Venäjän henkisestä tehtävästä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Venäjän henkisestä tehtävästä


Venäjän henkisestä tehtävästä

Rakas Pyhä Äiti Maria, 25. kesäkuuta 2007

MINÄ olen Äiti Maria, joka on tullut luoksenne tänä päivänä. Olen niin iloinen, että Jumalallinen tilaisuus kanssakäymisestämme on jatkunut. Olen niin iloinen voidessani tulla taas luoksesnne puhumaan.

Voi, jos vain tiedäisitte kuinka paljon haluaisin kertoa teille. Jos ette vastusta, aloitan tärkeimmällä aiheella. Tulen aloittamaan uudesta Jumalallisesta armosta, joka on myönnetty juuri näinä päivinä Karmallisen Neuvoston kokouksessa, joka tapahtuu juuri nyt. 

En voi odottaa tuovani teille iloisia uutisia! Tiedätte, että olen Venäjän suojelija, ja tiedätte myös, että tämän maan ihmiset ovat antaneet minulle huomiotaan rukouksissaan muinaisista ajoista lähtien. Autan parantamisella, ikoneillani on ihmeellisiä vaikutuksia ja ne suojaavat ja parantavat ihmisiä, jotka ovat suojeluksen ja parantumisen tarpeessa. 

Laitan läsnäoloni useisiin ikoneihin ja kasvojeni ilmeestä ja silmistäni voitte aina saada vastauksia kysymyksiinne, joista olette huolissanne. Pyrin kommunikoimaan kanssanne ja annan teille kaiken mahdollisen avun, rakkaat lapseni.

Olen juuri palannut Karmallisen Neuvoston istunnosta. Tuo iloisia uutisia, jonka haluaisin kertoa teille, koskien minun rakastettua Venäjää. Tiedätte, että tätä maata odottaa iso tehtävä – tehtävä johtaa ihmisiä henkiselle Polulle. Polku on vihdoin avannut ja Venäjä on saavuttanut pisteen sen polulle, josta sen tuleva tehtävä on jo näkyvissä. Venäjä on saavuttanut kohdan, joka edellyttää sen tehtävän paljastamista.

Tiedätte, että monet menneisyyden profeetat puhuivat tämän maan suuresta roolista ja tehtävästä. Käytännössä kuitenkin kaikki meni päinvastaiseen suuntaan.  Menneisyydessä, viime vuosikymmeninä muodostunut Venäjän imago Lännessä ei ole kovin houkutteleva.

Me tarkkailimme huolellisesti niiden yksilöiden kehitystä, joiden kohtalot liittyvät Venäjään ja jotka ovat inkarnoituneet Venäjälle monien vuosisatojen ajan. Tiedätte, että teimme johtopäätöksen, että Venäjän parhaiden edustajiensa ansiosta, Venäjä on ansainnut oikeuden astua maailman henkisen johtajan Polulle. Pyydän, ettette sekoita tätä roolia ja tätä tehtävää sen roolin kanssa –  ei niin kauan sitten – jonka koko maailma osoitti Venäjälle tai Neuvostoliitolle, kuten sitä tuolloin kutsuttiin.

Tavallaan, tämä nykyinen rooli on suora vastakohta sille tehtävälle, jonka se otti aikaisemmin. Venäjä on kutsuttu tulemaan erittäin hengelliseksi maaksi. Juuri nyt, maan henkisen tulevaisuuden perustukset on asetettu, huolimatta ilmeisestä hengellisyyden puutteesta. Juuri nyt Venäjän kansa, ollen kyllästynyt toivottomuuteen ja epäuskoon, on valmis kääntymään Jumalallisen hyvyyden lähteen puoleen, tulemaan polvilleen ja sanomaan sydämissään: ”Herra, anna minulle anteeksi, Herra anna meille anteeksi, Taivaallinen Isä. Emme tienneet mitä teimme. Luotimme lihaamme ja loimme monia murheita tyhmyydessämme. Herra, pyydämme, vastaa rukoukseemme. Anna meille anteeksi, Oi Herra, kaikesta, mitä olemme tehneet, kaikista suruista ja onnettomuuksista, jotka olemme tuoneet maailmalle. Herra, jos se on Sinun Tahtoasi, tule meidän maahamme, valaise meitä ja auta meitä seuraamaan Sinun Polkuasi. ”

Niin pian kun Venäjän Kansan parhaat pojat ja tyttäret sydämissään tekevät parannuksen, ennennäkemätön Jumalallinen tilaisuus tälle maalle tullaan paljastamaan.

Hyvin pian tulette näkemään valtavan henkisyyden puhkeamisen Venäjällä. Ja ei tule olemaan tärkeää, mihin temppeliin käyt ja missä polvistut, kun nousette tietoisuudessanne Jumalalliseen huippuun, missä ei tule olemaan aikaisempia ristiriitoja eri uskontokuntien ja uskontojen välillä. Sydämenne tulee olemaan täynnä sellaista Jumalallista autuutta, että lakkaatte tuntemasta mitään negatiivisuutta ihmisiä kohtaa ympärillänne jotka eivät ole samanlaisia kuin te

Teidän tulisi yhdistyä sydämenne kaipauksessa. Teidän tulisi yhdistyä kansan henkisen yhtenäisyyden moton kanssa. Ainoastaan parannuksen jälkeen henkinen yhtenäisyys on mahdollista. Vasta hengellisen yhtenäisyyden jälkeen Venäjä pystyy asettamaan fyysiselle tasolle ihmiskunnan parhaiden edustajien henkisten luomuksien mallit, jotka ovat nyt perustettu hienovaraisessa tasossa ja ovat valmiina tulemaan alas fyysiselle tasolle.

Minun on kerrottava teille, että Venäjän tulevaisuus ei liity tietyn uskon noudattamiseen, vaan Jumalan palvonnan kaikkien todellisten ilmenemismuotojen suvaitsevaisuuteen. En puhu aikaisemmin tapahtuneista uskon suvaitsemattomuuden ilmenemismuodoista. Puhun uudenlaista tietoisuuden tasosta, jolla on erilainen laatu ja joka tulee syleilemään Jumalallisuutta ja tasoittamaan kaikki ristiriidat, joita viekas ihmisen mieli on tarkoituksellisesti pahentanut viime vuosituhansien aikana.

Olen tullut luoksenne tänä päivänä tuomaan tietoisuuteenne tarpeen ymmärtää Venäjän tehtävää. En ole tullut luoksenne, jotta olisitte ylpeitä, mutta nostamaan henkeänne ja jotta voisitte nousta uuteen kehitysvaiheeseen.  

Yö, pimeä yö on ohi Venäjälle. Tulkaa ulos aamunkoitteessa ja katselkaa auringonnousua. Samoin Jumalallisen tietoisuuden aurinko on alkanut nousta Venäjän kansassa.

Lakatkaa katsomasta Länteen. Lakatkaa ottamasta malleja, jotka ovat paitsi hyödyttömiä myös haitallisia. Teidän tehtävänne on tuoda uusia malleja. Pian koko maailman ihmiset yllättyvät kuuntelemaan ja katsomaan Venäjällä tapahtuvia muutoksia. Muutokset tässä maassa eivät tule vallanpitäjiltä, poliitikkoilta tai taloustieteilijöiltä. Muutokset tulevat ihmisten sydämistä, ja näitä muutoksia on mahdotonta olla huomaamatta.

Joka kerta kun katsotte pienen ihmisolentojen silmiin, jotka ovat tulleet inkarnaatioon uudelleen, yrittäkää ymmärtää se viesti, jonka nuo silmät sisältävät.

Teidän vastuullanne ei ole vain auttaa uutta sukupolvea vastaanottamaan kaikki tarvittava materiaalitasolla. Teidän tehtävänne on myös antaa apua jokaiselle vasta inkarnoituneelle ihmiselle hänen Jumalallisen päämääränsä toteuttamiseksi.

Juuri tällä hetkellä ihmiset, jotka tekevät Venäjästä maailman henkisen pääkaupungin, ovat alkaneet inkarnoitua. Älkää menettäkö tätä  mahdollisuuttanne  palvella maailmaa. Auttakaa näitä Maan lapsia, uuden rodun edustajia.

Nyt olen valmis aloittamaan Siunauksen. Olen tullut tänä päivänä antamaan teille osan sydämestäni, antamaan Taivaallista hyvyyttä niille teistä, jotka lukevat Sanomaani. Olen tullut antamaan teille koko Rakkauteni, Uskoni ja Toivoni voiman.

Pyydän teitä tekemään yhden asian: Älkää koskaan unohtako Jumalallista alkuperäänne ja Jumalallista tarkoitustanne keskellä joka päivittäisiä asioita.

Rakastan teitä koko sydämestäni ja olen valmis tulemaan ensimmäisestä kutsullanne auttamaan niitä, jotka sitä tarvitsevat.

MINÄ OLEN Äiti Maria, joka oli kanssanne tänä päivänä.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina