Puhe tarvittavista ominaisuuksista edesauttamaan evoluutiota

      Kommentit pois päältä artikkelissa Puhe tarvittavista ominaisuuksista edesauttamaan evoluutiota


Puhe tarvittavista ominaisuuksista edesauttamaan evoluutiota


Padma Sambhava, 8. heinäkuuta 2009

MINÄ OLEN Padma Sambhava, olen tullut luoksenne maailmojen kautta.

Tämänpäiväisen keskustelumme aihe on ikuinen teema, joka tulee pysymään merkityksellisenä niin kauan kuin ilmenevät maailmat ovat olemassa. Tämä on aiheesta Opettaja ja opetuslapsi, Guru ja chela.

Teillä on pääsy uusimpiin joukkotiedotusvälineisiin; sinulla on käytettävissänne esimerkiksi Internet; teillä hallinnassanne tietokone. Mutta minun on kerrottava teille, että sivilisaationne ei ole edistynyt edes senttiä suhteissa, jotka ovat olleet paikallaan niin kauan kuin ilmenneet maailmat ovat olleet olemassa.

Päinvastoin, luulette tietävänne kaiken ja että pääsette käsiksi mihin tahansa informaatioon, joka on runsaasti olemassa maailmassanne.

Voitte olla varma, että kaiken tiedon voidaan ostaa rahalla ja on joko kauppojen hyllyillä tai saatavilla osallistumalla workshopiin.

Olette harhaan johdettuja  ja olette erehtyneet, koska todella arvokasta informaatiota ei ole kauppojen hyllyillä.

Riippumatta siitä, kuinka sivilisaationne haluaa päästä käsiksi näihin tietoihin, se ei voi saada niitä, koska todellisuudessa kaikki avaimet kaikkiin informaatioon on piilossa sisällänne. Ja saadaksenne nämä avaimet, teidän tulisi nostaa tietoisuutenne tasolle, josta voit saada nämä avaimet. Mekanismi Jumalallisen viisauden opettamiseen on täydellistynyt yli vuosisatojen. Ja tavallaan opetuslapsi odottaa nöyrästi tulevaa hetkeä, jolloin ovi – jonka takana Totuus on piilossa – tullaan avaamaan hieman.

Aika on muuttunut. Mutta se on muuttunut vain siinä mielessä, että yhä harvemmat ihmiset ovat kykeneviä saavuttamaan ominaisuuksia, jotka johtavat ovelle, jonka taakse Totuus on piilotettu. Loput eivät etsi Totuutta paikasta, jossa se sijaitsee, vaan paikoista, joissa joukkotiedotusvälineet korostavat sitä ja missä trumpetit huutavat, Täällä se on – Totuus!

Hiljaisesti, hyvin hiljaisesti Totuuden oivaltaminen tulee kahden hengityksen välissä ja kahden sydämen lyönnin välissä.

Ei, kadun melu ja joukkotiedotusvälineiden melu eivät sovellu Totuuden etsimisen alkuun.

Sivilisaatiossanne on liikaa hälinää. Kun joku julistaa seuraavaa hölynpölyä esittäen sen uutena informaationa, joka on juuri saapunut Korkeammista sfääreistä, voi vain hymyillä, mutta myös surra. Koska kaikkea on paljon, mutta ei mitään Totuutta.

Taivaan lähettämät säikeet, kuten hämähäkin verkon pitsit, ovat hajallaan maailmassa merkkeinä, jotka johtavat Totuuden retriitteihin. Mutta ette huomaa merkkejä ettekä kiinnitä niihin huomiota.

Teidän tulisi alkaa tehdä hyvin yksinkertaisia asioita, jotta sivilisaationne saisi ainakin karkean idean aiheista, jotka liittyvät salaiseen tietoon, jota edelleen levitetty Maassa opetuslasten peräkkäisyydellä.

Ei koskaan, ei edes vaikeimpina aikoina, maailmojen välistä yhteyttä ole revitty. Jopa kaikista kauheimpina aikoina oli aina ihmisiä inkarnaatiossa, jotka kantoivat Totuuden värähtelyjä maailmalle.

Maapallolla on erityisiä paikkoja, joissa tämän Tiedon, tämän Totuuden kantajat ovat läsnä.

Tiedän ja olen varma, että tulee aika, jolloin ihmiset kyllästyvät hälinään, jolloin ihmiset alkavat palata kapealle polulle, joka johtaa Totuuteen.

Kun olin inkarnaatiossa, en aloittanut keskustelua jonkun kanssa, joka pyrkii tietoon, ennen kuin hän osoitti pyrkimystään ja nöyryyttään.

Toisinaan odotin ja katselin kymmenen vuotta ennen kuin aloitin yksinkertaisimman keskustelun näiden henkilöiden kanssa, jotka pyrkivät tulemaan opetuslapsiksi saadakseen palan Totuudesta.

Kuka teistä voi istua meditaatio asennossa ja odottaa nöyrästi hetkeä, jolloin värähtelynne  tulee sallimaan Opettajan puhua kanssanne?

Ei, haluatte maksaa rahaa ja saada kaiken tiedot rahoillenne.

Rauhoittukaa. Totuutta ja tietoa ei voi ostaa rahalla. Ne astuvat olemukseesi, kun tietoisuutesi on valmis havaitsemaan niitä.

Tämä tapahtuu väistämättä. Kun astia on valmis, Opettaja tulee. Tämä on laki, joka on voimassa fyysisessä maailmassanne.

Ja jos lähestyt Opettajaa ennen kuin olet todella valmis, et tunne muuta kuin pettymystä. Ja lisäksi, syytät Opettajaa kaikista niistä epätäydellisyyksistä, jotka ovat luontaisia sinulle. Se johtuu siitä, että aito Opettaja on peili, jossa näet itsesi.

Usein tapahtuu, että ihmisten mielestä fyysisen maailman aika ja olosuhteet ovat muuttuneet niin paljon, että tarvitaan uusia lähestymistapoja ja uusia opetuksia, ja vanhat lähestymistavat ovat vanhentuneet eivätkä ole enää merkityksellisiä.

No … luultavasti se on niin teille. Miljoonia vuosia universumissa toimineet lait eivät kuitenkaan ole vielä muuttuneet.

Eräänä päivänä tutkijanne tulevat löytämään vahvistuksen kosmisista laeista laboratorioistaan. Mutta tämä ei tule tapahtumaan ennen kuin ihmiskunnan tietoisuus on valmis hyväksymään nämä löydöt. Mutta kunnes tämä aika tulee, tiede pysyy erillään Totuudesta, samoin kuin sivilisaationne kokonaisuutena on erotettu  siitä.

Olen tullut luoksenne tänään, jotta voitte tehdä tietoisuudessanne selväksi, että ennen kuin kehitätte itsessänne ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä jatkokehitykselle, ette edisty tuumaakaan siitä pisteestä, jossa ihmiskunta on merkinnyt aikaa useita vuosituhansia.

Toistan nämä ominaisuudet ymmärtääksenne ne paremmin.

Tarvitset nöyryyttä Korkeamman Lain edessä; tarvitset pyrkimystä, tottelevaisuutta, kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Nämä ovat tärkeimmät ominaisuudet.

Tarvitsette myös oikean vektorin, joka antaa oikean suunnan edistymisellenne Polulla. Mutta oikea vektori katsotaan kuitenkin olevan toive auttaa kaikkia eläviä olentoja, jotka ovat olemassa tässä universumissa.

Olen antanut teille ohjeen. Ja nyt tarvitset aikaa pohtiaksesi sitä.

MINÄ OLEN Padma Sambhava. Om.


© Lähettiläs Tatyana Mickushina