Opetuksen perusteista ja Opetuksen lähetyksen jatkuvuudesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetuksen perusteista ja Opetuksen lähetyksen jatkuvuudesta


Opetuksen perusteista ja Opetuksen lähetyksen jatkuvuudesta

Rakas Jeesus, 27. kesäkuuta 2013

MINÄ OLEN Jeesus.

Opetuksen seuraajat, jotka seurasivat minun jalanjälkiäni ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemukseni jälkeen, kutsuivat minua Jumalan Pojaksi.

Monet Opetuksen kohdat, joita jaoin oppilaideni kanssa elämäni aikana, kävivät läpi monia muutoksia ajan kuluessa, joskus ne hieman vääristyivät ja ajan myötä toisinaan ne kokivat perusteellisia muutoksia ja jopa saivat päinvastaisia merkityksiä. Se ei ole niinkään opetuslasteni vika, koska tietämättömyys oli valitsevaa Maassa tuona aikana ja valitettavasti, se vallitsee edelleen teidän ajallanne.

Kesti 2000 vuotta Maan ihmisiltä, jotka kutsuivat itseään Kristityiksi, ainakin osalle heistä, alkaa havaita minun Opetuksiani jälleensyntymästä ja Opetuksiani Karman Laista.

Vaikka lukisittekin uudelleen puolueettomasti  Evankeliumin tekstit, jotka teillä on nyt, silloin tulette löytämään vihjeitä näistä perustavanlaatuisista Opetuksista hajallaan siellä ja täällä. Tämä on ilmeistä jokaiselle, jotka lukevat tekstejä, ei ainoastaan ulkoisen tietoisuutensa kautta, mutta myös koko sydämillään.

Monia kohtia on menetetty, tai niille ei annettu oikeaa merkitystä, joka saattoi johtaa virheelliseen tulkintaan Opetuksesta ja sen ydinolemuksesta.

Sanoja rappeutuvasta ihmisestä ja katoamattomasta ihmisestä ei voida ymmärtää, jos et tiedä Karman ja Reinkarnaation Laista. Samoin näitä sanoja ei voida ymmärtää, jos katsot ihmisen olevan lihaa ja verta ottamatta huomioon hänen sieluaan ja Jumalan Henkeä, joka on jokaisessa. 

On mahdollista vedota ihmisen omantuntoon ja uhata Jumalallisella rangaistuksella, ja tällä voi olla vaikutusta kehittymättömään tietoisuuteen. Mutta kun henkilö uteliaalla mielellä alkaa oppia maailmankaikkeuden lakeja, pelottelu ja järjestyksen vaatimukset eivät enää toimi. Tässä tapauksessa pahin asia, mitä voi tapahtua, on se, jos ihminen kääntyy pois Jumalasta ja Hänen palvelijoistaan ja hylkää kirkon ja itse uskon.

Kehittyneemmät yksilöt voivat kuitenkin mennä pidemmälle maailman ja sen organisaation tuntemuksessa. Evankeliumin sanat – ”mitä kylvää, sitä myös niittää” – alkavat saada todellista merkitystä heille.

On todellakin mahdotonta selittää ulkoiselle tietoisuudelle, miksi moraalilakia on noudatettava ja miksi tiettyjä moraalinormeja ja määräyksiä on noudatettava ilman, että ymmärtää  henkilön tekojen yhteyttä tämän inkarnaation ja aikaisemman inkarnaation välillä ja niiden seurauksia.

Jokaisen yksilön on saavutettava ymmärrys heidän tekojensa ja heidän tekojensa seurausten välillä. Ilman tätä yhteyden ymmärtämistä on mahdotonta selittää monia asioita maailmassanne, jotka näyttävät epäoikeudenmukaisilta, kuten eriarvoisuudet omaisuuden suhteen,  joidenkin ihmisten etuoikeudet ja köyhyys toisille, parantumattomien sairauksien taakka eräille ihmisille ja erinomainen terveys toisilla.

Miksi jotkut ihmiset kuolevat ennenaikaisesti, kun taas toiset elävät pitkän elämän? Syyt kaikkiin näihin löytyvät ainoastaan edellisistä elämistä, ja sitä on toisinaan täysin mahdotonta selittää nykyisen inkarnaation ehdoilla ja yhden elämän olosuhteiden kannalta.

Siksi yksi tehtävistä, joihin Ylösnousseet Mestarit pyrkivät, on Opetuksen välittäminen muodossa, jonka nykyisen sukupolven tietoisuus voi havaita. Opetuksen välittämisen jatkuvuus on takuuna siitä, että ihmiskunnalla tulee jatkuvasti olemaan käytössään pelastusköysi, joka voi vetää ne ylös, jotka pyrkivät seuraamaan Polkua ulos elämän meren karuista vesistä.

Ilman Opetuksen pelastusköyttä, ilman sen jatkuvaa päivittämistä ja jatkuvaa lähetystä, ihmiskunta tulee liukumaan eläimen elämäntapaan, eikä kyknene tekemään eroa Valon ja pimeyden, totuuden ja valheen, hyveellisen ja syntisen käyttäytymisen välillä.

Valitettavasti huolimatta kaikista ponnisteluistamme, joita me väsymättä sovellamme, jokin osa ihmiskuntaa ei ota huomioo meidän ohjeitamme ja jatkavat elää ikäänkuin ainoastaan kuolema olisi edessäpäin.

Ihmisten sukupolvet, jotka kävelevät pois Jumalasta tietoisuudestaan, jotka eivät pyri tuntemaan Maailmankaikkeuden Ikuista Lakia, luovat olosuhteet perillisilleen, joka johtaa täyteen alennukseen ja moraalittomuuteen ja kaikkien moraali normien rikkomisesta on jo alkanut tulla normaalia.

Jos tieto Karman Laista häviää ihmis-sukupolvien tietoisuudessa, niin jokainen seuraava sukupolvi putoaa yhä syvemmälle jumalattomuuteen ja moraalilain rikkomiseen, koska ihmiset lakkaavat tuntemasta yhteyttä heille sattuvien ongelmien ja heidän omien tekojensa välillä, jotka johtavat näihin ongelmiin.

Kirkon instituutio,  jonka pitäisi pitää ihmiset Jumalallisen Lain puitteissa, muuttuu yhä vähemmän tärkeäksi, kun ihmiset menettävät uskonsa ja käveleävät pois moraalisista ihanteista.

Näissä olosuhteissa ihmiskunnan ainoa pelastus on palata Jumalaan ja todelliseen uskoon tietoisuuden tilana. Käsitykseen Jumalasta, ei vanhana miehenä, jota edustaa kirkon kuvia, vaan sisäisenä Valona, joka virtaa koko luomakunnan läpi ja asuu kaikissa olennoissa, heidän sydämensä alttareilla, voi auttaa ihmiskuntaa tässä kehityksen vaiheessa.

Käsitys Jumalasta, joka ei asu temppeleissä, mutta täyttää koko ympäröivän tilan Itse, voidaan ymmärtää  ihmisten mielissä tässä evoluutiokehityksen vaiheessa. Ja nyt maailmassa vallitsevassa kaaoksessa ainoa vakauden säätelijä ja takaaja on jokaisessa ihmisessä asuva sisäinen hallitsija, ihmisen omatunto tai Jumala, joka on jokaisessa ihmisessä.

Tulemme luoksenne toivossa, että monet teistä ymmärtävät totuudet, jotka olemme antaneet tässä inhimillisen kehityksen vaiheessa. Toivomme vilpittömästi, että nämä totuudet itävät sydämessäsi ja sinusta tulee yksi opetuksemme kanssa, jonka annamme.

Kun saavutte tähän kehityksesi vaiheeseen, teistä  tulee yksi sydämessänne elävän Jumalan sisäisen totuuden kanssa ja teistä tulee Valon ja tiedon lähde maailmalle. Ja mitä enemmän valon kantajia asuu maailmassa, sitä vahvempi takuu on, että maailma tulee palauttamaan vakauden ja pysäyttää ja ravistaa pois  kaikki virheelliset opetukset ja uskot, jotka hyödyntävät ihmisten tietämättömyyttä ja pelkoja, tiettyjen ihmisten palkkasotureina.

Toivon, että jokainen teistä, joka lukevat Lähettiläämme kautta annettuja Viestejämme, saavat tämän ehtymättömän Uskon lähteen ja vastustuskyvyn kaikkiin ulkoisiin maailman epätäydellisiin ilmennyksiin, tämän vanhan Uskon ansiosta.

MINÄ OLEN Jeesus.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina