Opetus Ykseydestä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Ykseydestä


Opetus Ykseydestä

OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN, 25. joulukuuta 2007

OLEN SE MIKÄ  MINÄ OLEN.

Tulen synkronoimaan meidän värähtelymme. Meidän on oltava Yhtenäisyydessä. Meidän on oltava Yhteneviä. Meidän on oltava Yksi. Ken kanssa? Minkä kanssa? Miksi? Me palautamme mieliin Jumalallisen maailman ja pyrimme Jumalalliseen Maailmaan. Tässä Yhteen pyrkimyksen harmoniassa me tunnemme Elämän, Ykseyden, Rauhan ja Harmonian. Tunnemme täydellisen tyytyväisyyden ja täydellisen kylläisyyden tunneisamme ja toiveisamme.

Mikä tahansa muu pyrkimys ykseyteen, joka edellyttää yhtenäisyyttä jonkun tai jonkin kanssa alemmalla tasolla kuin Jumalallisella tasolla, on illusoorinen ykseys eli väliaikainen ykseys, se ykseys, jonka ihmiset keksivät mielessään.

Joka kerta kun sinä kutsut jonkun ykseyteen, joka kerta kun kuulet vetoomuksen ykseyteen, mieti mihin Maailmankaikkeuden tasoon tämä vetoomus kuuluu. Jokaisen elävän olennon planeetalla täytyy viime kädessä olla yhdistyneenä siihen kohtaan missä Luominen alkoi. Siksi, kun ihmiset puhuvat Ykseydestä, he ottavat oman tyyppisensä standardin Ykseydestä, jonkin standardin, joka kuuluu alempaan tasoon kuin Jumalallinen taso.

Edellä mainittu ei tarkoita, että yksilön ei tulisi pyrkiä Ykseyteen. Edellä mainittu tarkoittaa vain sitä, että samalla sanalla on erilaiset heijastukset eri tietoisuuden tasoilla, ja sinun maailmassasi ei ole vastaavuutta Ykseydestä, josta minä puhun.

Tästä syystä joudut käyttämään standardeja ja käsityksiä, jotka ovat olemassa rajoitetussa ihmisen tietoisuudessa.

Siksi en sano, ettei pitäisi pyrkiä Ykseyteen. Sanon, että tämän käsitteen ymmärtämisessä on erilaisia tietoisuuden tasoja.

Sinun pitäisi vähitellen siirtyä kohti suurempaa Ykseyttä ja Yhtenäisyyttä. Mutta valitettavasti tätä prosessia ei voida suorittaa yhden inkarnaation tai jopa monien inkarnaatioiden aikana. Mutta jos et pidä tietoisuudessasi ohjeita, oikeita esimerkkejä, käyttäytymisstandardeja ja pyrkimystä, silloin yhteiskunta sairastuu ja on tuomittu sukupuuttoon.

Siksi eettisten ja moraalisten ohjeiden jatkuva uudistaminen yhteiskunnassa on erittäin tärkeää. Yhteiskunta, jolla ei ole ihanteita, on tuomittu kuolemaan.

Terve yhteiskunta edellyttää aina korkeiden eettisten ja moraalisten ohjeiden olemassaoloa.

Siksi on tullut aika uudistaa Testamentti, jonka MINÄ OLEN  Olento antoi Moosekselle ja profeetoille. On tullut hetki, jolloin jokaisen tosi ja uskollisen on tehtävä sydämessään päätös kenelle hän kuuluu.

Pystyykö hän seuraamaan Jumalallista Lakia tässä maailmassa? Yrittääkö hän ilmentää anti-lakia, lakia, jonka rajoittuu vain ihmisen olemassaolon piiriin?

Jokainen järjestelmä, joka keskittyy vain henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen eikä pysty liikkumaan ympäröivän illuusion rajojen ulkopuolella, on tuomittu.

Ainoastaan sinä pystyt tekemään valinnan, joka on tehtävä.

Paljon aikaa ei ole jäljellä. Riippumatta siitä, kuinka yritätte lykätä päätöksentekoa, kukin teistä tekee valinnan.

Jokainen valitsee sen maailman, johon hän pyrkii. Ja jos käännyt väliaikaiseen maailmaan puoleen, sen rihkamaan, tuomitset itsesi tuhoon yhdessä tämän maailman kanssa. Jatkaaksesi olemassaoloasi sinun on siirryttävä uuteen tietoisuuden tasoon,  tasoon, joka antaa sinun kokea Ykseytesi jokaisen Elämän hiukkasen kanssa.

Heti kun onnistut tuntemaan tämän Ykseyden tietoisuudessasi ainakin kerran, sinusta tulee kuolematon. Et kuole; elät ikuisesti, koska olet noussut kuolleista ja siirtynyt Iankaikkiseen elämään.

Tämä Opetus on annettu monta kertaa. Rakas Jeesus ja rakastettu Gautama Buddha, ja monet profeetat, sanansaattajat ja Lähettiläät ovat opettaneet tätä suurta Totuutta.

Kuitenkin, vain harvat kykenevät havaitsemaan tämän Totuuden toistaiseksi, ymmärtämään sitä ei mielessä vaan ymmärtämään sen koko olemuksessaan,  että tämä Totuus tunkeutuu kehon jokaiseen soluun ja jokainen solu muuttuu DNA-tasolla. Tämä muutos tulee olemaan merkki Pelastuksesta sinulle.

Monet ihmiset sanovat asioita, jotka ovat samanlaisia kuin mitä sanon sinulle. On kuitenkin yksi erittäin tärkeä erityisominaisuus, joka tekee Minun antamani Opetuksen erilaiseksi kuin monet muut.

Tämä erityisominaisuus koskee hetkeä, jolloin olet valmis uhraamaan itsesi maailman pelastamiseksi. Kun saavutat Ykseyden ymmärtämisen korkeimman pisteen Elämän jokaisen hiukkasen kanssa, huomaat, että et ole jotain erillistä koko Luomakunnasta; sinä olet koko Luomakunta, ja jos osa sinusta kuolee, sinä jatkat yhä Elää.

Kun olet saavuttanut tämän ymmärryksen pisteen tietoisuudessasi, sinusta tulee todella kuolematon. Sinusta tulee yksi Yhden kanssa.

Ja riippumatta siitä, kuinka jatkoelämäsi kehittyy, muistat jatkuvasti tämän Totuuden hetken, tämän valaistumisen, jonka olet saanut Minulta.

Toivotan teille kaikille tämän valaistumisen Uutta Vuotta.

Eläköön Maa.

Olkoon maailmassa kaikki hyvin.

Olkoon kaikki elävät olennot onnellisia.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN. Om. Om. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina