Puhe Kultaisesta Aikakaudesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Puhe Kultaisesta Aikakaudesta


Puhe Kultaisesta Aikakaudesta

Saint-Germain, 10. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Saint-Germain.

Olen tullut taas luoksenne, Ladies ja gentlemen! Tänään olen valmis pitämään puheen aiheesta, joka on hyvin läheinen minulle ja josta voin puhua loputtomasti.

Oletko jo kiinnostuneita?

Olen tänään valmis puhumaan Kultaisesta Aikakaudesta, sen tulosta Maan päällä.

Olet ehkä kuulleet ennustuksista, joita on annettu eri aikoina eri profeettojen ja Lähettiläiden kautta sekä pyhien ihmisten kautta, jotka sanovat Kultaisen Aikakauden olevan tulossa. Samalla katsotte ympärillenne ja olette hämmentynyt, miten tämä voi tapahtua yhteiskunnassa heikon moraalin ja ympäristön yleisen henkisen taantuman aikana.

Kulta-aika on kuvataiteiden kukoistus, joka on mahdollisimman lähellä korkeimpia malleja, jotka ovat olemassa eteerisessä tasossa. Missä nämä täydelliset ihmiset ovat, kysytte, jotka pystyvät toteuttamaan näitä täydellisiä malleja fyysisellä tasolla?

Ymmärrän erittäin hyvin hämmästyksenne. Ja minun on annettava teille lyhyt Opetus Kultaisesta Aikakaudesta.

Monilla teistä ei ole selkeää käsitystä siitä, keitä Ylösnousseet Mestarit ovat, ja miksi niin erilaiset Mestarit kuuluvat heihin.

Termi Ylösnousseet Mestarit eivät ole täysin tarkka, koska tällä termillä ymmärretään, että olennot tai yksilöt seisovat Hierarkisten tikkaiden eri askelmilla. Ylösnousseiden Mestareiden joukossa on niitä, jotka ovat tulleet eri Maailmajärjestelmistä ja joiden tehtävänä on auttaa, kun taas on muita, jotka yhä vielä oppivat Maallisessa koulussa.

Käsittelen hieman tätä kysymystä. Siis, ihmiskunta Maassa käy läpi tiettyjä kehitysvaiheitaan. Näitä vaiheita voidaan kutsua Juuri Roduiksi ja ala-roduiksi. Ja nyt, Maan päällä ovat ruumiillistuneina ne Neljännen ja Viidennen Juuri Rotujen edustajat, jotka ovat jääneet jälkeen kanssa veljistään, jotka asuvat eteerisessä tasossa odottaen inkarnaatiotaan Kuudenteen Juuri Rotuun. 

Värähtelyssään nämä henkilöt, jotka odottavat inkarnaatioon tuloaan, ovat kaukana edellä inkarnoituneesta ihmisyhteiskunnasta kokonaisuutena. Siksi heidän värähtelynsä eivät salli heidän pysyä keskuudessanne Maan päällä. He odottavat kärsimättömästi mahdollisuutta ruumiillistumiseensa Maan päälle jatkaakseen evoluutiota. He voivat antaa niin monia lahjojaan Maalle, ja he olisivat niin onnellisia jakamaan näitä lahjoja ihmiskunnan kanssa.

Niiden joukossa, jotka ovat nykyisin inkarnoituneina Maassa, on tietty määrä yksilöitä, jotka ovat rikkaasti lahjakkaita henkiä.  Kuitenkin olosuhteet jtoka ovat olemassa Maan päällä tällä hetkellä, eivät kuitenkaan salli heidän ilmaista itseään. Viestimme ovat kutsu heräämiseen heidän sieluilleen. Monissa heistä on läsnä suuria henkiä. Nämä ovat ns. osittaisia Mestareiden inkarnaatioita, jotka ovat kuormittaneet itsensä karmalla siinnä määrin, tasapainottaakseen heidän värähtelyjään Maapallon keskimääräisen värähtelytason kanssa, että he eivät voi, nykyisissä olosuhteissa, muistaa keitä he ovat ja miksi he ovat tulleet Maan päälle.

Samaan aikaan, niiden ihmisyksiöiden joukossa, jotka ovat nyt inkarnoituneet Maan päälle, on niitä, jotka ovat aidosti valmiita palvelemaan ja seisomaan Ylösnousseiden Mestareiden lippujen alla juuri nyt, mutta he eivät löydä Maan päällä paikkaa, jossa heidän sielu toverinsa sijaitsevat.

Edellä esitetyn perusteella on olemassa suunnitelma paikassa, jossa Maan Kultaisen Aikakauden on manifestoiduttava tulevaisuuden arvojen kanssa.

Näissä olosuhteissa ne, jotka pystyvät suorittamaan maallisen koulun, pystyisivät sen suorittamaan. Ja näissä olosuhteissa Kuudennen Juuri Rodun edustajat voisivat tulla inkarnaatioon ilman epäonnistumisen riskiä.

Meillä oli suunnitelma Kultaisesta Aikakaudesta Amerikan alueella, ja kannatin tämän suunnitelman toteuttamista. Olette ehkä kuulleet, että annoin jopa kausaali-kehoni, jotta Amerikka ja koko maailma yhdessä sen kanssa, saattoi ottaa vastaan violetin liekin lahjan, niin, että karman muuttaminen, joka estää Kultaisen Aikakauden tuloa, nopeutuisi.

Samaan aikaa, silmämme eivät koskaan lakanneet katsomasta Venäjää maana, jossa on voimakas hengellinen potentiaali, ja joka ei ole vielä ilmentänyt itseään.

Viime kädessä Kultaisen Aikakauden tulo on vain energiakysymys. Tuleeko Suuri Keskus-Aurinko kohdistamaan riittävää määrää Jumalallista energiaa Kultaisen Aikakauden syntymään Maan päällä?

Kuitenkin, Rakastetut, kun menette pankkiin saadaksenne luottoa, ennen kuin rahat on annettu teille, pankkivirkailijat haluavat varmistaa, että palautatte luoton. Ne vaativat vakuuksia kiinteistön, arvopapereiden tai muun vakuuden tai arvotavaran muodossa.

Aivan sama laki toimii Jumalallisessa maailmassa. Ennen tarpeellisen energian antamista, joka tarvitaan luomaan Kultaisen Aikakauden olosuhteiden synty Maassa, Suuri Keskus-Aurinko haluaa varmistaa, että tämä energia ei uppoa kuin vesi hiekkaan ihmisen egon halujen tyydyttämiseksi, vaan, että se tullaan käyttämään tarkoitetulla tavalla ja tulee palaamaan Jumalalliseen maailmaan ihmisyksilöiden kausaalikehojen säteilynä.

Koko kysymys Kultaisen Aikakauden tulemisesta on päätettävissä teidän tasollanne.  Onko olemassa tietty määrä yksilöitä, jotka kykenevät vastaanottamaan Jumalallisen energian ja järjestää sen järkevästi? Toistaiseksi olemme yrittäneet; olemme pauhaten huutaneet eteenpäin eri Lähettiläiden kautta, mutta emme löydä näitä yksilöitä.

Yksi viimeisistä yrityksistämme on tämä uusi armolahja Viestiemme siirtäminen teidän maailmaanne tämän Lähettilään kautta.

Emme enää luota tiettyyn maahan. Loppujen lopuksi meille sillä ei ole väliä tuleeko Kulta-Aika Amerikkaan, Venäjälle vai mihin tahansa muuhun maailman maahan. Meille ihmiskunta Maassa ei ole jaettavissa kansallisuuden mukaan. Meille on tärkeää, että on tarpeeksi vastuullisia henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan itselleen täyden karmallisen vastuun Jumalallisen energian moitteettomasta kuluttamisesta, joka tullaan antamaan aluksi mallin luomiseen fyysiselle tasolle ja sen jälkeen koko maalle, joka tulee elämään Jumalallisten perusperiaatteiden mukaisesti.

Joten, rakkaat, näette, ettei ole mitään salaisuuksia. Kaikki on hyvin selkeää ja yksinkertaista. Esitämme teille kultaisella tarjottimella Jumalallisen mahdollisuuden, joka on toteutettava Maan päällä. Kuka teistä voi lähestyä ja ottaa tämän Jumalallisen tilaisuuden?

Älkää kiirehtikö. Ennen kuin teille annetaan Jumalallinen tilaisuus, teidän on osoitettava omistautumisenne Jumalalle ja Mestareille. Teidän on läpäistävä testinne ja elämän kokeenne.

On mahdotonta edetä seuraavalle energiatasolle ilman, että erotaan menneisyyden energioista. Mutta toisinaan menneisyyden energiat ovat sulautuneet kanssanne niin, ettette tiedä missä epätodellinen osa loppuu ja missä teidän Jumalallinen alkaa.

Joten, pyrkikää. Kaikki mahdollisuudet ovat edessänne. Ketkä ovat kykeneviä ottamaan ja tarttumaan tilaisuuteen? 

MINÄ OLEN Saint-Germain!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina