Pyydämme teitä seuraamaan polkuamme

      Kommentit pois päältä artikkelissa Pyydämme teitä seuraamaan polkuamme


Pyydämme teitä seuraamaan polkuamme

Rakastettu El Morya, 30. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN El Morya, tulen luoksenne!

Olen tullut ilmoittamaan teille, että tämä on kevään Sanelujemme jakson loppu, jonka olemme antaneet Lähettiläämme kautta.

Olemme onnellisia siitä mahdollisuuteen, joka meillä on ollut, ja olemme tyytyväisiä, että olemme voineet antaa kaiken, mitä suunnittelimme antavamme tässä Sanelujen jaksossa. Toisin kuin edellisessä Sanelujen syklissä, jonka annoimme Altaissa talvella, olemme tässä Sanelujen syklissä kiinnittäneet enemmän huomiota Polullenne. On tullut aika tutustuttaa teitä Polkuun jonka olemme suunnitelleet teille.

Tämä Polku on ollut aina olemassa, ja aina on ollut Kouluja ja Ashrameja Maapallon eri osassa, missä Valon Hierarkia antoi Opetuksia sen opetuslapsille.  Aika on tullut, kun näemme mahdollisuuden jatkaa käytäntöämme työskennellä ei-ylösnousseen ihmiskunnan kanssa meidän ulkoisten Koulujemme kautta.

Siksi yritämme antaa kaiken tarvittavan tiedon Vihkimyksen Polusta, jotta te voisitte tietoisesti tehdä valintanne ja astua Polulle.

Ero meidän Polkumme ja monien muiden opetusten välillä on se, että me johdamme teitä sydämenne kautta ja annamme teidän tulla kosketuksiin Todellisen Maailman kanssa mystisten kokemusten ja oivalluksienne kautta. Kun ulkoisessa tietoisuudessanne teillä on tämä mahdollisuus, ymmärtää Jumalallisen maailman olemassaolo,  te tietoisesti pyritte vapautumaan kaikesta, mikä estää teitä pääsemästä sisään kyseiseen maailmaan. Egonne ja kiintymyksenne fyysiseen maailmaan, tämän maailman asioihin ja ihmisiin, samoin kuin tottumuksenne ja epätäydellisyytenne ovat niitä, jotka ovat esteenä teillä. Siksi astuessanne tietoisesti Polulle ja olette valmiit uhraamaan paljon saadaksesi todellista tietoa. On monia muita opetuksia, joissa käytetään hyvin samankaltaisia ​​menetelmiä. Kuitenkin on tiettyjä eroja. Siksi välitön tehtävänne on löytää nämä erot, käyttämällä luotettavinta opastanne – sydäntänne.

Me annamme Opetuksemme Lähettilään kautta. Jokainen teistä, joka lukee jo Viestejämme, pääsee opetuslapsiemme ulkopiiriin ja astuu Guru-Chelan suhteeseen Lähettiläämme kanssa a Hierarkkiamme edustajana fyysisellä tasolla.

Sen vuoksi niin pian kuin päätät lukea Viestejämme, sinusta tulee jo opetuslapsemme. Guru-chela-suhteissa on kuitenkin monia eri tasoja. Sinä nouset seuraavaan askeleeseen, kun tietoisesti teet valintasi Opetuksemme hyväksi. Yrität tietoisuudessasi ymmärtää eroa muista opetuksista, ja teet valintasi Opetuksemme puolesta, jonka sait Lähettiläämme kautta. Tässä tapauksessa rajoitat vapauttasi, mutta kuitenkin, vastineeksi saat paremman ymmärryksen ja paremman tietoisuuden tiedoista, jotka saat Lähettiläämme kautta.

Seuraavassa tasossa hyväksyt tietoisesti Lähettiläämme Guruksesi. Tässä Sanelusyklissä kiirehdimme niitä teistä, jotka ovat valmiita tekemään tämän valinnan tietoisesti ja nousemaan oppipoika koulutuksen tasolle.

Seuraava taso alkaa, kun Lähettiläs ottaa teidät oppilas ajan ehdokkaaksi. Tämän taso ero edellisiin verrattuna on se, että Lähettiläs ottaa osittain karmalliset velvoitteet ja kantaa vastuun hänen opetuslapsistaan. Muut ihmissuhteet, joita koet, ovat täysin meidän Lähettiläämme hallinnassa. Hän päättää, kuinka näiden suhteiden tulisi kehittyä.

Siksi me yritämme palauttaa Guru-chela-suhteet, jotka kuuluvat Ylösnousseiden Mestarien opetuslapsien seuraajille. Kuitenkin nämä suhteet rakennetaan aina uudelle tasolle ja ne määräytyvät Maan päällä muodostuneiden olosuhteiden perusteella. Me emme tarvitse miljoonia seuraajia, jotka vain osoittavat sitoutumisensa velvoitteisiin, mutta eivät ota Opetustamme sydämeensä. Me tavoittelemme täydellistä keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä oppilaidemme kanssa. Meidän Lähettiläämme on aivan kuin kainalosauva sinulle sille ajanjaksolle, kunnes voit kulkea itsenäisesti ja ottaa meihin suoraan yhteyttä. Jopa tässä tapauksessa tarvitset Lähettilästämme kuin majakkana näyttämään Polkua maallisen elämän myrskyissä ja tuulissa.

Siksi jatkamme ohjeidemme antamista seuraavissa Sanelujen jaksoissa. Pyydämme sinua olemaan tuhlaamatta aikaa, mutta ottamaan kaikki Sanelumme sisältämät ohjeet ei-abstrakteina vaan välittöminä ohjaavina periaatteina, joita sinun tulisi käyttää elämässäsi.

Olen erittäin konkreettinen Mestari, enkä halua kierrellä asioita. Siksi minä kehotan olemaan odottamatta, että joku antaa sinulle yksityiskohtaisempia ohjeita toimillesi. Me annamme yleisen suunnan. Sinun on saatava kaikki yksityiskohdat heti sydämestäsi.

Jos uudelleen luet Saneluja, jotka olemme antaneet Lähettiläämme kautta viimeisen vuoden aikana, ymmärrät, että Saneluissa on riittävästi informaatiota konkreettisten toimien aloittamiseksi. Voit aloittaa ympäröivästä ympäristöstä ja tottumuksista, joita sinulla on. Yritä aloittaa – ei huomenna, mutta aivan nyt heti. Ensinnäkin, vapauta itsesi suurimmasta kiintymyksestäsi, joka estää sinua kaikista eniten elämässäsi. Se voi olla pelko, taipumus epäluottamukseen ja kritiikkiin, tupakointi tai mikä tahansa muut kiintymys ja mikä tahansa muu epätäydellisyys.

Sitten löydät toisen epätäydellisyyden ja sitten seuraavan.  Tulet aina tietämään vain yhden välittömän tehtävän, joka sinun tulisi suorittaa. Sitten voit alkaa tehdä päätöksiä seuraavasta asiasta.

Älä tavoittele liian monia toimia yhdellä kertaa. Ota asiat, joista voit päättää.

Joskus useimmille ihmisille on paljon vaikeampaa päästä eroon tupakoinnista kuin edes rakentaa Ashramia.

Pyydämme sinua seuraamaan polkuamme. Kerromme sinulle, että tie on auki, mutta sinä teet itse valintasi, eikä kukaan voi pakottaa sinua tekemään tätä valintaa.

Olette kypsiä yksilöitä, ja puhumme teille kuin tasa-arvoisten kanssa, jotka ovat vain vähän jäljessä etenemisessään Polua pitkin.

Joten nyt sanon hyvästi teille ja minä toivon menestystä Polullenne!

MINÄ OLEN El Morya.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina