Vasta kun vastaanotat Lain sydämeesi, tulee sinusta Lain toimeenpanija

      Kommentit pois päältä artikkelissa Vasta kun vastaanotat Lain sydämeesi, tulee sinusta Lain toimeenpanija


Vasta kun vastaanotat Lain sydämeesi, tulee sinusta Lain toimeenpanija

Rakastettu Kuthumi, 28. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN Kuthumi, olen tullut luoksenne uudestaan.

Edellisen tapaamisemme hetkestä on kulunut useita kuukausia, ja tänään olen kuvaamattoman tyytyväinen uuden tapaamisemme johdosta, koska tämä tapaaminen tapahtuu paljon suotuisimmissa olosuhteissa, ja voin antaa teille Opetuksen, jota oli mahdotonta antaa aikaisemmin. Tämä on Opetus siitä, miten sinun tulisi suhtautua elämään ja miten sinun pitäisi suhtautua elämässäsi tapahtuviin muutoksiin. Vain jonkin aika sitten tämä Opetus olisi ollut merkityksetön sinulle. Mutta nyt yhä useammat ihmiset ovat tulleet ajattelevaisiksi elinympäristöstään ja asenteestaan tähän kaikkeen. Tämä uusi näkemys elämään ja olosuhteisiin ympärilläsi on tullut mahdolliseksi sen jälkeen, kun Opetus illuusion supistumisesta annettiin Lähettiläämme kautta. Tämän vuoksi, olet alitajuisesti alkanut ottaa kaiken eri tavalla huomioon ympärilläsi; olet tullut ajattelevaiseksi ympärilläsi olevien olosuhteiden luomisessa ja omasta vaikutuksestasi kaikkeen ympärilläsi olevaan fyysisessä maailmassa.

Tämä on uusi näkemys maailmasta. Mitä suurempi on niiden ihmisten lukumäärä, jotka ymmärtävät, että ympäröivä maailma edustaa jättimäistä illuusiota ja että tämän illuusion ilmentyminen määräytyy täysin ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden mukaan, sitä tietoisemmaksi suhtautumisenne ajatuksiinne, tunteisiin ja tekoihin tulee olemaan; sillä se on sinä, joka luot kaiken ympärilläsi ja kaikki elämäsi olosuhteet. Se tosiasia, että tietoisuudessanne tapahtuneet muutokset vievät oman aikansa manifestoituakseen fyysisessä maailmassa, määräytyy vain aineen jähmeyden vuoksi ja siksi sille on mahdotonta ilmestyä välittömästi eteenne uudessa muodossa.  Toinen hidastava tekijä on se, että suurin osa ihmiskunnan tietoisuudesta ei ole vielä herännyt ja sillä ei voi olla sellaista kriittistä vaikutusta kuin sellaisten ihmisten tietoisuudella, jotka ovat alkaneet toteuttaa ja ymmärtämään Jumalallisia Lakeja ja yrittävät seurata niitä elämässään.

Siksi sinun etusi ja koko ihmiskunnan etujen mukaista on levittää näitä Opetuksia ja tätä Tietämystä, jonka saat Viestien kautta mahdollisimman laajasti. Voit huomata, että vastaanottamasi informaatio ei eroa suuresti maailman useimpien uskontojen perusteista. Kuitenkin on olemassa pieni ero ja ero liittyy yksilölliseen sisäiseen Polkuun, jolle me ohjaamme sinua, Polkuun maailman tiedostamiseen sydämesi kautta.  Koska mihin tahansa ulkoiseen tietoon, joka tulee sinulle ulkopäin, olet taipuvainen olla luottamatta sellaiseen tietoon. Kun tulet kykeneväksi saamaan informaatiota, joka tulee sisältäsi, otat sellaisen informaation täysin eri tavalla vastaan. Vaikka se ei sisältäisi mitään uutta sinulle; koko sisään tuleva tieto tulkitaan eri tavalla, ja se tulee kotiin tietoisuuteesi.

Tietojen havaitsemisessa on eri vaiheita. Kun ymmärrät ulkoisessa mielessäsi, että tiedät jo tämän ja olet kuullut sen aikaisemmin, se ei tarkoita sitä, että olet syvästi tuntenut tämän informaation ja tämän Opetuksen sydämessäsi ja olet ymmärtänyt sen siinä määrin, että sinusta tulee yhtä tämän Tiedon ja Opetuksen kanssa. Vasta silloin, kun sinusta tulee yhtä Opetuksen kanssa, sinusta tulee tämän Opetuksen kantaja, ja sinä erottamattomasti sidot elämäsi sen kanssa  ja alistus Lakiin, jonka olet hyväksynyt koko olemuksellasi.

Jumalallisen Lain toteutumisessa on eri vaiheissa, ja vasta kun vastaanotat Lain sydämesi syvyydestä, tulee sinusta Lain toimeenpanija, ja tulet kykeneväksi vaikuttamaan sinua ympäröivään elämään ilman sanoja ja ilman tekoja. Sinä hankit kyvyn vaikuttaa läsnäolosi avulla ympäröivään ympäristöön. Voit vain mietiskellä, pysyä autuudessa ja tyytyväisyydessä, ja ympärilläsi oleva elämä muuttuu kuin taikana.

Tämä on erittäin korkea saavutus, johon teidän kaikkien pitäisi pyrkiä. Mutta, jotta voisit olla syvässä meditaation tilassa maailmassasi, sinun pitäisi ajatella sellaisten meditaatio- edellytysten olosuhteiden luomista. Teidän kaupungit, ja jopa vähemmän asutut paikat, ovat niin täynnä negatiivista energiaa, että sinulla on vaikeaa ottaa yhteyttä Korkeampaan Itseesi, samoin kuin meille on vaikeaa savuttaa sinun tietoisuuttasi, joka on jatkuvasti negatiivisten energioiden ympäröimänä. Siksi yhä uudelleen ja uudelleen kiinnitämme jälleen huomiotasi elinolosuhteisiin, jossa elät. Sinulla pitäisi olla mahdollisuus pysytellä yksin ja pyrkiä viettämään aikaa paikoissa, missä voit palauttaa energioitasi. Kun saavutatte Jumalallisen tilan standardin itsessänne, tulette tietämään, mihin pyrkiä, ja voitte rajoittaa itse niiden energioiden vaikutusta itseenne, joita maailmassa on runsaasti.  Annamme teille mahdollisuuden verrata värähtelyjänne inkarnoituneen edustajamma värähtelyihin Maassa, niin ettette kadota Polkuanne. Me pudotamme teille pelastus köyden, ja se riippuu vain teistä, hyväksyttekö meidän apumme vai ette.

Kaikkina aikoina on ollut inkarnoituneita ihmisiä, jotka kantoivat  Jumalallisia puhtauden värähtelyjä. Ja tällaisia ihmisiä on joukossanne. Jos silmänne ovat auki ja korvanne kuulisivat, joka päivä kiittäisitte Jumalaa siitä, että Hän oli lähettänyt Hänen inkarnoituneen Lähettiläänsä teille. Mutta menette heidän ohitseen, ilman, että huomaatte.

Siksi teidän ensimmäinen velvollisuutenne on huomata Jumalallisuuden ilmentyminen ympärillänne olevissa ihmisissä ja auttaa näitä ihmisiä, koska he kantavat karmanne taakkaa.

Pyhien ja joogien kunnioittaminen, jotka inkarnoituvat ottamaan ihmisten karman itseensä muuntaakseen sitä, on hyvin yleistä Idässä. Lännessä on myös monia ihmisiä, jotka eivät ole tästä maailmasta ja jotka ottavat ja kantavat teidän karmanne taakkaa. Oppikaa olemaan kiitollisia tällaisille ihmisille. He eivät voi aina sopeutua yhteiskuntanne olosuhteisiin, koska yhteiskunta on kuin järjetön yritys näille ihmisille. Kuitenkin, te kiirehditte ilmoittamaan, että pyhimyksenne ovat hulluja. Maailmanne on ylösalaisin. Vähiten arvoisilla on kaikki, kun taas ne, jotka kantavat ihmiskunnan taakan, jatkavat surkeissa olosuhteissa. Kuitenkin näin on aina ollut nykyisen modernin historian aikana.

Maailmanne on ylösalaisin oleva maailma. Kun opit tunnistamaan Jumaluuden ilmentymän maailmassasi ja erottamaan sen kaikesta ei-jumalallisesta ilmenemisestä tietoisuudessasi, pystyt todella vaikuttamaan ympäröivään maailmaan ja muuttamaan sen.

Mutta ensiksi sinun pitäisi oppia tunnistamaan Jumalallinen manifestaatio itsesi sisällä. Silloin pystyt vetämään puoleesi samanlaisia Jumalallisia manifestaatioita avaruus-tilasta värähtelyjen kautta. Jumalallisuuden saarekkeet tulevat laajenemaan ja lisääntymään maailmassa, ja me voimme tulla luoksenne, ensin kiinteämmissä kehoissamme ja sitten kevyemmissä ruumiissamme. Ja profetia Ylösnousseista Mestareista, jotka kävelevät teidän keskellänne, tulee todeksi, ja voitte kommunikoida kanssamme.

Siksi, se riippuu ainoastaan sinusta, että profetiasta tulee todellisuus omassa ajassasi.

Luokaa Jumaluuden saarekkeita ja siirtykää niihin ainakin joksikin aikaa.

MINÄ OLEN Kuthumi.