Tärkeä Viesti

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tärkeä Viesti


Tärkeä Viesti

Yhden Läsnäolo, 28. joulukuuta 2007

MINÄ OLEN Yhden Läsnäolo. Tulen harvoin ei-ylösnousseen ihmiskunnan luo.

Huolenaiheeni ja kommunikaatiopiirini ovat kaukana teidän kiinnostuksistanne ja niistä värähtelyistä, jotka ovat luonteenomaisia teidän maailmallenne. 

Olen kuitenkin tässä. Ja tuloni on aiheuttanut tapahtumien tärkeys.

Tulen vakuuttaakseni teille, että Maa (yleisesti planeettana)ja sen lähellä olevat sfäärit, jotka ovat lähellä teitä, tullaan siirtämään uudelle energiatasolle. Me tulemme valmistelemaan tietoisuuttanne tätä Suurta Siirtymää varten.

Ymmärtäkää, että on riittävää, että vain pieni prosenttiosuus Maapallon väestöstä saa uusia ideoita ja laajentaa tietoisuuttaan tarvittavalle tasolle, ja koko planeetta tulee tulvimaan uusilla ajatuksilla ja uusilla värähtelyillä. Kun aiemmin evoluutioprosessi tapahtui vähitellen ja teidän maalliset Mestarinne tukivat tätä lempeää prosessia, nyt olemme päättäneet ottaa riskin ja tehdä harppauksen siirtymisen muodossa uudelle energiatasolle.

Älkää pelkätkö; tämä harppaus ei tule olemaan luonteeltaan globaali, mikä voisi johtaa kaiken planeetan elämän loppumiseen.

Pikemminkin se näyttää lempeältä kehoitukselta, kuten lapsen suostuttelulta varovasen huolehtivasti kohti uutta elämää.

Monet teistä ovat edelleen kyvyttömiä itsenäiseen kehitykseen. Monet teistä yhä toivovat, että kaikki muutokset ohittavat teidät, ja että tulette onnistumaan pitäen sekä vanhoista tavoista että tietoisuutenne vanhasta tilasta.

Olen kuitenkin tullut tuhoamaan tämän tietoisuutenne stereotyypin. Uskokaa minua, riippumatta siitä, kuinka yritätte pitää vanhan mukavan ja huoleton asemanne, on vihdoin tullut aika, jolloin on tarpeen vapautua ulos tavallisista kehyksistä ja rajoista.

Heti kun tämä muutosprosessi tapahtuu, kerrotte toisillenne yllättyneinä siitä, kuinka ikinä saatoitte ennen elää vanhalla tietoisuustasollanne. Ja jopa kun katsotte elokuvia ja kuuntelette nykyiselle sivilisaatiolle ominaista musiikkia fyysisessä mediassa, ette usko korvianne ja silmiänne, koska ne asiat, jotka nyt kuuluvat maalliseen sivilisaatioon, tulevat eroamaan  suuresti siitä, mitä teille on tuleva tulevaisuudessa.

Tämä on luonnollinen prosessi. Kun olet murrosikäisiä, monet asiat vaikuttavat merkityksellisiltä ja mielenkiintoisilta. Kun tulet kypsään ikään, pohdit entisiä kiinnostuksia hämmästyneenä.

Kaikki tässä Maailmankaikkeudessa vetää puoleensa värähtelyvastaavuuden lain mukaan. Kun värähtelynne nousevat, kaikki entiset harrastuksenne vaikuttavat teistä melko omituisilta ja absurdeilta.

Uskokaa minua ja uskokaa minun kokemuksiani jälkeenjäänneen sivilisaatioiden siirtämisessä uudelle energiselle tasolle.

Tarkkailen yllättyneenä monia ilmiöitä sivilisaatiosanne. Teillä on erittäin jyrkkiä vastakohtia. Ja korkeat värähtelyt, korkeat mallit taiteessa, musiikissa ja maalauksissa ovat kietoutuneet yhteen matala-värähteisen ja erittäin ala-arvoisen mallien kanssa. Tietoisuutenne kykenee mukautumaan sellaisiin erilaisiin asioihin. Pystytte värähtelemään eri energia-alueilla.

No, tämä tarkoittaa vain, että teidän on helpompi sopeutua uuteen energiseen tasoon, ja teille tulee olemaan helpompaa siirtyä uuteen tietoisuutenne kehityskauteen.

Olen tullut valtavalla voiton tunteella sydämessäni. 

Minulla on sydämessäni uskomatton voiton tunne. Minä ennakoin sielunne iloa sen vapautuessa tarpeettomien vanhojen asioiden massasta ja menneestä roskasta.

Iloitsen siitä, että pääsette lopulta vapaaksi monista menneisyyden tottumukista, että pystytte saapumaan tietoisuuteen Maailmankaikkeuden harmoniasta ja pystytte liittymään tämän maailmankaikkeuden Ykseyteen ja pystytte olla tasavertaisessa asemassa niiden sivilisaatioiden kanssa, jotka kehittyvät tasaisesti Jumalallisen suunnitelman mukaisesti.

Kuten ymmärrätte, meidän on pakko puuttua vapaan tahdon Lain toimintaan ja rajoittaa vähän vapaata tahtoanne. Tämä on kuitenkin väliaikainen ja epätoivon sanelema toimenpide, ja toivon, että koko Maa planeetan ihmisten sivilisaatio kokonaisuutena  ei tule  kärsimään ja pystyy kehittymään luotettavasti ja tasaisesti.

Ymmärrän, että tämä minun Viestini voi aiheuttaa teissä tiettyä ahdistusta ja jopa olla shokki teille.

En halua teidän olevan peloissanne tai alkavan ostaa ruokaa tulevaa käyttöä varten.

Ei mitään sellaista mitä tietoisuutenne voisi ennakoida ei tule tapahtumaan, koska kaikki muutokset tulevat tapahtumaan hyvin lempeällä tavalla ja niillä olemassaolon tasoilla, joihin teillä ei ole mitään pääsyä.

Teillä ei ole mitään pelättävää. Me pidämme huolta teistä. Koko järkevien kosmisten olentojen Hierarkia palvelee omistautuneesti monia, monia sivilisaatioita, joita on olemassa tässä maailmankaikkeudessa, mukaan lukien maallinen sivilisaationne.

Karmallinen Neuvosto hyväksyi päätöksemme. Tämän Maailmankaikkeuden Ylin Neuvosto on antanut suostumuksensa.

Tänään olen antanut teille joitain tarpeellista informaatiota. Kaikki valinnat, jotka teidän oli tehtävä ja joista olemme varoittaneet teitä, on nyt tehty. Nyt jäädään vain odottaa kosmisia aikakausia ja kosmisia mahdollisuuksia.

MINÄ OLEN  Yhden Läsnäolo. OM.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina