Sielusi on se osa sinua, joka on herkin ja altein vaikutukseemme. Puhun nyt monien Buddhojen ja Bodhisattvasien puolesta. Me olemme Hierarkian haara, joka ylläpitää tietoa ja helpottaa Jumalallisen viisauden ilmenemistä ei-ylösnousseen ihmiskunnan mielissä. Me palvelemme Maapallon ihmisiä;  kuitenkin vielä niin hyvin harvat teistä edes otaksuvat, että olemme olemassa.

Täytämme nöyrästi velvollisuutemme. Luotamme vahvasti ajatukseen, että teidän joukossanne on niitä, jotka ottavat tilaisuuden ja seuraavat Buddhien polkua.

On olemassa monia polkuja ja tapoja, jotka johtavat Jumalaan. Kun lähestyt risteystä valitsemaan uuden polun, Buddha, yksi meistä, tulee aina hiljaa luoksesi ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden kulkea hänen kanssaan.

Meidän polkumme on täydellisen alistumisen Polku Korkeimmalla Laille. Ne teistä, jotka ovat valmiita seuraamaan Buddhien polkua, tietävät, että buddhalaisen polun seuraajalla ei ole mitään ulkoisia merkkejä. Buddhan patsaat eivätkä suitsutukset eivätkä kellot ole tärkeitä, paitsi vain yksi asia: nöyryytesi ja halusi palvella eläviä olentoja, joka asuvat kaikissa maailmoissa. 

Me tulemme seuraten sitä tilaa, jonka kykenet saavuttamaan päivittäisissä meditaatio harjoituksissa. Te tiedätte, että olen Buddha, joka opettaa meditaation harjoittamista [1] Niille teistä, jotka asutte suurissa kaupungeissa ja jotka eivätkä pysty menemään buddhalaisiin keskuksiin ja luostareihin, on melko vaikeaa hankkia meditaatio harjoitusta. Tämä käytäntö tunnetaan perinteisesti Tiibetissä, ja monet Lamat opettavat oppilailleen miten meditoida. Kuitenkin monet Buddhat ovat inkarnaatiossa keskuudessanne. Monet Buddhat ovat ottaneet riskin ja ovat laskeutuneet kristallilangan kautta inkarnaatioon tässä vaikeissa planeetan ajassa. Monet heistä eivät ymmärrä, että he ovat Buddhia; ja olen tullut soittamaan kuin Buddhalaista kelloa herättääkseni heidän sielujensa muistia.

Tämä tapahtuu siksi, että sinun on lähestyttävä sisäisen luonteesi oivaltamista. On tullut aika ilmentää todellista Buddhan luonnettasi. Aikaa ei ole paljon, ja olen tullut muistuttamaan sinua jälleen kerran siitä, että päättäväisyytesi ja jatkuvuutesi ponnistuksissa on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Buddhan erottava luonteenominaisuus on kyky olla menettämättä inkarnaationsa tavoitetta missään ulkoisissa olosuhteissa. Todellinen Buddha täyttää tehtävänsä, vaikka hän saapuu sellaisiin epäsuotuisiin olosuhteisiin, ettei kukaan hänen ympärillään olevista ihmisistä edes otaksu, että Valon Olentojen Hierarkia, Buddhat ja Bodhisattvat ovat olemassa.

Todellinen Buddha, silloinkin kun häntä ympäröi pimeän tietoisuuden tilan ihmiset, muistaa, että on olemassa Korkein Laki, ja hän noudattaa sitä Lakia. Tämä on seurausta siitä, että Buddhan luonne läpäisee hänen jokaisen liikkeensä, kaiken, mitä hän tekee ja millä tavalla hän tekee.

Todellinen Buddha ei ole kiintynyt tekojensa tuloksiin. Hän ei toimi rahan tai kunnioituksen saavuttamiseksi. Todellinen Buddha antaa palvelunsa Elämälle jopa kaikista epäedullisimmissa ulkoisissa olosuhteissa. Hän on tyytyväinen säälittävään ruokaan ja vaatteisiin, mutta hänen sielunsa rikkautta eivät mitkään vaatteet voi peittää. Buddhan kultainen olemus läpäisee hänen jokaisen liikkeen, jokaisen teon ja jokaisen sanan.

On hyvin vähän Buddhia, jotka ovat inkarnoituneina. On paljon, mitä voit oppia heiltä. Sinun tehtäväsi on löytää inkarnoituneet Buddhat. Jopa silloin, kun Buddha tai Bodhisattva istuu räteissä ja kerjää rahaa, sinun ei tule kulkea hänen ohitseen. Sinun henkinen tasosi voidaan määritellä sen perusteella, miten kohtelet Buddhia, jotka parhaillaan ovat  inkarnaatiossa.

Sinun täytyy löytää nämä Buddhat ja auttaa heitä täyttämään heidän Palvelunsa Elämälle.

Kun toimit koko ihmiskunnan hyväksi, kun olet valmis tekemään toimia kaikkien elävien olentojen onneksi, teistä itsestänne tulee Buddhia epäitsekkäässä palveluksessanne. Omalla esimerkillänne voitte pelastaa monia sieluja, jotka eivät tiedä mitään Korkeimmasta Laista, ja jotka eivätkä ole koskaan kuulleet suurista Valon Olennoista, jotka auttavat maata.

Olen tullut luoksenne tänä päivänä muistuttaakseni teistä, jotka ovat ottaneet tämän inkarnaation epäitsekkäästi palvellakseen Maan ihmiskuntaa, että aikasi on tullut. Jos sinulla on edelleen ihmisen heikkouksia, tottumuksia ja intohimoja, sinun on päästävä niistä eroon välittömästi. Sillä ei ole aikaa hukattavana, kun ei ole ketään tekemässä työtä palveluna Elämälle.

MINÄ OLEN Amitabha.

[1] Katso sanelut: Amitabha, 18. toukokuuta 2005, Words of Wisdom Volume 1, saatavana osoitteesta amazon.com/author/tatyana_mickushina.