Tietoisuutenne on avain tulevaisuuteenne ja koko planeetan tulevaisuuteen

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tietoisuutenne on avain tulevaisuuteenne ja koko planeetan tulevaisuuteen


Tietoisuutenne on avain tulevaisuuteenne ja koko planeetan tulevaisuuteen

Gautama Buddha, 18. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN Gautama Buddha, joka on tullut luoksenne tänä päivänä.

Olen tullut antamaan sinulle tiettyä tietoa ja koulutusta. Kuten aina, käytän tilaisuutta, jonka minulle tarjoaa meidän Lähettiläämme, Tatyana.

Vain vähän aikaa sitten meillä ei ollut mitään tilaisuutta antaa Opetustamme näin vapaasti maailmanlaajuisesti. Vielä kaksi tai kolme vuotta sitten ei kukaan voinut olettaa, että Opetus voitaisiin antaa  Venäjän alueella. Katsokaa kuinka suuret muutokset ovat.

Annamme Opetuksemme, ja samalla tilanne Venäjällä ja koko Maa planeetalla on muuttumassa.

Teillä on mahdollisuus tarkkailla, ja näette, miten näennäisesti merkityksetön tapahtuma voi vaikuttaa koko maailmaan. Todennäköisesti ette voi tehdä analogioita elämästänne ja yhdistää tapahtuvia muutoksia elämässänne siihen, että meillä on nyt mahdollisuus antaa meidän Sanelujamme. No, emme odota teidän tekevän mitään analogiaa. Yrittäkää vain tarkkailla muutoksia, jotka tapahtuvat elämässänne ja  ympärillänne olevien ihmisten elämissä.

Jokin aika kuluu, ja pystytte havaitsemaan Ylösnousseiden Mestarien vaikutuksen näiden muutosten takana. Me toimimme avoimella suoralla tavalla, eikä toiminnassamme ole mitään, mitä emme paljasta Saneluissamme. Salaamatta mitään paljastamme Saneluissamme ja Opetuksissamme koko mekanismin, jolla vaikutamme sekä Maahan että Maapallon muutoksiin. 

Se, millä tavalla asiat tapahtuvat on hyvin yksinkertainen. Luet Sanelujamme; osallistut seminaareihin, joita pidämme Lähettiläämme  ja niiden ihmisten avulla, jotka ilmaisivat haluavansa palvella meitä. Vastaanotat energiaa ja tietoa, ja muutat tietoisuuttasi, ajatteluasi ja värähtelyjäsi.

Sinä vaikutat jokaiseen henkilöön, jonka tapaat kadulla ja työssä. Tällä tavoin olemme tänä vuonna onnistuneet vaikuttamaan miljooniin ihmisiin. Siksi voimme nyt turvallisesti sanoa, että tietoisuuden muutosprosessi on saamassa vauhtia niin menestyksekkäästi, että on päätetty nopeuttaa Maapallon muutosprosesseja. Tämä ei tarkoita, että lähitulevaisuudessa teitä uhkaavat suuret katastrofit ja luonnonkatastrofit. Päinvastoin, jos tietoisuuden muutosprosessi jatkuu tässä onnistuneessa vauhdissa, vältätte monia suuria katastrofeja ja luonnon mullistuksia.

Emme kuitenkaan voi taata, ettei katastrofeja ja luonnonmullistuksia tapahdu, jos vastakkaiset voimat, jotka ovat valmiita uhraamaan mitä tahansa viivyttääkseen muutos prosesseja, suorittavat dynaamisia toimia ja tukevat monia ihmisiä niissä.

Siksi, ennen kuin aloitat mitään toimintaa maailmassasi, huolellisesti tutki motiiveita mielessäsi ja yritä ymmärtää motiiveja, jotka määrittävät ihmisiä, jotka kutsuvat sinua osallistumaan näihin tai niihin toimiin mukaan lukien rukous toimiin. Rukousten energiaa voidaan käyttää kätevästi saavuttamaan päämääriä, jotka ovat täysin vastakkaisia Jumalallisille tavoitteille.

Tällä hetkellä tietoisuutenne taso antaa meille mahdollisuuden antaa näitä Opetuksia rukousten energian vääristymisestä. Kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, jotka ohjasivat rukoustensa energiaa Valon Korkeimpiin oktaaveihin. Mutta oli muitakin ihmisiä, jotka käyttivät rukousten energiaa kirveen teroittamiseen. Tässä tapauksessa he eivät toimineet Jumalan Tahdon mukaisesti. Lisäksi ne ihmiset, jotka ottivat osaa heidän toimiinsa loivat karmaa. 

Kaikki teot maailmassanne, kaikki ajatukset ja tunteet luovat karman. Teidän mahdotonta olla toimimatta,  ja siis olla luomatta karmaa. Kuitenkin, on olemassa negatiivinen ja positiivinen karma. Negatiivinen karma lisää elämienne kierroksia Maapallolla ja sinun täytyy tulla inkarnaatioon yhä uudestaan ja uudestaan.

Positiivinen tai hyvä karma puolestaan johtaa Maapallolla oleskelunne kierrosten vähentymiseen.

Jokaisen yksilön kohtaloon ja Maa planeetan tilanteeseen vaikuttaa positiivisen ja negatiivisen karman välinen tasapaino, jonka ihmiskunta on luonnut menneisyydessä ja jota luodaan nyt ja jokaisella nykyhetken hetkellä.  Siksi sanomme yhä uudelleen, että Maapallon tulevaisuus ja muutosten prosessi tällä planeetalla riippuu jokaisesta teistä.

Riippumatta siitä, kuinka vakavia vaikeutesi ovat, sinun tulee aina muistaa, että olemassaolosi ei lopu fyysisen kehosi kuolemaan. Ah, olet paljon enemmän kuin fyysinen kehosi. Jokaisella teistä on mahdollisuus tulla Jumaliksi. Ja ajan kuluessa kaikista teistä tulee Jumalia, paitsi niistä, jotka vapaaehtoisesti kieltäytyvät tulemasta Jumaliksi ja haluavat identifioida itsensä fyysisen kehon kanssa. Tiedät, että kaikki ympärilläsi edustaa valtavaa illuusiota. Suuressa suunnitelmassa tehtäväsi on nousta tämän illuusion yläpuolelle tietoisuudessasi. Kun nouset illuusion yläpuolelle ja luovut kiintymyksistäsi fyysiseen maailmaan, jatkat evoluutiotasi Korkeammissa Maailmoissa. Jos kuitenkin identifioit itsesi fyysiseen maailmaan, silloin vapaaehtoisesti tuomitset itsesi kuolemaan, koska tietyn ajan jälkeen fyysinen maailma lakkaa olemassa, ja et voi siirtyä Korkeampiin Maailmoihin, koska tietoisuutesi ei hyväksy niitä.

Niinpä, avain tulevaisuuteenne ja koko planeetan tulevaisuuteen on tietoisuutenne ja valmiutenne aste muuttamaan tietoisuuttanne.

Tietoisuutenne on hyväksyttävä tämä arvokas tilaisuus, joka annetaan planeetalle. Sinun pitäisi ymmärtää, että Jumalallinen mahdollisuus on olemassa, ja sinun pitäisi pyrkiä hyväksymään tämä tilaisuus ja panna se toteuttaen täytäntöön elämässäsi. Tällöin jumalallinen tilaisuus voi ilmetä fyysisessä maailmassa.

Olen kertonut teille mekanismista, jonka avulla voimme vaikuttaa fyysiseen maailmaan ja muuttaa fyysistä maailmaa. Tämä on kaikista luonnollisin muutoksen tapa, jota tulisi soveltaa ennen kaikkea.  Kaikki katastrofit tapahtuvat, koska ihmisten tietoisuuden taso ei vastaa sitä tasoa, jonka Taivaat toivovat maalliselle ihmiskunnalle nykyhetkellä. Siksi me aina varoitamme sinua, kun teiltä vaaditaan tehostettua työtä, jotta muuttaisitte tietoisuutenne.

Tällä hetkellä olen iloinen voidessani todeta, että ihmisen tietoisuuden muutos nopeus täyttää asetetut vaatimukset.

Jatkakaa samoin!  Ja Taivaat ovat kiitollisia teille. Ja teillä voi olla melko korkeita toiveita Taivaiden uusista armoista.

Olen iloinen tapaamisestamme tänään.

MINÄ OLEN Gautama Buddha. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina