Tunne kamppailusta ei ole Jumalallinen tunne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tunne kamppailusta ei ole Jumalallinen tunne

Tunne kamppailusta ei ole Jumalallinen tunne

Rakas Alpha, maaliskuu 18, 2005

MINÄ OLEN Alpha. MINÄ OLEN tullut. Lain mukaisesti voi laskeutua viestintuojan temppeliin vain kutsusta. Tatyana on kutsunut minut. Ja nyt minulla on tilaisuus puhua teille taas. 

Tämä on Taivaiden toive, että puhuminen tämän viestintuojan kautta jatkuu kunnes ulkoiset ja sisäiset olosuhteet muuttuvat. 

Maailmanne voidaan verrata suohon ja, heti kun värähtelyt jonkin henkilön sisällä alkavat muuttua liian paljon suhteessa maailmaanne keskimääräisiin värähtelyihin, Lain oppositio alkaa tehdä pyrkimyksiä kuollettaa tätä lähdettä, joka on sille vaarallinen. 

Korkeat värähtelyt havaitaan vaaran lähteeksi miltei jokaisen olennon kohdalla, joka on linkittynyt  maailmaasi jollain tavoin. Nämä Valon värähtelyt todella kantavat vaaraa itsessään.  Ne tuhoavat kaiken, mikä ei vastaa Jumalallisen Suunnitelman seuraavaa kehitysvaihetta.

Ajat ovat muuttuneet. Ja jos aikaisemmin pystyimme toimimaan viestintuojiemme kautta ja tätä toimintaa saatettiin verrata Valon virtaan, nykyään se muistuttaa enemmänkin Valon vesiputousta.

Me pyrimme täyttämään maailmanne niin suurella Valon virtauksella kuin mahdollista. Ja tämä virta tulee kirjaimellisesti pyyhkimään pois kaiken mikä ei vastaa Jumalan Suunnitelmaa maan kehityksen seuraavassa vaiheessa.

Sen tähden, oppositio on välttämätöntä. Ja etulinja (rintamalinja) kulkee meidän viestintuojiemme sydänten kautta. Tämä on todella suuri taistelu,  vaatien suurten voimien liikellepanoa.

Tämä on uusi vaihe, uusi Avaruuden tilaisuus, ja saman aikaisesti on suurta vastustusta tälle mahdollisuudelle.

Kaksi voimaa, jotka muodostavat tämän universumin, ja jotka näyttävät olevan täysin vastakkaisia toisilleen, todellisuudessa vain osallistuvat Luojan Suunnitelman toteuttamiseen tälle universumille.

Yksi näistä voimista edistää illuusion ilmentymää ja ilmeneneiden maailmojen luomista. Toinen voima edistää näiden Manifestoituneiden  maailmojen takaisin paluuta niiden alkuperäiseen tilaan Ei-ilmenneeseen Kaikkialla läsnäolevaan tietoon. (Omniscience).

Ensimmäisessä maailmankaikkeuden laajentumisen vaiheessa voima, joka pyrkii edistämään luomisen illuusiota, kohtaa vastustusta sen voiman puolelta, joka pyrkii säilyttämään alkuperäisen rauhan.(rauhantilan)

Ohitettuaan kriittisen pisteen tässä universumissa, voimat vaihtavat roolejaan, ja vastustus tulee nyt siltä voiman puolelta, joka pyrkii säilyttämään illuusion.

Nämä ovat voimia, ja ne on nimetty eri maailmankatsomuksen järjestelmissä kuten Yang ja Yin, uros ja naaras -aspekteina, hyvän ja pahan voimina.

Kuten näette, molemmat voimat ovat välttämättömiä osia Luojan suunnitelmassa. Ne täydentävät toisiaan ja mitä kiinteämpi (aineellisempi) maailma on, sitä suurempi on vihamielisyyden taso näiden voimien ilmentymien välillä.

Ja päinvastoin, mitä korkeampi maailma on, sitä harmoonisempi on vuorovaikutus näiden kahden päävoiman välillä tässä universumissa.

Näiden kahden voiman näennäisen vihamielisyyden voittaminen tietoisuutesi sisällä on tässä annetun Opetuksen tärkein osa. Taistelun tunne ei ole jumalallinen tunne. Se on ominaista vain kiinteissä (aineellisissa) maailmoissa. Ja tulkinta taistelusta taivaissa, joka annetaan monissa opetuksissa, on merkitykseltään ehdottomasti toinen. Mutta tämä merkitys on myös erilainen ja riippuu olentojen tajunnan tasosta heidän kehityksensä aikana. 

Oli eräs aika, jolloin oletettiin, että tulkinta tästä taistelusta oli taistelu taivaan enkelien välillä. Tämä vastasi tajunnan tasoa,  joka ihmiskunnalla oli tuossa vaiheessa.

Nyt on tullut aika, jolloin on tarpeellista muuttaa tätä kuvaa taistelevista enkeleistä tietoisuudessanne ja korvata se kuvalla kahden vastavoiman vuorovaikutuksesta tässä universumissa.

Mitä lähempänä Totuutena näette näiden kahden voiman vuorovaikutuksen, sitä vähemmän tuskallisempaa on planeettanne siirtyminen uudelle Jumalallisen Totuuden ymmärtämisen tasolle.

Oikea käsitys taistelusta, joka tapahtuu tässä maailmassa säästää sinut monelta virheeltä henkisellä Polulla, liittyen toiveeseen puolustaa väkisin omaa ymmärrystäsi Totuudesta.

Voit ilmaista Totuuden, mutta et saa kamppailla jokaisen kanssa, joka, sinun mielestäsi, ymmärtää Totuuden virheellisesti,  ja jota täytyy rangaista ja tuomita mielipiteesi perusteella. Jätä tuomitsemisen etuoikeus niille, jotka ovat siitä vastuussa. Älä yritä arvioida ihmistietoisuudella asioita, jotka ovat niin kaukana ymmärryksestäsi.

Pysy Rauhassa, pidä Rakkauden ja Harmonia tunne ja kaikki muut asiat tulevat sinulle. Olen tullut erityisesti antamaan sinulle tämän tärkeän Opetuksen. Toivon että olet ymmärtänyt minua.

MINÄ OLEN  Alpha, sinun Isäsi Taivaassa.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina