Opetus Palvelusta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Palvelusta


Opetus Palvelusta

Rakastettu Djwal Kul, 29. kesäkuuta 2009

MINÄ OLEN Djwal Kul. MINÄ OLEN tullut erittäin harvoin tämän Lähettilään kautta.

Mutta tänään olen tullut, koska on välttämätöntä antaa teille tietty Opetus. Joten tarjoutuin vapaaehtoisena tarjoamaan tämän Opetuksen huomioitavaksenne. Todellisuudessa on hyvin vähän ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä todelliselle Palvelulle. Ja olen tullut antamaan teille ymmärrystä todellisesta Palvelusta – ei palvelusta, jota pidätte oikeana, vaan todella oikeasta palvelusta.

Kerro minulle, oletko koskaan miettinyt Palvelun käsitettä? Mikä on Palvelu?

Luulen, että ajattelette enemmän maailmanne asioista. Valitettavasti palvelu ei ole ominaisuus, joka on laajalle levinnyt maailmassanne. Ja tiedättekö miksi? Se johtuu siitä, että juuri sen käsite on menetetty teidän sivilisaatiossanne.

Olen tullut sytyttämään uudestaan Palvelua. Heti kun pohditte syvällisesti tätä aihetta, tulette kykeneväksi saamaan idean Palvelusta Korkeammista Maailmoista. Havainnointinne maailmasta saa teidät ajatuksissanne jatkuvasti välttämään enemmän hengellisiä ja iankaikkisia kysymyksiä. On kuitenkin tullut aika, jolloin teidän tulisi alkaa ajatella asioita, jotka eivät ole pinnalla, mutta ovat välttämättömiä teille, jos haluatte jatkaa edistymistä evoluution polulla.

Näin ollen Palvelu. Tiedän, että monet ihmiset ymmärtävät Palvelun joinakin perheen tehtävien velvollisuuksien suorittamisensa, joita suoritatte sukulaisillenne ja niille, jotka tarvitsevat apuanne. Kuitenkin, Palvelun käsite, sellaisena kuten Ylösnousseet Mestarit sen tarkoittavat, on kuitenkin paljon laajempi. Itse asiassa seuraavat kehityksen askeleet eteenpäin ovat mahdottomia ihmiskunnalle ilman Palvelusta. Seuraavaksi Palvelun ominaisuuden jälkeen tulee olemaan myös epäitsekkyyden ominaisuus. Tämä johtuu siitä,  että kun otatte itsellenne velvollisuuden suorittaa joitain velvollisuuksia  ja haluatte saada jotain vastineeksi – mitä tahansa fyysisen maailman kuolevaista asiaa tai arvokasta paikkaa Jumalallisessa maailmassa – tämä ei tule olemaan todellista Palvelua.

Itse asiassa Palvelu on tietoisuutenne tila. Se noudattaa tiettyä vallitsevaa järjestystä, mikä on olemassa tässä universumissa, missä jokainen elävä olento palvelee toisia eläviä olentoja. Ja se on tässä yhteisessä yhteistyössä, jossa kehitys tapahtuu. Palvelu on mahdotonta ilman yhteistyötä, ja tosi kumppanuus on mahdotonta ilman Rakkautta. 

Ja nyt olemme tulleet Palvelun alfaan ja omegaan. Todellinen Palvelu on mahdollista vain, kun se perustuu Rakkauden tunteeseen. Rakkauteen – ei samassa mielessä kuin olette tottunut ajattelemaan sitä. Tiedätte sellaisista rakkauden ilmenemismuotoista kuin miehen ja naisen välinen rakkaus tai rakkaus lapsiin tai vanhempiin.

Kuitenkin on olemassa myös suurempi Rakkaus – Rakkaus, joka ei perustu sukulaisuuden ominaisuuksiin eikä sukupuoleen. Rakkaus, joka on läsnä sisälläsi sinussa tilana, jota mikään kieli ei pysty kuvaamaan riittävästi riippumatta siitä, kuinka paljon yrität, mutta joka läpäisee koko luomakunnan. Ja kun saavutat tietoisuudessasi Rakkauden tilan, Jumalallisen Rakkauden, tulet kykenevä tosi Palveluun, josta Ylösnousseet Mestarit kertovat sinulle.

Palvelu Elämälle on kuin luonnollinen tunne tarkkaavaisuutena. Olet jatkuvasti valmis täyttämään velvollisuutesi. Palvelu sisältää myös sellaisia ominaisuuksia kuin vastuullisuus ja kestävä jatkuvuus. Kaikilla todellisilla Jumalallisilla ominaisuuksilla on niiden keskittynyt ilmaisunsa Palveluksessa.

Minun täytyy mainita, että erityisesti nöyryyden ominaisuus on välttämätöntä Palveluksessa. Toisinaan palvelet ihmisiä, jotka ovat erittäin raskaissa tietoisuustiloissa, ja tarvitset kaiken nöyryytesi ja kärsivällisyytesi voidaksesi antaa henkilölle kaiken tarvittavan avun huolimatta siitä, ettei kaikista parhaat ominaisuudet virtaa ulos tästä henkilöstä. Sinun ei pitäisi olla huolissasi asioista, jotka näet fyysisellä tasolla. Huolehtiminen sielusta, yksilön kuolemattomasta osasta, tulisi aina olla ensisijainen huolenaiheesi.

Joskus kohtaat tarpeen auttaa ihmistä, mutta valitettavasti, koko elämänsä ajan tämä henkilö on törmännyt lasiseinää vasten kuten perhonen ja menettänyt kaiken voimansa.  Karma on hämärtänyt hänen silmänsä niin suuresti, että hän ei voi nähdä ikkunaa, Jumalallisesta tilaisuuden ikkunaa, joka oli lähellä ja auki hänelle.

Suurimmaksi osaksi kärsivien yksilöiden elämät muistuttavat kuvaa tästä perhosesta, joka ei löydä ulospääsyä. Ja jos lähestyt yksilöä hänen suurten ponnistelujensa aikana, joita hän tekee väsymättä, mutta väärään suuntaan, hän tulee tuskin kuulemaan sinua. Mutta sillä hetkellä, kun hänen kestävyytensä on jo poistumassa hänestä, joskus sattuu valaistumisen hetki, ja kaikki, mitä kerroit hänelle aiemmin, voidaan kuulla jopa ilman sanoja. Se johtuu siitä, että hänen sielunsa on kärsinyt tarpeeksi ja saanut erityisen herkkyyden tuon kärsimyksen aikana. Tuolla hetkellä voit antaa korvaamatonta apua tälle kärsivälle sielulle, mutta valitettavasti tämän avun seuraus tulee näkyviin vasta seuraavassa inkarnaatiossa. Siksi todellinen Palvelu ei toisinaan ilmene päivittäisissä saarnoissa ja kehotuksissa, vaan ennakoiden aikaa, jolloin sielu avautuu kuin ruusunuppu ja on valmis havaitsemaan elämän antavan energian, jonka lähetät sydämestäsi tämän yksilön sydämeen.

Nämä ovat hyvin herkkiä kohtia, rakkaat, ja joskus vain muutaman sekunnin vilpitön rukous ja tuki riittää, kun lähetät ne sydämestäsi sellaisen ihmisen sydämeen, joka tarvitsee apua sielunsa kasvattamiseksi iankaikkiseen elämään.

Tunnetko eron sen palveluksen välillä, kun ihmiset etsivät sinua saarnallaan Jumalan Sanasta ja Palvelusta,  ja kun annat auttavan käden juuri sillä hetkellä, kun tämä apu voidaan hyväksyä ja kun se on arvokkaampaa kuin miljoonat lausutut sanat väärään aikaan?

Tällainen Palvelu odottaa joskus eliniän sitä hetkeä, jolloin henkilön sielu, joka tarvitsee apua, pystyy hyväksymään tämän avun.

Puhuin tänään sinulle Jumalallisesta Palveluksesta. Ja tulen olemaan iloinen, jos olet saanut puheemme aikana osan Rakkaudestani, jonka olen huolellisesti antanut sinulle maailmojen kautta.

MINÄ OLEN Djwal Kul.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina