Teidän tulisi tulla elektrodeiksi, joiden kautta maapallon fyysinen taso kyllästetään Valolla

      Kommentit pois päältä artikkelissa Teidän tulisi tulla elektrodeiksi, joiden kautta maapallon fyysinen taso kyllästetään ValollaTeidän tulisi tulla elektrodeiksi, joiden kautta maapallon fyysinen taso kyllästetään Valolla

Rakastettu Pallas Athena, 17. huhtikuuta 2005

MINÄ OLEN Pallas Athena, OLEN TULLUT tämän lähettilään kautta.

Tunnetko minut? MINÄ OLEN Totuuden Jumalatar ja MINÄ OLEN myös Karmallisen Neuvoston jäsen.

Olen tullut teidän luoksenne tänään antamaan teille tiettyä tietoa Karman Lain ilmenemisestä fyysisessä maailmassanne. Kun synnyt maailmaan, verho vedetään taaksesi ja unohdat tapahtumat, joita elät ennen syntymääsi; Unohdat aikaisemmat inkarnaatiosi. Tällainen tilanne ei ole ollut ikuisesti. Mutta tämä toimenpide on paremminkin inhimillisempi kuin rajoittava suhteessa sinun elämänvirtauksesi suhteen.

Näkökulma on se, että lukuisien elämiesi aikana teit sellaisia toimia, jotka eivät olleet parhaita. Ja jos muistat kaikki aiemmat vakavat teot ja väärinkäytökset, et pystyisi toimimaan nykyisessä elämässäsi. Siksi muistinne yli on vedetty verho juuri syntymäsi jälkeen. Tämä verho ei kuitenkaan ole paksu niille, jotka, hyveittensä ansiosta, ovat hankkineet lahjan nähdä menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Tiedät, että monilla profeetoilla ja pyhillä, jotka olivat Maassa aiemmin ja nykyhetkelläkin, oli näkemisen lahja.

Verho nousee hieman, kun neljä alempaa kehoasi saavuttavat tietyn puhtauden tason ja tietoisuutesi nousee siihen tasoon, jossa se ei pelkää joitain ilmiöitä, jotka tapahtuvat maailmojen vuorovaikutuksen hetkellä. Todellisuudessa ihmisen tietoisuus on hyvin rajallinen. Sitä rajoittaa rooli, jota esität nykyisessä elämässäsi ja karmasi, jonka olet luonut aiemmissa elämässäsi. Se on sinun karmasi, joka aiheuttaa esteet sinun ja korkeampien tasojen välille. Karmasi on energiaa, paksua energistä ainetta, jolla on hyvin alhainen värähtely.

Ja nämä matalataajuiset värähtelyt ovat juuri se verho, joka erottaa sinut meidän maailmastamme.

Siten, rakkaani, ei ole mitään eroa sinun ja minun välillä, paitsi vain ero värähtelytaajuudessamme. Ja kun sinulle tulee tilaisuus päästä eroon karmastasi ja puutteellisuuksistasi ponnisteluittesi ja ansioittesi kautta, pystyt kommunikoimaan meidän maailmamme kanssa ja olemaan siinä. Teidän käsityksenne maailmasta laajenee ja saatte monia kykyjä, joita kutsutaan Pyhän Hengen lahjoiksi.

Siksi tänään puheeni tavoite on antaa teille oikeampi ymmärrys siitä tosiasiasta, että vain te itse, teidän menneisyyden ja nykyisyyden tekonne ovat luoneet tämän verhon, joka erottaa teidät Jumalan Todellisesta Maailmasta. Mutta koska Jumalan suunnitelman mukaan kaikki maailmassa kehittyy evoluution mukaisesti, seuraava vaihe, jonka saavutatte, on väistämätön vaihe, jossa vapaudutte maallisten inkarnaatioittenne karmasta.

Voitte päästä eroon karmastanne ja nousta korkeammalle energiselle tasolle.

Todellisuudessa voitte päästä eroon karmastanne muutamalla tavalla. Voit tehdä oikeita valintoja. Elämänne ei ole muuta kuin tilanteiden ketju, jossa sinulle aina annetaan mahdollisuus valita toinen kahdesta vaihtoehdoista. Yksi niistä edistää kulkuasi Jumalan luo kun taas toinen erkaannuttaa sinua Häneltä. Kaikki on hyvin yksinkertaista. Ja kaikki elämäntilanteiden moninaisuudet voidaan tiivistää vain näihin kahteen vaihtoehtoon.

Ja tämä polku on ainoa polku, jota kaikki maan päällä inkarnaatiossa olevat ihmiset seuraavat. Kaikki muut polut ovat vain tätä tukevia polkuja.

Tämä polku on tuttu sinulle kuten rukous-harjoitus, kun sydämesi voimalla, alat vetää puoleesi lisää Jumalallista energiaa elämääsi ja tämän energian avulla edelleen puhdistat karmallisia taakkojasi.

Teille on kerrottu äskettäin korkeammasta käytännöstä karman purkamisesta chakrojen pulssin avulla [1]. Olen pahoillani kertoessani, että tämä käytäntö on saavutettavissa ainoastaan silloin, kun hengellisten ansioiden taso on riittävän korkea.

Mutta teidän päätehtävänne on vain täyttää toiveenne voittaa se rajoittunut tila, jossa olette karman takia. Jos tiedätte diagnoosin, on teidän helpompi löytää oikea hoito ja soveltaa sitä elämässänne.

Siksi kaikki, mitä teette elämässänne, on keino voittaa rajoittunut karmallinen tilanne. Tämä on inkarnaatioon tulemisen tarkoitus.

Tällainen on tämän maailman laki. Oli aika, jolloin teit valinnan testata itseäsi inkarnaatiossa yksilöinä. Teille annettiin vapaus suorittaa kokeitanne. Ja aloititte käyttämään jumalallista energiaa oman valintanne mukaan. Tätä tarkoitusta varten kullekin teistä annettiin persoonallisuus. Persoonallisuudellenne annettiin mieli evoluution kehityksen tietyssä vaiheessa. Mutta mielellä on kaksinaisuuden laatu. Sillä on mahdollisuus valita, kuinka se käyttää kykyjään.

Teidän kokeilujenne tuloksena mielen kanssa aloitte verhota itseänne yhä vain paksummilla energioilla, luoden karmaa, eli käyttämällä Jumalan energiaa tavalla joka ei ollut sopusoinnussa Jumalan suunnitelman kanssa, vaan oman mielenne suunnitelman mukaisesti.

Toimintanne alhaisemmassa fyysisessä maailmassa miljoonien vuosien aikana on luonut ympäröivän todellisuuden, jossa elätte nyt. Te tiedätte, että teitä ympäröivä maailma on vain peili heijastaen epätäydellistä tajuntaanne. Tämä oli se vaihe kun Jumalan suunnitelman mukaisesti tässä maailmankaikkeudessa, teidän sallittiin kokeilla omalla vapaalla tahdolla Jumalallisen Energian kanssa.

Nyt uusi vaihe lähestyy. Ensimmäisen vaiheen aikana syöksyitte illuusioon, mutta nyt paluunne vaihe Jumalan Todellisuuden maailmaan on tullut.

Jumalan suunnitelman mukaisesti, ne jotka osallistuivat illuusion luomiseen, on voitettava tämä kuvitteellinen ilmentymä heidän oman toimintansa kautta. Ja kaikista ensimmäiseksi sinun on luovuttava sinun epätäydellisestä luomuksestasi tietoisuudessasi.

Ensimmäisessä vaiheessa sinun on syöksyttävä aineeseen syvemmälle ja syvemmälle ja siten erotettava itsensä Jumalasta yhä enemmän. Toisessa vaiheessa sinun on palattava itsessäsi olevaan todelliseen osaan itseäsi. Tämä voi tapahtua, kun olet luopunut illuusiosta ja kääntynyt todellisuuteen ja sen jälkeen, kun olet ymmärtänyt Ykseytesi Jumalan kanssa.

Saman aikaisesti voittamalla epätäydellistä tilaasi ja selvittämällä karmaasi sinä kohotat värähtelyäsi. Värähtelysi kohoaminen samanaikaisesti aiheuttaa ympäröivän maailman värähtelyn kohoamisen.

Sinä voitat itsesi, voitat ihmisluontosi ja saavutat yhä enemmän Jumalallisia ominaisuuksia, palaten vähitellen Jumalalliseen todellisuuteen, josta sielunne ovat tulleet fyysiseen maailmaan tekemään kokeita.

Tämän lähettilään kautta annettujen sanelujen on tarkoitus on herättää sielujenne muisto ja antaa teidän pyrkimyksillenne oikea suunta.

Kehityksenne aikana saavutatte paremman vision askel askeleelta, ja tunnistatte Jumalallisen Totuuden ja yhdistytte tähän Totuuteen tietyssä vaiheessa.

Tänään olen yrittänyt antaa teille hieman erilaisen näkökulman muutoksiin, jotka tapahtuvat nyt maan päällä.

Itse asiassa kaikki muutokset ovat mahdollisia, ja ne tulevat olemaan mahdollisia vain sinun apusi avulla, sydämesi toiveiden avulla ja Jumalallisesta Energian kautta, jonka sinä siirrät sinun alempaan maailmaan.

Ja lähitulevaisuudessa teidän, joka luette näitä rivejä, tulisi tulla sähköjohdoiksi, joiden kautta Maapallon fyysinen taso tullaan kyllästämään Valolla.

Toivon teille menestystä tällä polulla ja voittoa esteistä, jotka estävät teitä toteuttamasta Jumalan suunnitelmaa tälle planeetalle.

MINÄ OLEN Pallas Athena.

(1) Katso Vairochanan Sanelu 16.4.2005

©Viestintuoja Tatyana Mickushina