Opetus yhteisöstä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus yhteisöstä


Opetus yhteisöstä

Gautama Buddha, 15. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Gautama Buddha.

Tänään olen tullut puhumaan yksityiskohtaisemmin aiheesta, joka ei ehkä kiinnosta kaikkia, mutta jota pidän tärkeänä käsitellä.

Joten tänään olen tullut selkeyttämään joitain kohtia koskien ymmärrystänne yhteisöstä ja yhteisön rakentamisesta.

Olemme koskeneet tätä aihetta monissa Saneluissa. Se ei kuitenkaan ollut kovin syvä Opetus. Sen sijaan yritimme yksinkertaisesti ohjata ajatuksianne siihen suuntaan, koska ihmiskunnan evoluutiokehityksen seuraava vaihe on yhteisön vaihe.

Itse yhteisön käsite on kuitenkin aiheuttanut niin paljon vääristymiä, että joka kerta aloitettaessa tätä aihetta, on välttämätöntä käyttää käsitteitä ja termejä erittäin huolellisesti ja tarkistaa, miten nämä käsitteet nähdään tavallisen ihmisen tasolla.

Olemme jo sanoneet monta kertaa, että kaikella maailmassanne on luonteeltaan kaksoisluonne, ja riippumatta siitä, mitä koskemme, sillä on kaksi puolta.

Mitä selkeämmin voimme välittää tietoisuudellenne kuvan yhteisöstä, jota Ylösnousseet Mestarit opettavat, sitä suurempi on todennäköisyys, että yhteiskunnan muutosprosessi etenee oikeaan suuntaan.

Tähän asti ihmiskunta ei ole kehittänyt yhteisön ymmärrystä pidemmälle kuin se taso, jolla se oli inkarnaationi aikana Gautama Buddhana. Silloin pystyin luomaan fyysisen tason yhteisön kuvan, joka olisi voinut olla lähinnä sitä, miten Mestarit kokivat sen. Silti nyt näen, että tämä kuva oli kaukana ihanteellisesta, koska kaikki perustui minun palvontaani Mestarina, ja monet ihmiset seurasivat ohjeitani pääsemättä näiden ohjeiden ytimeen kovinkaan paljon.

Tietysti absoluuttinen, ehdoton ja peruuttamaton tottelevaisuus Opettajalle, joka on saavuttanut Buddhan tietoisuuden tason, niiden ihmisten edistyminen, jotka kuuluvat yhteisöön ja jotka noudattavat vilpittömästi Opettajan ohjeita, on erittäin nopeaa. Ja monet niistä ihmisistä, jotka hyväksyivät minut Opettajakseen, ovat saavuttaneet joko siinä tai seuraavassa inkarnaatiossa tietoisuuden tason, joka on lähellä Buddhan tietoisuutta.

Tällaisessa yhteisössä on kuitenkin puute, nimittäin se, että joskus sen jälkeen, kun Opettaja lähtee nykyisestä inkarnaatiosta, kaikki lakkaa vastaamasta korkeaa hengellistä tasoa. Ihmiset suorittavat samoja seremonioita ja noudattavat samoja moraalisia periaatteita, mutta koska koko yhteisöä yhdessä pitävä päälinkki puuttuu, ajan myötä kaikki kuolee ja saavuttaa keskimääräisen tason, joka on olemassa Maassa.

On toinenkin kuva yhteisöstä, jota ihmiset harjoittivat Venäjällä 1900-luvulla. Se oli myös yhteisö, mutta jostain syystä, kun alkaa puhua tästä yhteisöstä, ihmiset menettävät kiinnostuksensa, koska ihmiskunnan kirkkaan kuvan ja unelman toteuttivat ihmiset, joiden taso oli tavallisessa aineellisessa tasossa ja jotka ajattelivat tavallisissa fyysisen tason kategorioissa. Tällainen yhteisö voi olla olemassa vain siinä tapauksessa, jolloin ulkoiset olosuhteet pakottavat ihmiset elämään sellaisessa yhteisössä. Nämä olosuhteet voivat olla pelko, sorto tai toisinajattelijoiden suora hävittäminen.

Siksi sellaisella yhteisöllä ei voi olla mitään yhteistä sen tyyppisen yhteisön kanssa, josta Mestarit puhuvat.

Mitä on jäljellä? Kuinka Mestareiden suunnitelma ihmiskunnalle voidaan toteuttaa?

Voin sanoa, että on mahdotonta rakentaa yhteisöä ylhäältä tulevien ohjeiden perusteella, vaikka tämä ohje olisi peräisin Ylösnousseista Mestareista. Yhteisö on ihmisten tajunnan tasolla, joka vastaa Kuudennen ja Seitsemännen Juurirotujen tietoisuuden tasoa. Voin kertoa teille, että tällä hetkellä näiden rotujen omistautuneet henkilöt, jotka ovat saaneet Jumalallisen mahdollisuuden inkarnaatioonsa rukouksillaan, ovat menettäneet kaikki heidän saavuttamansa kokemuksen ja ovat laskeutuneet keskimääräiselle tasolle, joka on olemassa Maassa.

Joten mikä on ratkaisu nykyiseen tilanteeseen?

Yhteisö voi koostua vain ihmisistä, jotka ovat saavuttaneet Buddhan tai Kristus-olentojen tason. Katso ympärillesi ja näe kuka piiristäsi on saavuttanut Buddhan tason.

Jos sellaisia henkilöitä on olemassa, he sijaitsevat vähintään 24 tunnin kävelymatkan päässä mistä tahansa asutetusta paikkakunnasta. Sillä kukaan Buddhista ei kestä kaupunkialueittenne värähtelyjä kauemmin kuin muutaman tunnin. Se on suuri myytti, että ihminen voi saavuttaa korkean hengellisen tason asuessaan tavallisten ihmisten asuttamissa paikoissa, joita ei rasita hengelliset saavutukset.

Tämän vuoksi juuri sanomme, että on välttämätöntä rakentaa itsenäisiä siirtokuntia, joissa luodaan edellytykset Kuudenteen ja Seitsemänteen Rodun yksilöiden syntymiselle ja jopa Ylösnousseiden Mestareiden inkarnaatioon.

Olemme kantaneet tätä ajatusta melko selvästi kaikissa Lähettiläämme kautta antamissamme Saneluissa. Ja me jopa yritimme tehdä epäonnistuneen yrityksen luodaksemme tällainen siirtokunnan lähelle meidän Lähettiläämme Ashramia. Nyt näemme selvästi, että ponnistelumme eivät tuottaneet tulosta, koska kohtasimme paikallisten asukkaiden ja valittujen henkilöiden kovaa vastustusta ja koska ne valon kantajat eivät tukenneet tätä, joiden tukea ja suoraan osallistumista odotimme.

Ikkuna Jumalallisesta mahdollisuudesta luoda yhteisö, joka perustui Lähettiläämme Ashramiin, on suljettu. Ja nyt meidän on annettava kolmen tai neljän vuoden vanhoja oppitunteja, jotta ihmisten tietoisuus voi siirtyä oikeaan suuntaan, ainakin vähäisen.

Teidän on istuttava uudelleen pulpettiin ja aloitettava uusi opintojen jakso. Älkää olko noloina; se on tavallinen tilanne, joka on tyypillistä Maapallon ihmiskunnalle. Ja Taivaan armoilla fyysinen foorumi on edelleen olemassa, missä Mestareiden suunnitelmat voidaan yhä toteuttaa.

Emme menetä toivoa siitä, että ennemmin tai myöhemmin lukemienne Saneluiden määrä muuttaa tietoisuutenne ominaisuutta, ja pystytte käsittämään Mestareiden sanat, ei yöllisenä virkistyslukemisena, vaan suorina ohjeina kuinka elää elämäänne.

MINÄ OLEN sinun vanhempi veljesi Gautama.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina