Tehtävänne on erottaa itsenne tästä maailmasta ja antaa Jumalan asua teissä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tehtävänne on erottaa itsenne tästä maailmasta ja antaa Jumalan asua teissä

Tehtävänne on erottaa itsenne tästä maailmasta ja antaa Jumalan asua teissä

Maitreya, toukokuu 6, 2005

MINÄ OLEN Maitreya, olet tullut tämän Lähettilään kautta.    

Olen tullut puhumaan tapahtumista, jotka ilmenevät Maapallolla lähitulevaisuudessa. Se ei ole salaisuus, että monet teistä läpäisevät vihkimyksiä minun suorassa ohjauksessani. Saatat ymmärtää sen ulkoisen tietoisuutesi kautta tai et. Mutta minä olen tuleva Buddha ja valmistan sinua lähestyvään aikaan. Olette Maitreyan sotureita. Valmistan teitä sisäisille tasoille, ja te läpikäytte minun vihkimyksiäni.

Mikä on erona minun vaatimuksilleni opetuslapsilleni ja muiden mestareiden vaatimuksilla?

Tiedätte, että suurin osa Mestareista antavat teille tiettyjen säteiden vihkimyksiä ja he ovat vastuussa teidän Opettamisesta tiettyjen Jumalallisten ominaisuuksien suhteen, jotka liittyvät näihin säteisiin.

Minun opetuslapseni ovat jo päättäneet koulutuksensa seitsemässä perussäteessä ja ovat läpäisseet suurimman osan salaisten säteiden vihkimyksistä.

MINÄ OLEN Mestari, joka antaa vihkimyksiä salaisista säteistä.

Minä valmistan opetuslapsiani läsnäolooni heissä. Olette kuulleet profetiat ja tiedätte, että Maitreyan aikakausi lähestyy. Kaikki odottavat Maitreyan tuloa. Ja on tullut aika antaa sinulle etukäteen tietoa tulostani.

Yhdessä opetuslasteni kanssa minun on valmisteltava tulevaa inkarnaatiotani maahan. En voi tulla maahan ellen ole valmistellut saapumistani etukäteen.

Olen valmistamassa tulemistani opetuslasteni kautta, niiden kautta, jotka ovat valmistaneet temppeleitään läsnäolooni heissä. Voin asua vain niissä opetuslapsissani, jotka ovat valmistaneet temppeleitään niin paljon, että heidän  seitsemän peruschakraansa  ja salaisten säteiden chakrat ovat avoimia. Voin pysyä heidän temppeleissään. He ovat uuden rodun ihmisiä ja he tulevat Maahan jo nyt. Nämä ovat minun kansaani, minun opetuslapsiani, jotka ovat kulkeneet vihkimyksensä minun opastuksessani monia tuhansia vuosia, minun valittujani ja minulle omistautuneita.

Minä tulen opetuslasteni kautta, niiden kautta, jotka sallivat minun asua temppeleissään ja avaan tietä inkarnaatiooni maahan.

En voi tulla, ellette ole valmiita hyväksymään minua tietoisuudessanne. Siksi ainoa asia, joka estää inkarnaatiota Maan päällä, on teidän tietoisuutenne taso.

Siksi minä iloisesti tulen Maahan niiden kautta, jotka antavat minun pysyä temppeleissään ainakin lyhyen ajan. Perehdyin Maan tilanteeseen heidän kehojensa kautta.

Monia vuosia tulee kulumaan ennen kuin voin olla täysin inkarnoitunut maan päälle ja ilmestyä Maan ihmisille kaikessa voimani kirkkaudessa. Syntymäni inkarnaation ajanjakso ja tulemiseni aika riippuvat jokaisesta teistä, jotka ovat nyt ruumiillistuneet.

Siihen asti minä tulen ja pysyttelen keskuudessanne opetuslasteni kehoissa.

On Kosmisia aikakausia, ja tuloni aika on jo lähellä. Se on lähellä, jos sitä tarkastellaan kosmisten mittojen mukaan, mutta se on silti kaukana, kun sitä tarkastellaan maallisten mittasuhteiden mukaan.

Tulen, kun suurin osa maan päällä elävästä ihmiskunnasta voi hyväksyä tulemiseni. Mutta tämä ei tapahdu, ennen kuin ihmiskunta tietoisesti luopuu epätodellisesta osasta itseään ja vapautuu egostaan, eläimestä itsessään, joka hallitsee sitä, joka on tarttunut siihen ja on hyödyntänyt sitä satoja tuhansia vuosia.

Teidän kaikkien täytyy heittää tämä teidän peto pois. Sinun on taisteltava lihallisen mielen ja eläin vaistojesi pedon kanssa. Sinun täytyy voittaa. Tulen kohtaamaan ne voittaneet soturit teistä, jotka selviytyvät taistelussa ja jotka saavuttavat voiton epätodellisen itsensä osan yli.

Lupaan tavata jokaisen teistä, voittoisat soturini, ja onnitella teitä voitostanne.

Mutta siihen asti sinulla on aikaa.

Olen tullut muistuttamaan sotureitani, ketä he todellisuudessa ovat. Nyt monet teistä ovat paikoissa, jotka ovat sotureille sopimattomia. Olen tullut muistuttamaan teitä, että ympärillänne olevan maailman värähtely upottavat teidät kuin suo.

Vaarana tässä on se, että aluksi annat vain vähän periksi ympäröivän maailman värähtelyille. Energiasi määrä vähenee hieman. Ja et edes huomaa tätä, mutta olet jo alkanut liukua alaspäin tietoisuudessasi. Ja vähitellen maailman tietoisuuden upottava suo upottaa syvemmälle ja syvemmälle. Ja et voi tehdä eroa Valon ja pimeyden välillä, hyvyyden ja pahuuden välillä ja nähdä selvästi, mikä tässä maailmassa on vihamielistä sinulle. Kaikki, joka kuuluu ympärillänne olevaan maailmaan ja tunnustetaan arvostetuksi maailmassanne ja joka palvelee halun ja himon kohteena miljoonille ihmisille, on juuri se, mistä sinun on luovuttava.

Jos teidän on vaikea luopua ympäröivistä illuusioista pysytellessänne sen sisällä, toimikaa kuten kunnioitettavat vanhat miehet ja yogit kaikkina aikoina. Erottakaa itsenne maailmasta mahdollisimman pitkälle. Luokaa yhteisöjä ja siirtokuntia, jotka on katkaistu ympäröivästä maailmasta. Anna näiden yhteisöjen olla sielujenne äänirautoja. Henkilö, joka on maistanut Jumalallisia värähtelyjä niiden täydessä arvossa, pysyteltyään tällaisessa Hengen yhteisössä jopa vain hyvin lyhyen ajan pystyy yhden vuoden aikana tunnistamaan ympäröivän maailman vihamieliset värähtelyt ja irrottautumaan niistä.

Sinun tehtäväsi on erottaa itseänne maailman värähtelyistä mahdollisimman pitkälle. Ja kun sinusta tulee riittävän vahva ja pystyt kestämään näitä maailman negatiivisia värähtelyitä, voit mennä maailmaan. Ja mikään sinun ulkopuolellasi ei onnistu vahingoittamaan sinua, koska Jumala Itse on sinun sisälläsi.

Kun pystyt pitämään aurasi ja chakrasi puhtaina pitkän aikaa, sinusta tulee alus, jossa Jumala asuu. Kun sinulla ei ole sisäisiä puutteita, tässä maailmassa ei ole mitään, mikä voi vahingoittaa sinua. Olet yhtä Jumalan kanssa. Kuka uskaltaa vastustaa sinua?

Jos sinulla ei ole mitään tässä maailmasta sisälläsi, riippumatta siitä, kuka yrittää vahingoittaa sinua ja ei ole väliä kuinka, hän ei pysty tekemään niin.

Se johtuu siitä, että olet puhdas ja Jumala on kanssasi.

Ja sinuun suunnatut iskut tulevat pongahtamaan takaisin aurastasi ja tulevat heittämään alas vihollisenne. Ja kaikki teot sinua vastaan fyysisessä tasossa tulevat kääntymään vihollisiasi vastaan.  Mutta et edes tule huomaamaan vihollisiasi, koska tosiasiassa sinulla ei ole mitään vihollisia.  Henkilöt jotka kokevat vihamielisiä tunteista sinua kohtaan ansaitsevat vain sääliä.   He ovat kehittäneet sellaista ylpeyttä, joka saa heidät kamppailemaan Jumalaa vastaan.  

Siten, tehtäväsi on siis erottaa itsesi tästä maailmasta ja antaa Jumalan asua sinussa.

Ja sinulla ei ole toista tehtävää tässä ajassa, uskokaa minua.

Minä tulen maailmaanne vasta, kun ihmiskunnan enemmistön tietoisuus on valmis tulooni ja kun ihmiskunta odottaa minua.

Jos tulen ennen tuota aikaa, kukaan teistä ei tunnista minua, koska silmänne eivät pystyisi näkemään minua, ja korvanne eivät voisi kuulla minua.

Siksi valmistakaa temppelinne minun läsnäoloani varten, valmistakaa temppelinne muiden Mestarien läsnäololle ja valmistakaa temppelinne Jumalan läsnäoloon teissä.

Kaikki on Jumalaa. Kaikki, mikä ei ole valmis tietoisuutensa kautta alistumaan tämän maailmankaikkeuden laille ja Jumalan Tahtoon, tulisi tietää, ettei ole paljon aikaa jäljellä sille jäädä tähän maailmaan. Ja tämä maailma tulee pian muuttumaan tunnistamattomaksi ponnistelujenne avulla ja saavutustenne ansiosta.

Kiitän kaikkia Lord Maitreyan sotureita, jotka ovat ruumiillistuneet nyt ja jotka kuulevat minua tällä hetkellä.

MINÄ OLEN Maitreya

© Viestintuoja Tatyana Mickushina