Se ei ole työ Ylösnousseen Valtakuntaan kanssa. joka sallii teidän liikkua Polkua pitkin; se on tietoisuutenne laatu

      Kommentit pois päältä artikkelissa Se ei ole työ Ylösnousseen Valtakuntaan kanssa. joka sallii teidän liikkua Polkua pitkin; se on tietoisuutenne laatu


Se ei ole työ Ylösnousseen Valtakuntaan kanssa. joka sallii teidän liikkua Polkua pitkin; se on tietoisuutenne laatu

Lord Shiva, 25. joulukuuta 2010

MINÄ OLEN Shiva!

Minä olen tullut!

Luulette, että Viestiemme lähettämisen työ teidän maailmaanne on vähäpätöistä. Luuletteko, että kuka tahansa voi saada uutisia hienommasta maailmasta, jos he niin haluavat?

Olette oikeassa. Mutta kaikki tämä on mahdollista vain tietyin ehdoin, jotka teidän on täytettävä, ja tietyin sitoumuksin, joka otatte itsellenne. 

Kaikki on hyvin yksinkertaista: Teidän on omistettava koko elämänne Mestareiden palvelemiseen ei vain sanoissa mutta myös käytännössä. Teidän koko elämänne.

Oletteko valmiita noudattamaan kaikkia vaatimuksiamme?

Kyllä, monet teistä ovat samaa mieltä ja sanovat olevansa valmiit.

Alkajaisiksi, pidä tietoisuutesi korkeimmalla mahdollisella tasolla joka päivän ajan. Kokeile tätä yksinkertaista käytäntöä. Kun päätät tehdä näin, päivän lopussa istu hiljaa ja kysy itseltäsi: Kuinka monta kertaa olen tuominnut lähimmäisiäni päivän aikana? Kuinka monta kertaa olen ärtynyt? Kuinka monta kertaa olen ollut tyytymätön pomooni, naapureihini tai maani hallitukseen?

Jos tämä tehtävä näyttää olevan sinulle erittäin helppo suorittaa ja ovelalla tavallasi ilmoitat, että olet täyttänyt kaikki annetut ehdot, vastaa sitten yksinkertaisiin kysymyksiini: Oletko tyytyväinen elämääsi? Oletko kiitollinen Jumalalle kaikesta, mitä elämässäsi tapahtuu?

Mieti mihin pyrin. Yritän tuoda nykyaikaiseen tietoisuuteenne muinaisen Totuuden, että yksi ensimmäisistä askeleistasi ja saavutuksistasi Polulla on tyytyväisyyden tunne, joka ei jätä sinua ja iloisuus kaikesta, mikä on ympärilläsi ja sisälläsi.

Monille teistä herää kysymys: Onko mahdollista saavuttaa annettua tehtävää modernin yhteiskunnan olosuhteissa?

Kuinka on mahdollista tuntea tyytyväisyyttä, jos yhteiskunnassa vallitseva tunne on päinvastainen: tyytymättömyys elämään, yhteiskuntaan, hallitukseen, presidenttiin, pomoon työssä, kaikki?

Kauan sitten, muinaisina aikoina, sielunne päättivät kapinoida Jumalallista Lakia vastaan. Repäisitte itsenne pois Jumalallisesta todellisuudesta ja menitte kohti egojenne mielen ailahduksien tyydyttämistä. Tämä oli kauan sitten.

Mutta Jumala on erittäin armollinen ja kärsivällinen. Ja monien inkarnaatioidesi aikana teille annettiin tilaisuus osoittaa nöyryyttä Jumalallista Lakia kohtaan ja palata takaisin Totuuden Polulle.

Mutta joka kerta sielunne – ihmisten sielut, jotka ovat nyt inkarnoituneita  – kieltäytyivät tilaisuudesta ja mieluummin käyttivät jokaista elämää tyydyttääkseen heidän jatkuvasti kasvavia halujaan.

Jokaisen inkarnaation yhteydessä kohtasitte yhä ankarampia ulkoisia olosuhteita.

Joten miksi olette yllättyneitä? Olette luoneet olosuhteet, joissa olette nykyään, valintojenne kautta monissa inkarnaatioissa. Ja nyt, monille teistä, näyttää mahdottomalta vaatimukselta osoittaa jopa kaikkein perustavanlaatuisimpia saavutuksia oppilaan polulla.

Olemme odottaneet tarpeeksi kauan. Me toivoimme, että ihmiskunta pystyisi käyttämään annettuja tietoja aloittaakseen osoittamallamme Polulla.

Mitä havaitsemme? Näemme joukon ihmisiä, jotka yrittävät saada viestejä, teeskentelevät olevansa guruja ja kokoavat ihmisiä kommunkoidakseen totuuden.

Viestien maailmalle antamisen Jumalallinen Armo on liian kallista, jotta Ylösnoussut Valtakunta voisi pitää enemmän kuin yhden tai kaksi Sanansaattajaa samanaikaisesti. Sinun ajallasi, jolloin ihmiset eivät osaa tehdä eroja perusasioissa, Viestien antaminen on erittäin suuri riski.

Tietysti olemme vaarassa altistaa Lähettilään henkilönä lukuisille syytöksille, mutta suuremmassa määrin vaarannamme ihmiset, jotka vastustavat meidän Lähettilästämme. Heille karma on niin raskasta, että on epätodennäköistä, että sitä voidaan työstää pois lähitulevaisuudessa.

Kerroimme teille Viestien lähettämisen ehdoista maailmaanne ja kerroimme teille korvauksen laadusta, joka teidän on ansaittava voidaksenne nousta seuraavaan evoluutiovaiheeseen.

Uskokaa minua, teillä ja Ylösnousseella Valtakunnalla on eri painoiset kategoriat. Ei ole väliä mitä askeleita egonne ottaa välttääkseen Jumalallisen Lain ja tässä Maailmankaikkeudessa  vallitsevan järjestyksen, ette onnistu.

Ainoa tapa, jota vaaditaan ajallanne, on täydellistää itsenne Jumalassa. Ja vihkimyksiä eivät ihmisjoukot ole koskaan läpäisseet. Vihkimyksen Polku on yksilöllinen polku. Ja yhdessä tai kollektiivisesti voitte mennä vain päinvastaiseen suuntaan – epähienossa puheessa, turmioon.

Joten yhteenvetona tämänpäiväisestä keskustelustani haluaisin kiinnittää huomionne tosiasiaan, että on olemassa tiettyjä virstanpylväitä, Polun vaiheita, jotka sallivat, että Ylösnoussut Valtakunta voi luottaa yksilöön Palvellakseen. 

Saatatte ajatella, että olette jo läpäisseet kaikki tarvittavat vihkimykset ja olette työskennelleet Ylösnousseen Valtakunnan johdolla pitkään. Aikanne illuusio voi saada teidät uskomaan, että olette sanansaattaja tai työskentellette Ylösnousseen Valtakunnan opastuksen alaisena. Siksi teidän tehtävänne lähitulevaisuudessa on ottaa objektiivinen näkemys itsestänne ja ymmärtää tarkalleen missä te olette Polulla. Ja ehkä teidän on aika aloittaa leikkiminen vähemmän vaarallisilla leluilla.

Se ei ole työ Ylösnousseen Valtakunnan kanssa, joka sallii teidän liikkua Polkua pitkin; se on tietoisuutenne laatu. Uskokaa minua; maailmanne antaa teille mahdollisuuden jokapäiväisessä elämässä hankkia kaikki tarvittavat ominaisuudet, jotka antavat mahdollisuuden suorittaa tarvittavat vihkimykset Pyramidin Mysteerien Koulussa.

Tänään keskustelumme kosketti ongelmia, jotka ovat hyvin todellisia monille ihmisille. Toisille tämä puhe voi antaa heille laajemmatn näkemyksen ja paremman päättelykyvyn selkeyden.

MINÄ OLEN Shiva!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina