Suosituksia vuoden lopussa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Suosituksia vuoden lopussa


Suosituksia vuoden lopussa

Rakastettu Äiti Maria,  27. joulukuuta 2007

MINÄ OLEN Äiti Maria,  olen tullut antaakseni tämän Viestin. 

Olen tullut tämän vuoden viimeisistä päivistä tiivistääksemme joitain tuloksia ja hahmotellaksemme tulevia suuntaviivoja tietoisuuteenne.

Olen tullut puhumaan kanssasi ilman kiirettä – vilpittömästi – huolellisesti ja lempeästi.

Olen tullut kuin rakastava ja huolellinen äiti. Todellakin, olen äitinne, sillä välitän teistä ja parannan sielunne. Kun teillä on erityisen vaikeaa, te kaikki tulette luokseni.

Tiedän, että teillä on vaikeaa. Tiedän, että olette kohtaamassa maailmaan tulevien uusien energioiden ja maailmassa edelleen vallitsevien vanhojen energioiden risteyskohtaa. On aina erittäin vaikeaa elää siirtymäaikana. Fyysiset kehonne ja hienommat rakenteenne eivät joskus pysty selviytymään lisääntyneestä kuormasta. Kuitenkin teidän pitäisi sietää sitä. Ei ole muuta tapaa. Yhdessä minun, monien Enkeli parantajien ja monien Mestarien kanssa olemme valmiita antamaan teille kaiken toteutettavissa olevan ja mahdollisen avun. Siksi älkää ohittako Taivaan  teille antamaa apua. Kääntykää pyytääksenne apua Mestareilta, Enkeleiltä, Elementaaleilta ja minulta henkilökohtaisesti.

Kannan monien inkarnoituneiden Jumalan poikien ja tyttärien taakkaa. Yritän helpottaa kohtaloanne. Voitte kuitenkin myös auttaa minua. Tarvitsen energiaasi, rukouksianne ja teidän Rakkauttanne.

Me voimme ja meidän pitäisi auttaa toisiamme. Kevennän teidän taakkaanne tällä siirtymäkaudella, ja te voitte antaa  minulle ylimääräistä  energiavarantoanne.

Kuuntelen rukouksianne; ja joskus vain yksi sydämessänne vilpittömästi luettu rukous riittää antamaan apua. Ette kuitenkaan löydä aikaa lähettää minulle rukouksienne energiaa. En voi antaa teille apua, kun tarvitsette minulta apua. Voin vain auttaa nöyriä sydämiä, sydämiä, jotka ovat tehneet parannuksen ja jotka ovat valmiita noudattamaan kaikkia vaatimuksiamme.

Kuten aina, kutsumme teitä oikeaan tietoisuuden tilaan. Jotkut ihmiset tarvitsevat paastoamista, rukousta, parannusta, tunnustamista ja uskonyhteyttä oikean tietoisuuden tilan saavuttamiseksi.

Parannuksen vilpittömät kyyneleet riittävät toisille. Kyyneleiden ja unettoman yön jälkeen aamulla minun rakkaat lapseni kykenevät vilpittömään rukoukseen, ja heidän sydämessään olevan katumuksen laajuus antaa minulle mahdollisuuden antaa heille heidän tarvitsemaansa apua.

Näen teidän kärsimyksenne. Tunnen myötätuntoa teitä kohtaan. Teidän tulisi kuitenkin ymmärtää minua. Menneisyyden aikaisemmista teoistanne on jäännyt joitain karmaa, joka voidaan sovittaa vain kärsimyksellä.

Maailmanne on paljon surua ja kärsimystä.

Näen sen. Näen myös muita asioita. Näen kuinka nuoret käyttävät Rakkauden arvokasta energiaa täysin vastuuttomasti. Näen… ja sydämeni pysähtyy järistyksellä, koska tiedän mitä kärsimystä nuo sielut tulevaisuudessa kohtaavat. Te tuomitsette itsenne moniin kärsimyksiin.

Olen tullut muistuttamaan teitä vastuustanne teoistanne, jotta ette pyytäisi minulta vapautusta kärsimyksestä ja parannusta, kun elämänne on ohi, ja olette kuormitettuja raskailla sairauksien ja psykologisten ongelmien taakoilla. Haluaisin, että nuoret pyytävät apuani, neuvojani ja tukeani juuri nyt, jotta kypsässä iässään he voisivat palvella Jumalan Kunniaa ja suorittaa Jumalallisia tekoja fyysisellä tasolla.

Teidän kaikkien on ohjattava silmänne nuorten suuntaan. Ne, jotka ovat elämänsä lopussa ja ovat vihdoin ymmärtäneet Jumalallisen Totuuden enemmän tai vähemmän, voitte siirtää kokemuksenne uudelle sukupolvelle. Ajatelkaa tapaa, jolla voitte niin tehdä – minä sanon teille, että on välttämätöntä tehdä niin.

Pidän huolta tulevasta sukupolvesta, koska ennakoin pian suuria muutoksia, etenkin suosikkimaassani Venäjällä. Laaja työ ja valtava vastuu tulee olemaan varsinkin nuorilla, jotka vaeltelevat kaduilla eivätkä tiedä mitä tehdä. Siksi pyydän, että ette unohda velvollisuuksianne. Antakaa nuorten vastaanottaa tietoa tämän maailmankaikkeuden olemassa olevasta Jumalallisesta Laista. Antakaa tiedon tavoittaa nuoret sydämet. Ei ole välttämätöntä  käyttää kirkon instituutiota saadaksenne nuoret täyttämään yhden tai toisen uskonnon ohjeet. Se ei ole ollenkaan välttämätöntä. On tärkeää, että Jumala asettuu jokaisen maailmassa elävän ihmisen sydämeen. On tärkeää, että jokainen ihminen elää Lain mukaisesti.

Jos luulette, että kirkon seremoniat ovat vanhentuneet ja vieroittavat nuoria,  silloin antakaa heille moraalinormien ja sääntöjen ohjeita luentojen, elokuvien tai seminaarien muodossa. Antakaa  nuorille oikeat suuntaviivat elämään. Tämä on velvollisuutenne, kaikkien velvollisuus, jotka nyt lukevat tämän minun Viestini.

Olen tullut luoksenne tänä päivänä vuoden lopulla, koska tänä aikana vuoden lopulla ja Uuden Vuoden kynnyksellä ollaan valmiitta harkintaan. Yrittäkää seurata sydämessänne sisäistä pohdintaa. Yrittäkää  pysytellä yksin. Ystävänne ja tuttavanne sekä kaikki olemassa olevat perinteet kertovat teille päinvastaista ja kehottavat teitä  liittymään meluisaan juhlaan ja perinteiseen uudenvuoden- ja Joulun pöytiin.

Älkää kiirehtikö meluisaan seuraan. Älkää luoko uutta karmaa, joka purkautuu koko seuraavan vuoden. Älkää valita ensi vuoden lopulla, että teillä on vaikeaa ja että teiltä puuttuu terveyttä ja energiaa.

Seuraatkaa neuvojani, jotka annan teille vuosi toisensa jälkeen, ja jokainen peräkkäinen vuosi on onnellisempi kuin edellinen.

Auttakoon Jumala teiltä Uuden Vuoden aikana!

MINÄ OLEN Äiti Maria, ja olen ollut kanssasi tänä päivänä.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina