OSA 7. Vanhan Maailman loppu on ennalta määrätty

      Kommentit pois päältä artikkelissa OSA 7. Vanhan Maailman loppu on ennalta määrätty

OSA 7. VANHAN MAAILMAN LOPPU ON ENNALTÄ MÄÄRÄTTY.Aluksemme “Planeetta Maa” jatkaa matkaansa kohti uutta aikaa. Mutta se liikkuu oudosti, pieninä hyppäyksinä, ikään kuin jokin pidättelisi sitä.

Katsokaa yli laidan. Se on Vanha Maailma, jolla on kuollettava ote laivasta eikä se päästä sitä pois jäykkien maailmankatsomusten satamasta.  Näin käyttäytyy kuollettavasti haavoittunut eläin, kun se lähestyvän kuoleman aavistellessaan vastustaa raivokkaalla raivolla heikkouttaan.

Se vastustelee turhaan – Evoluutiosuunnitelmaa ei voi pysäyttää, vanhan maailman loppu on ennalta määrätty. Ja nyt voimme nähdä eläimen todelliset kasvot – naamiot heitetään pois, vanhat voimat toimivat nyt avoimesti, eivätkä enää piilota moraalitonta toimintaansa korkealentoisten ideologisten iskulauseiden taakse.

Niin paljon kuin haluaisimmekin välttää viivytyksiä, meidän on hidastettava vauhtia ja selvitettävä, mitä Vanha Maailma, jossa olemme näyttäneet eläneen varsin mukavasti, todella on, ja verrata sitä siihen, mikä meitä odottaa uudessa maailmassa. Ja sitten tehtävä lopullinen valintamme – aivan kuin joku muu olisi epäilevä!

Jälleen kerran Oppaamme Saint-Germain kannustaa meitä:

“ Teidän on muutettava tietoisuuttanne ja suhtautumistanne kaikkeen ympärillänne olevaan, sillä uusi aika perustuu aivan uusiin periaatteisiin!”. Ja jos pitäydytte pelossa, individualismissa ja rajoituksissa, silloin jäätte jälkeen; ette tule pysymään mukana evoluution junassa.

Uudelle aikakaudelle on ominaista yhteisöllisyys, vapaus ja suhteet, jotka perustuvat rakkauteen ja ystävyyteen.

Tietoisuuden ja ajattelun muuttaminen – tämä on se, mitä on tehtävä ensin!”  (Saint- Germain, 26. kesäkuuta 2012). 

Kytke mieli päälle ja aloita vertailu.

Vanha ja uusi ajattelu

Vanhan maailman ajattelu perustuu ihmisen laatimiin lakeihin. Näitä lakeja on valtava määrä, ja ne muuttuvat jatkuvasti. Yhteiskunnan moraalinen rima madaltuu jatkuvasti, ja laeista tulee moraalittomampia, absurdimpia, todellisuuteemme sopeutuvia. Nykyinen ihmislainsäädäntö muistuttaa rumaa hirviötä, jolla on tuhat kättä ja monta päätä.

Jumalallinen Laki, josta Viisauden Mestarit puhuvat, ei muutu, se on miljoonia vuosia vanha. Sillä ei ole monia kannanottoja.

Jumalallinen Laki sanoo, että ihmisellä on fyysisen ruumiin lisäksi korkeampi kuolematon osa; että elämämme, jota nyt elämme maan päällä, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen, ja että kuolematon osamme on lain mukaan

Reinkarnaatio, reinkarnoituu monta kertaa.

Tapahtumat, joita meille tapahtuu tänään ja jotka tapahtuvat tulevaisuudessa, riippuvat siitä, mitä olemme tehneet menneisyydessä – sekä nykyisessä elämässä että aiemmissa inkarnaatioissa. Mitä kylvät, sitä niität – tämä on Karman laki eli Syyn ja Seurauksen Laki.

Jumalallisen Lain kolme pilaria ovat Korkein moraalilaki, Karman laki ja Jälleensyntymisen eli reinkarnaation laki. Kaikki muu on seurausta näistä kolmesta Jumalallisen Opetuksen näkökulmasta.

Nykyaikaisessa modernissa yhteiskunnassa kaikki pyrkimykset ja saavutukset keskittyvät aineelliseen vaurauteen ja fyysisen maailman nautintoihin, jolloin ajatus kulutuksesta hallitsee niitä.

Uudessa Maailmassa kaikki on Jumalallisen Lain alaista. Keskittyminen Jumalaan antaa ihmiselle mahdollisuuden kehittyä harmonisesti hengellisessä ja moraalisessa mielessä. Tarpeista tulee luonnollisempia, kun pelko ja voitontavoittelun ahneus katoavat.

Vanha ajattelutapa näkee kaikessa vihollisia. Vihollinen voi olla kuka tahansa – naapuri, asunto- ja kunnallispalvelut, hallitus, vieraat maat. Ja heti kun vihollinen on olemassa – sitä vastaan on taisteltava. Taistelu synnyttää suuttumusta, aggressiota ja vihaa.

Väkivallattomuus on uuden ajattelun prioriteetti. Ei ole tarvetta taistella. Meidän on katsottava ympärillemme ja nähtävä, kuinka monet ihmiset tarvitsevat apua, jota voimme tarjota. Korkean tietoisuuden tason omaavan ihmisen tärkeimmät ominaisuudet ovat Rakkaus, Armo ja Myötätunto. Korkein ilmenemismuoto on ihmisten palveleminen: ei elää vain itseään varten vaan myös muita varten.

Voimme vertailla edelleen.

Nyt selvitetään, mistä muusta vanha maailma ei pitänyt evolutionaarisessa kehityspolussa.

“Vuohenpojan” luominen


Laupeuden ja myötätunnon Jumalatar Quan Yin sanoo, että vanhan ajattelun epätäydellisyys ja itsekkyys ilmenevät ehdottomasti kaikilla elämänalueilla.

“Poikkeamia Jumalalliselta kehityspolulta on kaikilla ihmisen toiminnan aloilla.

Koulutusjärjestelmä ei niinkään kouluta tulevia sukupolvia kuin riistää heiltä halun oppia ja täydellistää itsensä Jumalassa.

Julkinen terveydenhuolto vie ihmisiltä loputkin terveydestä.

Rahoitusjärjestelmä ei ole sidottu luovan työn tuloksiin vaan pörssissä uhkapelejä pelaavien ja rahastoja hallinnoivien ihmisten henkisiin ja emotionaalisiin heilahteluihin.

Poliittinen järjestelmä on täysin irrallaan ihmisten tarpeista, ja yhteiskunnan heikkojen ja köyhien jäsenten palveleminen on korvattu erillisten yksilöiden henkilökohtaisten etujen palvelemisella.

Joukkotiedotusvälineet levittävät kaikkea muuta kuin tietoa (huhuja, juoruja, skandaaleja ja rikostarinoita).

Kaikki ihmisen toiminnan alat olisi muutettava Jumalallisen lain mukaisiksi, muuten ne eivät voi olla olemassa.
Ihmiskunta on tullut kehityksessään sellaiseen pisteeseen, jossa olemattomuus on jo selvästi nähtävissä.” (Quan Yin, 24. kesäkuuta 2011).

Miksi asiat menevät pieleen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla?

Ymmärryksemme pitäisi aloittaa kysymyksestä, kuka on nykyisen skenaarion pääohjaaja? Kyse ei ole presidenteistä, poliitikoista tai asiantuntijoista vaan niistä voimista, joiden käsissä päävarat ovat keskittyneet ja jotka jakavat voitot ja rahavirrat uudelleen siten, että he ovat ainoat, jotka hyötyvät niistä. He ovat ne, joilla on todellinen valta.

Näiden voimien etujoukko on joukkotiedotusvälineet, jotka manipuloivat taitavasti massojen mieliä kylvämällä pelkoa ja paniikkia. Tiedotusvälineet lietsovat hysteriaa maiden välillä ja terrorisoivat maailman väestöä tunteellisesti uutisilla koronaviruksesta ja muista “kauhuista”.

Toimintaelokuvat ovat täynnä väkivaltaa, ja niiden hahmot näennäisesti puolustavat hyvän periaatteita, mutta todellisuudessa tappavat kaikki oikealta ja vasemmalta. Jopa piirrettyjen elokuvien kautta lapsiamme ahdistellaan.

Voimakkaan informaatiopaineen (itse asiassa disinformaatiopaineen) alla ihmiset unohtavat ajatella, masentuvat ja neuroottistuvat ja joutuvat paniikissa ostamaan televisiota, tattaria ja vessapaperia.

Miten emme voi olla muistamatta venäläistä kansansatua Aljonuška-siskosta ja Ivanuška-veljestä. “Älä juo epäpuhtaasta lähteestä, tai sinusta tulee vuohenpoika”, Aljonuška varoitti veljeään, mutta tämä ei kuunnellut ja muuttui vuohenpojaksi. Jokaisessa talossa meillä on oma “epäpuhdas lähteemme” – jatkuvasti soivan television, kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen näyttö. “Vuohenpoikasten” luominen laitetaan virtaamaan.

Liiallinen kulutus aiheuttaa ilmastonmuutosta maapallolla ja jätevuoria, joita ei voida enää käsitellä. Tästä tilanteesta on vain kaksi ulospääsyä:

– joko vähentää kuluttajien määrää, kuten maailman talouseliitti nimenomaisesti toteaa,

– tai vähentää kulutusta, muuttaa ajatteluamme ja toimia tietoisesti sopusoinnussa Luonnon kanssa – näin sanovat Ylösnousseet Mestarit.

Sisäinen ohjaa ulkoista

Maailmaa hallitsee joko Rakkaus tai pelko. Se, mikä on sisällämme, manifestoituu ulkopuolella.

Me olemme nykyisyytemme ja tulevaisuutemme luojia.

“Ulkoinen toistaa kuuliaisesti sisäistä tilaasi. <…>

…vain sisäisten saavutustenne aste avaa teille Polun jatkokehitykseen.Liiallinen kulutus aiheuttaa ilmastonmuutosta maapallolla ja jätevuoria, joita ei voida enää käsitellä. Tästä tilanteesta on vain kaksi ulospääsyä:

– joko vähentää kuluttajien määrää, kuten maailman talouseliitti nimenomaisesti toteaa,

– tai vähentää kulutusta, muuttaa ajatteluamme ja toimia tietoisesti sopusoinnussa luonnon kanssa – näin sanovat ylösnousseet mestarit.

Sisäinen ohjaa ulkoista

Maailmaa hallitsee joko Rakkaus tai pelko. Se, mikä on sisällämme, ilmenee ulkona.

Me olemme nykyisyytemme ja tulevaisuutemme luojia.

“Ulkoinen toistaa kuuliaisesti sisäistä tilaasi. <…>

…vain sisäisten saavutustenne aste avaa teille polun jatkokehitykseen.

Ulkoisten illusoristen voimien vastustus on voitettava tietoisuudessanne.

Kun ihmiset eivät ole kehittyneet, he tulevat kaduille, järjestävät vallankumouksia ja kaatavat hallituksen.

Opetan teitä muuttamaan ulkoista muuttamalla sisäistä. Tämä on polku, jota pitkin Ylösnousseet Mestarit johtavat teitä.

 Sisäisten myrskyjenne rauhoittaminen johtaa ulkoisten hurrikaanien rauhoittumiseen. Sisäinen ohjaa ulkoista. Hengen voima hallitsee maailmaa.

Siksi vastustavat voimamme tekevät kaikkensa, jotta Henkenne hiljenisi. Tämä sota Henkeänne vastaan ei lopu hetkeksikään.” (Mooses, 21. joulukuuta 2013).

Jos pysymme vanhassa maailmassa, me yksinkertaisesti menetämme sielumme.

Kumman maailman siis valitsemme: vanhan vai uuden? Vastaus on ilmeinen.

Vanhan maailman loppu on sinetöity!  

Elena Ilina,

Tatjana Mickushina.