Toivon teidän hankkivan sellaisen tietoisuuden asteen, joka tulee auttamaan teitä pyrkimään korkeimmalle Polulle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Toivon teidän hankkivan sellaisen tietoisuuden asteen, joka tulee auttamaan teitä pyrkimään korkeimmalle Polulle


Toivon teidän hankkivan sellaisen tietoisuuden asteen, joka tulee auttamaan teitä pyrkimään korkeimmalle Polulle

Sanat Kumara, 21. kesäkuuta 2012

MINÄ OLEN Sanat Kumara, tulin taas luoksenne.

Maailmat, tähdet ja Taivaat iloitsevat ennennäkemättömästä mahdollisuudesta, joka on jälleen avautunut Jumalan Armon ansiosta.

Olen tullut luoksesi tänään, kesäpäivänseisauksen päivänä voimistaakseni energioitani ja että voisitte tuntea Yhtenäisyytemme, elämän jokaisen hiukkasen ykseyden, Taivaallisen Isämme kanssa, Yhden ja erottamattoman.

Tämä ennennäkemätön kosminen mahdollisuus on ilmaantunut sen jälkeen, kun päätös tehtiin tänään Karmallisen Neuvoston istunnossa ja sen jälkeen, kun tämä päätös sai vahvistuksen Suuressa Keskus-Auringossa, Siriuksen tähdellä.

En ole tullut, jotta voisitte saada mahdollisuuden lukea toisen Viestin. Olen tullut, jotta te tulisitte tietoisiksi teidän Jumalallisesta tehtävästänne. Pelkkä meidän Viestiemme lukeminen on liian vähän nykyisessä evoluutiokehityksenne kohdassa. Teidän täytyy soveltaa kaikkia ponnistelujanne, jotta tietoisuutenne voisi omaksua Jumalalliset Totuudet. Ja yksi näistä Totuuksista on se, että planeettanne on muuttamassa värähtelyjään. Tämä muutos avaa teille mahdollisuuden seurata kehityksen Jumalallista Polkua.

Teistä on tullut kypsempiä. Teitä on valmistettu ottamaan seuraavaa askelta evoluutiokehityksessänne. Kirjaimellisesti eilen Karman Neuvosto ja tämän Maailmankaikkeuden Korkein Neuvosto epäröivät, antaisivatko he uuden tilaisuuden jatkaa tätä armolahjaa vai ei. Ja niin, tänään päätös on tehty! On välttämätöntä sanoa, että kirjaimellisesti jokainen sielunne liike, ei pelkästään teot ja toiminnat, edellisten vaikeiden kuukausien aikana vahvistettiin kosmisilla asteikoilla.

Meidän oli todettava vastakkaisten voimien suuri vastustus tosiasiana. Ja meidän on otettava huomioon muutamien sielun tekemät ponnistelut. Vaaka on tasapainotettu. Ja se on vaatinut hyvin paljon, jotta Jumalallinen tilaisuus jatkuisi. Olen vapaaehtoinen auttamaan. Ja kiitos saavutuksieni määrästä, jonka olen antanut pantiksi Kosmiseen pankkiin, muut Mestarit ja minä olemme saaneet mahdollisuuden tulla uudelleen ja antaa Viestejä Maan ihmiskunnalle.

Tätä mahdollisuutta ihmiskunta ei ansaitse. Ja se annetaan nyt teille ennakkona. Siksi teidän on jatkuvasti pidettävä mielessänne, että lähitulevaisuudessa jokainen tekonne, kukin ajatuksenne tai tunteenne voi määrittää maailmanne tulevaisuuden kohtalon.

Kun otat lainaa pankista, otat riskin, ettet ehkä voi maksaa sitä takaisin. Minä menin takuuseen teistä, että te pystytte täyttämään velvollisuutenne, jotka otitte itsellenne ennen inkarnaatiota. Toivotan teidän hankkivat tietoisuuden asteen, jonka avulla voit pyrkiä kohti Korkeinta Polkua.

Rakkaat, vain muutamat yksilöt, jotka ilmaisevat uutta tietoisuutta ja uutta ajattelua, riittävät. Se on hyvin vaikeaa, mutta se on välttämätöntä tehdä, koska heti kun muutamat ihmiset voivat ilmaista uuden tyyppisiä ihmissuhteita, jotka perustuvat uuteen tietoisuuteen ja uuteen ajatteluun, miljoonat muut ihmiset tulevat kykeneviksi käyttämään tätä saavutuksen voimaa. Ihmiskunnan kollektiivinen alitajunta ei kykene ainoastaan ilmaisemaan ihmistietoisuuden negatiivisia manifestaatioita mutta myös tiettyjen yksilöiden positiivisia pyrkimyksiä. Siksi yksi henkilö, joka kykenee osoittamaan tarvittavan tietoisuuden tason näissä vaikeissa olosuhteissa, uhraa saavutuksensa Palveluksen alttarilla ihmiskunnan hyväksi. Ja koko ihmiskunta saa mahdollisuuden jatko evoluutioon.

Tämä on periaate ja tämä Polku. Jokainen niistä, jotka saavuttivat tietyn tietoisuuden tason menneisyydessä, valmisteli Polkua ihmiskunnalle satoja ja tuhansia vuosia eteenpäin. Kaksituhatta vuotta on kulunut Jeesuksen inkarnaation ajasta, ja vielä enemmän aikaa on kulunut Gautama Buddhan inkarnaatiosta, mutta ihmiskunta nauttii edelleen heidän saavutustensa voimasta.

Jokainen teistä pystyy osoittamaan uutta tietoisuutta. Jokainen teistä voi nousta seuraavaan evoluution vaiheeseen osoittaakseen esimerkkiä. Uudelle aikakaudelle on ominaista, että kaikki saavutuksesi tulevat leviämään hyvin nopeasti ympäri maailmaa. Jokainen askel oikeaan suuntaan saa ennennäkemättömän rohkaisun Taivaalta.

Mutta on myös totta, että ne henkilöt, jotka ovat päättäneet erottaa itsensä Jumalasta, saavat hyvin pian negatiivisen karmansa hedelmät. Asiat, jotka eivät vastaa evoluutiopolun uutta vaihetta, hajoavat ja häviävät Maapallolta. Uutta vaihetta vastaavat asiat tulevat menestymään Jumalallisen Armon ansiosta.

Näette molempia ilmentymiä ympärillänne. Ja jokaisella teistä on mahdollisuus valita kuolema tai kuolemattomuus, elämä itseänne varten tai elämä Yhteiseksi Hyväksi, rappeutuminen tai Ikuinen Elämä.

Tätä ei ole koskaan sanottu selkeämmin ja tarkemmin. Ja tämä on ajan kutsu.

Haluaisin vahvistaa sitä, mitä on sanottu, yhdellä esimerkillä. Ja tämän esimerkin antaa elämä itse. Nyt, kun läsnäoloni aika on kulumassa loppuun, minun on sanottava, että on olemassa mahdollisuus Ikuiseen Elämään ja kuolemattomuuteen, joka on saavutettavissa sinulle juuri nyt. Ei koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista mahdollisuutta. Mitä suurempi hävityksen kauhistus on ympärilläsi, sitä arvokkaampia saavutuksesi ovat Jumalan silmissä.

Katsokaa suolla kukkivia lootuksia. Hajoamisesta ja käymisprosesseista huolimatta Jumala ilmentää elämän kukan ihmeenä.

Jokainen teistä on ihme Jumalan käsissä. Kaiken määrää vain tietoisuutenne ja pyrkimyksenne kohti Jumalallista.

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina