Sisäinen ja ulkoinen Opetus

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sisäinen ja ulkoinen Opetus


Sisäinen ja ulkoinen Opetus

Rakas Jeesus, 25. kesäkuuta 2008

MINÄ OLEN Jeesus, joka on tullut luoksenne. Olen tullut, kuten viime kerralla, antaakseni teille tietyn ohjeen, jonka toivon olevan hyödyllinen teidän sieluillenne. On olemassa ulkoinen ja sisäinen Opetus. Tiedätte niistä tai olette ehkä saattaneet kuullut niistä. Mikä ero on näiden kahden välillä?

Joka kerta, kun annamme teille ohjeita tästä aiheesta, esitämme materiaalin hieman eri tavalla, jotta pystytte omaksumaan sen täydellisesti. Tiedätte, että annoin Opetukseni monille ihmisille, kun olin inkarnoitunut 2000 vuotta sitten. Oliko se ulkoista vai sisäistä Opetusta? Voidaksemme vastata tähän kysymykseen, spekuloikaamme yhdessä.

Kun lähettiläs tai profeetta tulee inkarnaatioon, hän tulee tietyn tavoitteen tai tehtävän kanssa. Sellaisella sanansaattajalla on aina vain yksi tehtävä: palauttaa todellinen Opetus, Opetus, joka oli aina ollut olemassa maailmassa aikojen alusta lähtien, mutta oli unohdettu vuosituhansia sitten. Teidän tarvitsee saada päivitettyä Tietoa. Siksi tulemme tänään antaaksemme teille päivitetyn tiedon, tiedon, jonka voitte ymmärtää nyt.

Tuolloin, kun olin inkarnoituneena, ja jopa paljon myöhemmin sen jälkeen, jos ilmaantui henkilö, joka kantoi Opetusta, jota me nyt laajalti annamme, hän ei olisi voinnut saarnata niin laajasti ja avoimesti yksinkertaisesti, koska oli olemassa monia rajoituksia, jotka ovat ominaista kaikille maailman uskonnoille. 

Jokainen uskonto on joukko tiettyjä dogmeja ja sääntöjä. Voitte todennäköisesti arvata, että valtaosa näistä dogmeista ei ollut minun tai muiden uskontojen perustajien antamia, mutta ne  kehittyivät paljon myöhemmin ja kirkon isien esittämiä. Tämä johtuu siitä, että kukin henkilö on halukas opastamaan toisia parhaalla mahdollisella tavalla perustuen hänen maailmankatsomukseensa ja kulttuurinsa yleensä. 

Kuitenkin, kun tämä henkilö ei puhu Jumalan nimessä, mutta hänen lihallinen mielensä puhuu hänen puolestaan, hänen ponnistelujensa tulos on joskus suoraan päinvastainen kuin lopputulos, jonka Ylösnousseet Mestarit haluavat nähdä ilmenevän ihmisten keskuudessa. Nimittäin jokainen pyrkii löytämään kaikista todella olemassa olevista sakramenteista selityksen, joka on sopiva ihmismielelle. Mitä ei voida selittää, siitä joko vaijetaan tai julistetaan Jumalan ihmeeksi. Kun monet sukupolvet toistavat ja välittävät ihmeen, joka oli tehty satoja tai tuhansia vuosia sitten, muodostuu stereotyyppi tai dogma. Tuo dogma alkaa olla olemassa itsenäisesti niiden ihmisten tietoisuudesta, jotka liittyivät tiettyyn uskontoon tai kirkkoon.

Jokaisessa dogmassa on Totuus, mutta jotta Totuudesta tulisi ymmärrettävää uusille ihmissukupolville, on oltava henkilö, joka tulee ja virkistää ihmisen ymmärryksen Jumalallisesta Totuudesta uudelleen.

Se on aina ollut näin. Se on samanlaista kuin kaivat kaivon ja otat siitä vettä. Totut juomaan vettä tuosta kaivosta, koska sinulle ei ole muuta veden lähdettä. Jopa ajan myötä, kun vesi tulee vanhentuneeksi, siedät veden vanhentunutta tilaa, koska et tiedä miten löytää uusi vesilähde. Sitten tulee uusi henkilö, joka kaivaa uuden kaivon. Maistat sen vettä varoen, koska ymmärrät, että vesi voi olla erilaista ja saatat jopa myrkyttyä siitä. Vasta merkittävän ajan kuluttua kaikki asukkaat tottuvat uuteen kaivoon ja alkavat ottaa siitä vettä.

Samalla tavalla annetaan uusi opetus. Joka kerta, uusi ihminen tulee ja tuo saman muinaisen Opetuksen, jonka hänen aikalaisensa ymmärtävät. Alussa tämä Opetus sisältää absoluuttisia Jumalallisia värähtelyjä ja houkuttelee kaikkia uutuudellaan. Mutta sen jälkeen kun Opetuksen kantaja lähtee, opetuslapset, jotka hyväksyivät Opetuksen, alkavat tulkita sitä omalla tavallaan. Tämä johtuu siitä, että Jumalallisen tilaisuus loppuu, ja Maapallolla ei ole ihmistä, joka olisi Jumalaisen energian yhdistävä kanava.

Joka kerta, sama Opetus annetaan, ja sen opetuksen ydin on yksinkertainen ja selkeä jopa lapselle. Kuitenkin, se mitä lapsi voi ymmärtää, karkaa lihailliselta mieleltä, eikä sitä voida loogisesti analysoida. Siksi jokaiselle teistä on erittäin tärkeää löytää Opetuksen lähde sisällänne. Kaikki tosi uskonnot perustuvat opetukseen Jumalasta, joka asuu jokaisen ihmisen sydämessä. Koska ihmiset ovat menettäneet kykynsä kuulla Jumalaa sydämessään, on olemassa välittäjiä, jotka kuulevat Jumalan tai sanovat kuulevansa Jumalan.

Siinä ei ole mitään pahaa, kun tulet välittäjän luokse saadaksesi apua, jotta hän voi näyttää sinulle tien. Ainoa kysymys on, missä määrin tämä väline on Jumalallisen Totuuden kantaja. Siksi on helpompaa ja tehokkaampaa, jos jokainen teistä voi virittäytyä Jumalalliseen säveleen ja tuntea Jumalalliset värähtelyt sydämessään. Uskokaa minua, Jumala asuu jokaisen teidän sydämessänne. Sinun ei tarvitse juosta ympäri Maapalloa etsien jotakuta opastamaan sinua. Kuitenkin, koska monet nykyään elävät ihmiset ovat menettäneet kykynsä kuulla Jumalaa suoraan, sinulla on oltava ainakin kriteerit, joiden avulla voit paljastaa sudet lampaan vaatteista vanhojen ja uusien saarnaajien joukossa.

Missä on Jumala, siellä ei ole tilaa lörpötykselle ja juoruille. Missä on Jumala, siellä ei ole tilaa opportunistisille intresseille ja haluille. Missä on Jumala, siellä on vain antamista – sinulle annetaan uudestaan ja uudestaan Jumalallista nektaria, eikä sinulta pyydetä mitään vastineeksi.

Älä koskaan jahtaa ulkoisia rituaaleja. Älä koskaan yritä löytää sakramentteja, missä niitä ei ole. Elä yksinkertaisesti. Seuraa Mooseksen ja profeettojen antamia käskyjä ja yritä ennen kaikkea ylläpitää sydämessäsi rakkauden tunnetta ja myötätuntoa lähimmäistäsi ja kaikkia eläviä olentoja kohtaan.

Tapa, jolla kohtelet jokaista Elämän hiukkasta, tapa, jolla kohtelet jokaista Jumalallista ilmenemismuotoa, tulee erottamaan todellisen uskovan tekopyhästä, joka pukeutuu Jumalan nimeen, mutta jolla ei ole Jumalaa sydämessään.

Annoin teille käskyn “Rakastakaa toisianne.” Olen tullut kertomaan, että kun Rakkaus elää sydämessäsi, et tarvitse mitään ulkoista saarnaajaa; sinun ei tarvitse kuluttaa aikaa etsien Jumalaa itsesi ulkopuolelta, koska sinulla on Rakkautta ja siksi asut Jumalassa, koska Jumala on Rakkaus.

Olen tullut luoksenne tänään antaakseni sisäisestä Opetuksesta ymmärrystä, joka asuu sydämissänne ja joka on Rakkaus.

MINÄ OLEN Jeesus.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina