Päätehtävänne, joka teidän täytyy täyttää maapallolla, on nostaa Maan asukkaiden tietoisuutta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Päätehtävänne, joka teidän täytyy täyttää maapallolla, on nostaa Maan asukkaiden tietoisuutta

Päätehtävänne, joka teidän täytyy täyttää maapallolla, on nostaa Maan asukkaiden tietoisuutta

Rubiini Säteen Buddha, 20. huhtikuuta 2005

MINÄ OLEN Rubiini Säteen Buddha, olen tullut tämän sanansaattajan kautta. Tehtäviini kuuluu Rubiini Säteen Buddhan asema.

Olen tullut antamaan sinulle hieman tietoa Rubiini Säteen hierarkiasta.

Tiedätte, että monia vuosia sitten, miljoonia vuosia sitten maanpäällisten laskujen mukaan. Rubiini Säteen-hierarkian mestarit laskeutuivat maapallon fyysiseen tasoon. Me inkarnoiduimme ihmisruumiisiin. Jokainen meistä sai mahdollisuuden asua monissa kehoissa samanaikaisesti osina ihmisten Korkeampia kehoja.

Oli yksilöitä, jotka eivät voineet hyväksyä meitä kehityksensä ja värähtelynsä vuoksi. Oli myös yksilöitä, jotka pystyvät saamaan Valon Olennoista merkittävän osan omaksi olennaiseksi osakseen. Ja oli ihmisiä, jotka saivat vain hyvin pienen kipinän.

Näin tämä maailmankaikkeus on organisoitu ja sellainen on kaikkien elävien evoluution tapa kehittyä tässä maailmankaikkeudessa – kun aika tulee, Korkeimmat Olennot luopuvat saavutustensa ansiosta elämän palvelemisen muodossa, yhdistyen alhaisimman Elämän muodon kanssa ja siten antaen sille tarvittavan impulssin, jotta se voi kehittää omaa Jumaluuttaan.

Tiedätte, että Sanat Kumara on Rubiini Säteen Hierarkian Hallitsija ja hän tuli luoksenne Venus-planeetalta Maapallon vaikeana aikana. Tästä johtuen Venuksen ja Maan väliset siteet alkoivat. Kehityksemme ovat tiiviisti yhteen kudotut. Käytännöllisesti katsoen jokaisella maapallon ihmisellä on korkeammassa ruumiinrakenteessaan Venuksen sielujen hiukkanen.

Tämä uusi tieto ja ymmärrys, jonka annan nyt, yksinkertaisesti selittää tunnettua tosiasiaa 144 000 sielun laskeutumisesta ihmisruumiisiin Venukselta.

Tiedät siitä tai olette kuulleet siitä aikaisemmin. Aion vain laajentaa tietämystänne hieman ja antaa sille konkreettisemman ilmauksen.

Mestarien inkarnaatio prosessi ihmiskehoissa vaihteli. Oli hyvin harvinaista, hyvin kaukaisina aikoina, että Korkeampi Mestari saattoi asua yhdessä ihmisruumissa koko Valonsa voimalla. Pääsääntöisesti yksi Venus Mestari antoi Valonsa ja ansionsa suurelle määrälle maanpäällisiä ihmisiä. Tätä prosessia voidaan verrata suuren voin palan leikkausprosessiin ja laittamalla siitä pieniä paloja erikokoisiin puuroannoksiin.

Siksi ne Mestarit, jotka te tiedätte Ylösnousseiksi Mestareiksi, huomattava osa heistä on inkarnoituneina eri ihmisissä.

Ja siltä osin kuin ihminen, jolla on rakenteessaan Mestarin osanen, on karman lain alainen ja jonka täytyy olla ruumistuneena Maassa, (niin kauan)tämä Mestari ei voi jättää maapalloa ja tulla Kosmiseksi Olemukseksi. Hän on sidottu planeettaanne ja ruumiisiinne.

Te tiedätte, että jokainen teistä kuului johonkin säteeseen ja jokainen teistä tuntee linkin itsensä ja yhden Mestarin välillä. Nyt ymmärrät, miksi teillä on tämä linkki.

Ylösnousseet Mestarit tulevat oleilemaan Maassa ja palvelemaan ihmiskuntaa siihen hetkeen asti, kunnes viimeinen ruumiillistunut ihminen voittaa egonsa ja karmansa ja saavuttaa Ylösnousseen Olennon tietoisuuden.

Tämä on hyvin salaista ja erityistä tietoa.

Tiedät, että tosiasiassa kaikki tässä maailmankaikkeudessa on Jumalaa. Ja jokainen teistä on vain partikkeli, solu, Jumalallisen ruumiin atomi. Sikäli kuin herätätte tietoisuutenne, ymmärrätte, ettei ole mitään eroa teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä , ja te olette valmis uhrautumaan kaikkien elävien olentojen hyväksi. Mitä korkeampi on ansioittenne taso ja asema jossa olette kosmisessa hierarkiassa, sitä helpompi on teille uhrautua elämän hyväksi tässä universumissa.

Tällainen on tämän maailmankaikkeuden laki. Korkeimmat elämän muodot uhrautuvat alhaisimpien tähden, jotta elämän alhaisimmat ilmentymät voivat kehittyä ja saavuttaa korkeamman tason.

Siten, kun Suuret Opettajat ovat inkarnoituneet maan päällä, he opettavat, että kaikki joilla on korkeat hyveet ovat suurimpia palvelijoita kaikille.

Sydämen ominaisuus saa ihmisen, jolla on korkeampi tietoisuuden taso, uhrautumaan niiden tietoisuuden kehityksen hyväksi, jotka ovat evoluution tikkaiden alemmilla askelmilla.

Ja kun saavutat Buddhan tason, voit antaa itsellesi ja läsnäolonne miljoonille eläville olennoille.

On Ylösnousseita Mestareita, jotka on sidottu Maahan, mutta on Kosmisia Olentoja, joiden koti on koko kosmos ja koko maailmankaikkeus, ja Kosmisen Lain mukaan ja heidän oman tahtonsa mukaisesti he pystyvät projisoimaan heidän osiaan monille eläville olennoille, antaakseen lisä Valon impulssin ja lisä viisautta olennoille, jotka oleilevat kehityksen evoluution alhaisimmilla tasoilla.

Ja minulla, Rubiini Säteen Buddhalla, on mahdollisuus asua monissa maapallon asukkaiden ruumiissa. Minulla on tajunnan jakautuvuus ja voin asua sekä tuhansien että miljoonien ruumiillisten ihmisten kehoissa ja olla Ylösnousseessa tilassa samanaikaisesti.

Tämä on ominaisuus, jonka te saavutatte. Sinun on jatkuvasti ymmärrettävä, että oleskelusi maapallolla on ohimenevää ja että tärkein tehtävä, jonka sinun on täytettävä Maan päällä, on nostaa maapallon asukkaiden tietoisuus Ylösnousemuksen tasolle asti.

Ja edelleen, kun ette enää ole maanpäällisten ja rajoitusten sitomia, aivan uudenlaiset kiehtovat perspektiivit avautuvat tietoisuutenne edessä.

Kehitys on ääretön.

Tänään olen yrittänyt laajentaa hieman näkemystäsi maailmankaikkeudesta. Ja ehkä jotkut teistä ovat mielellään samaa mieltä siitä, että Ylösnousseiden Mestarien läsnäolo on teissä, koska tämä on ollut tiedossa jo pitkään teillä teidän alitajunnan tasolla. Mutta joillekin teistä tämä näyttää liian fantastiselta. Kaikki te olette tietoisuuden kehityksen eri tasoilla.

Mutta siksi, että nämä sanelut annetaan hyvin laajalle yleisölle, olen antanut sinulle tämän uuden tiedon jyvän hyvin ymmärrettävällä tasolla.

Kun edistytte polullanne, yhdistytte useisiin ihmisiin sisäisellä tasolla, ja saavutuksenne luovutetaan tuhansille ja miljoonille ihmisille korkeammissa tasoissa samanaikaisesti. Mutta kun liu´ut tietoisuudessasi luolamiehen tasolle, tämä vaikuttaa myös tuhansiin ja miljooniin eläviin olentoihin.

Teidän ei koskaan tulisi pelätä löytävänne itseänne väärästä paikasta. Älkää pelätkö kokeilla. Älkää pelkätkö tehdä erehdyksiä.

Saatte aina apua polullanne, ja voitte aina pyytää apua.

Ette ole yksin. Olet luotettavan huolenpidon ja suojelun kohteena. Mutta olette vain tämän suojelun alaisia, kun haluat seurata polkua ja noudattaa tässä Universumissa hallitsevaa lakia.

Jos haluat erottaa itsesi tästä maailmankaikkeudesta ja elää omien lakiesi ja oman tahtosi mukaisesti, niin sinua ei myöskään kielletä niin tekemästä.

Mutta tässä tapauksessa sinun vapaus ulottuu vain määrätyyn rajaan saakka, minkä jälkeen sinua uhkaa olemattomuus.

Älä ymmärrä minua väärin. En halua pelotella sinua ja herättää pelkoa sinussa. Itse asiassa, kun sinusta tulee niin vaarallinen Jumalan suunnitelmalle tämän maailmankaikkeuden kannalta, että olemattomuus uhkaa sinua väistämättä, vielä silloinkaan et katoa. Jatkat olemassaoloa energian muodossa: ainoastaan muistot, jotka eivät vastaan Jumalallista suunnitelmaa häviävät tietoisuudestasi. Ja sinä alat kehityksesi alhaisimmalta tasolta jälleen, kiiveten evoluution askelmia, jotka johtavat äärettömyyteen.

Olen Rubiini Säteen Buddha ja lähetän Rubiini Säteeni niille teistä, jotka ovat valmiita ottamaan sen vastaan.

Rubiini Säde on tiivistyneen Rakkauden ilmenemismuoto ja se kykenee herättämään tietoisuutesi ja avaamaan sinulle sinun tulevan polkusi tulevaisuudennäkymät.

MINÄ OLEN Rubiini Säteen Buddha.

©Viestintuoja Tatyana Michkushina