On tullut aika yhdistää kaikki Valon Voimat planeetalla

      Kommentit pois päältä artikkelissa On tullut aika yhdistää kaikki Valon Voimat planeetallaOn tullut aika yhdistää kaikki Valon Voimat planeetalla

Sanat Kumara, 7. lokakuuta 2005

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Olen tullut antamaan pienen Viestin, joka on erityisesti omistettu Viestintuojan tulevalle matkalle Pietarin kaupunkiin. Vaikuttaa siltä, että Tatyanan kautta antamiemme sanelujen syklin lopussa tänä vuonna, muutokset ympärillänne olevassa todellisuudessa ovat olleet merkityksettömiä.

Sallikaa minun kuitenkin olla eri mieltä. Muutokset niiden ihmisten tietoisuudessa, jotka ovat halunneet lukea Saneluja, ovat ylittäneet kaikki odotuksemme. Meidän täytyy vain pahoitella, että Sanelumme eivät ole levinneet fyysisessä maailmassa siinä suhteessa kuin oli tarkoituksemme.

Toisaalta voimme nähdä valtavan harppauksen niiden tietoisuuden kehityksessä, jotka ovat lukeneet Saneluja ja hyväksyneet ne koko sydämellään ja sielullaan. Toisaalta näemme  täysin tuhoisan tilanteen niissä valonkantajissa, jotka eivät ole saaneet yhteyttä näihin Viesteihin ja sen seurauksena eivät ole voineet saada sitä meidän elämää antavaa energiaamme, joka on niin tarpeellista tässä vaikeassa ajassa.

Siksi pyyntöni on edelleen sama: Ole hyvä ja käytä kaikkia tarvittavia toimia, jotta nämä Viestit päätyisivät kaikkien valonkantajille, ei ainoastaan Venäjällä mutta koko maailmassa.

On täysin loogista, että Pietarin asukkaat, johtuen tämän kaupungin luontaisista karmisista syistä ja jotka liittyvät 1917 tapahtumiin, joutuvat soveltamaan kaikkia heidän pyrkimyksiään levittämään näitä Viestejä. Siksi Sanansaattajan ensimmäinen julkinen puhe pidetään Pietarin kaupungissa. Kaikki aiemmat puheet, kuten tiedätte, pidettiin pienissä ryhmissä ja maaseudulla.

Tämä asettaa lisää vastuuta tämän kaupungin asukkaille, joille Viestintuojalla on myös karmallinen yhteys aiempien inkarnaatioidensa vuoksi.

Näennäinen ristiriitaisuus Viestien värähtelyn ja niiden värähtelyjen välillä,  joihin olette tottuneet ja jotka ovat olleet tyypillisiä muille ihmisille, ei tulisi hämmentää sinua. Joka kerta, kun tulemme, meidän on käytettävä niitä mahdollisuuksia ja kykyjä, joita tämä erityinen Sanamme välittäjä omistaa.

Olen iloinen, että se impulssi ja energia, jota olemme asettaneet Viestiemme lähettämiseen, ei ole menetetty, ja jota Venäjän valonkantajat ovat tukeneet. Ymmärtäkää, että meillä ei ole mahdollisuutta suorittaa näitä ihmeellisiä muutoksia, jotka on valmisteltu Venäjälle hienovaraisella olemisen tasolla ilman teidän suoraa apuanne ja tukeanne. Myöntäkää, että on olemassa meidän osamme työssä ja teidän osanne työssä, jota teidät on kutsuttu suorittamaan. Meidän voimamme ja menestyksemme lupaus on vain Ylösnousseiden Mestarien ja ei-ylösnousseen ihmiskunnan yhteistyössä. 

Haluaisin myös kiinnittää huomionne yhtenäisyyteenne fyysisellä tasolla.

On tullut aika yhdistää kaikki Valon voimat planeetalla. Aloittakaamme tämä prosessi riippumatta uskontonne tai ryhmän jäsenyydestänne. On jotain paljon suurempaa kuin ne asiat, jotka erottavat teitä. Ja tuo suurempi asia on teidän Palvelunne Elämälle, Jumalalle ja kaikille eläville olennoille. Yhdistykää Rakkauden, yhteistyön ja konkreettisten toimien perusteella, joita voitte suorittaa juuri tällä hetkellä.

Älkää kiinnitä huomiota asioihin, jotka erottavat teitä, olivatpa ne erityisiä Opetuksen tai rukouksen sanoja. Keskittykää niihin tavallisiin asioihin, joiden pitäisi yhdistää teidät, kuten Palvelu Elämälle ja Palveleminen Maan evoluutiota. Ja teidän saavutuksenne mitta on aina ollut ja tulee aina olemaan se uhraus, jonka voitte tehdä  Maan ihmiskunnan Hyväksi, ja planeetta Maan evoluutioin Hyväksi.

Keskittykäämme jälleen sydämeenne. Tulkaa sydämenne sisään ja tuntekaa Yhtenäisyytenne ja halunne palvella. Ei ole mitään, mikä on ollut tai erottaa teitä. Tulevaisuus syntyy tietoisuudessanne. Nyt, tällä hetkellä, vahvistan  Ykseyden keskustaa sydämissänne, kaikkien sydämissä, jotka voivat  kuulla tai lukevat sanojani. Ja tämä keskitys antaa teille mahdollisuuden nähdä vain Valoa niiden ihmisten silmissä, joiden kanssa suoritatte toimianne fyysisellä tasolla. Se, mihin keskitätte huomionne, saa Jumalallista energiaa, joka tulee teihin fyysiseen tasoon. Tästä lähtien näette vain hyvää veljissänne ja sisarissanne Polulla. Muistakaa aina, että kaikki tässä maailmassa on kuin peili, joka heijastaa tietoisuutenne ja ympärillänne olevat ihmiset näyttävät sen puolen teille, jonka te huomaatte heissä. Näin voitte molemminpuolisesti kasvattaa saavutuksienne voimaa ja moninkertaistaa energiaanne, joka on suunnattu Yhteiseen Hyvään ja Hyvyyteen.

Eläkää Ilossa ja Rakkaudessa, ja heittäkää pois kaikki mikä estää teitä asumasta Jumalassa.

MINÄ OLEN Sanat Kumara, ja olen ollut kanssanne tänään.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina