Vastauksia joihinkin teitä kiinnostaviin kysymyksiin

      Kommentit pois päältä artikkelissa Vastauksia joihinkin teitä kiinnostaviin kysymyksiin


Vastauksia joihinkin teitä kiinnostaviin kysymyksiin

Sanat Kumara, 13. maaliskuuta 2008

Sanat Kumara

MINÄ OLEN Sanat Kumara, tulen jälleen Lähettilääni kautta. Olen tullut selventämään sinulle joitain asioita, jotka koskevat apostoliutta ja Lähettäjäämme suhteita muihin ihmisiin ja hänen suhtautumistaan nykyisiin ja menneisyyden erilaisiin henkisiin ja uskonnollisiin johtajiin. [1]

Jokaisella Lähettiläällä on tietty tehtävä. Hän tulee maailmaan tämän tehtävän kanssa, ja joissain tapauksissa hän on valmistautunut tähän tehtävään monien satojen vuosien ajan.

Ja nyt, kun edustajamme tulee inkarnaatioon ja alkaa tehdä työtä, erilaisia asioita alkaa tapahtua samanaikaisesti liittyen siihen, kuinka meidän antamamme Opetus yhdistyy siihen, mitä on annettu muiden kautta. Jokainen Lähettiläs tietää vain hänen tehtävänsä. Lähettilään tehtävä ei ole antaa kommentteja muiden opetusten lausunnoista, jotka tulevat fyysiseen maailmaan muiden ihmisten kautta.

Ymmärtäkää, että maailmanne on karmallinen maailma. Tämä tarkoittaa, että totuus ja valo ovat sekoittuneet  joihinkin väärinkäsityksiin maailmassanne. Kaikki on suhteellista maailmassanne, ja ei kukaan  rohkene sanoa, että yhdellä nykyisyyden tai menneisyyden edustajillamme on tai oli koko Jumalallisen Totuuden kokonaisuus.

Ymmärtäkää, että sama Totuus annetaan eri aikoina erilaisille inkarnoituneille ihmisryhmille, ja joka kerta sen tulkinta on hiukan erilainen.

Jos luulette, että meidän on annettava kommentteja muiden ihmisten kautta annetuista opetuksien lausunnoista, olette erehtyneet yksinkertaisesti siksi, koska teidän täytyy elää tässä ja nyt ja suorittaa se tehtävä, jota varten olette tulleet inkarnaatioon, sen sijaan, että tuhlaatte aikaa loputtomilla väitteillä siitä, kuka oli oikeassa vai väärässä sata, kaksisataa ja enemmän vuosia sitten.

Voit tutkia ja verrata aikaisempien ja nykyisten opetusten lausuntoja. Mutta totuus on, että sinun on suoritettava Jumalallinen tehtäväsi, ja tätä varten sinun on ylläpidettävä jatkuvaa sisäistä sopusointua Korkeampien maailmojen kanssa.

Heti kun seuraat  juorujen ja arviointien polkua, lasket värähtelyjäsi. Laskeudut  Jumalalliselta tasolta lihallisen mielen tasolle; ja et voi enää nähdä ja erottaa Jumalallista Totuutta, koska Totuus on tietoisuutenne tila, yhdenmukaisuutenne aste Korkeamman todellisuuden kanssa.

Haluaisin myös koskettaa kysymystä, joka koskee Hierarkkiaamme ja erilaisia virkoja, joita tämä tai tuo Mestari, jonka tiedätte, pitää meidän Hierarkiassamme.

Kyllä, olemme antaneet tietyn käsityksen siitä, kuinka Hierarkkiamme on organisoitu. Tämä käsitys on kuitenkin annettu teidän tietoisuustasonne mukaan tietyssä kehitysvaiheessa. Ymmärtäkää ja yrittäkää oivaltaa, että meidän maailmamme ei voi täsmällisesti vastata teidän maailmaa, ja älkää yrittäkö katsoa meidän maailmamme rakennetta sellaisena, joka on olemassa teidän maailmassanne.

Kun yritätte ymmärtää maailmamme rakennetta, älkää koskaan yrittäkö saada täydellistä vaikutelmaa maailmastamme. Ne ihmiset, jotka tekevät siirtymän, ovat avustajiemme huolehtivissa käsissä. Uskokaa minua; heillä ei ole mitään ajatuksia siitä, kuka pitää mitäkin virkaa Hierarkiassa. He vain iloitsevat meistä lähtevästä Valosta ja ovat onnellisia siitä, että he ovat paikassa, jossa he eivät tunne rakkauden, huomion ja huolenpidon puutetta. He näkevät jokaisen elämäntilanteen Maassa uudella tavalla. Te opitte virheistänne itse.

Jos Ylösnousseet Mestarit koko säteilyssään pakotetaan tulemaan ruumiillistumaan ja elämään niissä olosuhteissa, jotka ovat olemassa Maan päällä nyt, ette koskaan usko, että nämä  edessänne olevat, ovat  Ylösnousseita Mestareita. Siksi aika Ylösnousseiden Mestarien asettamiseksi ruumiillistumiseen Maapallolla ei ole vielä tullut.

Silti monet meistä pitävät läsnäoloamme niissä yksilöissä, jotka ovat olleet meidän opetuslapsiemme satoja ja tuhansia vuosia.

Siksi emme voi sanoa, että tämä tai tuo yksilöllisyys on kokonaan tai edes osittain läsnä kenessäkään henkilössä, koska Opettajan läsnäolo on väliaikainen ilmiö, ja se määräytyy opetuslapsen sekä ruumiin puhtauden asteen että häntä ympäröivän ympäristön puhtauden asteen mukaan. 

Kun meille on mahdollista, olemme läsnä Maassa ja näemme tilanteen opetuslapsiemme silmien kautta.

Kaikilla Messialla ja Lähettiläillä oli korkeampi yksilöllisyys läsnäolossaan. Tehtäviensä aikana sekä läsnäolon aste että itse yksilöllisyyden aste muuttuvat. Siksi on väärin puhua tämän tai sen Mestarin ruumiillistumisesta, jonka tunnette, tämän tai toisen henkilön kehossa. Voitte vain puhua korkeamman yksilöllisyyden sekoituksesta ja  läsnäolon laajuudesta.

Hyvin tunnetuilla Mestareilla, joiden nimet tiedätte ja joita kutsutte, on oikeastaan joskus aivan erilaisia nimiä, joita te ette tunne. 

Voimme puhua kanssanne maailmamme rakenteesta pitkään ja yritätte kurkistaa maailmojamme erottavan verhon halkeaman läpi, mutta tuhlaatte tässä yhteydessä aikaa, koska teidän tulisi keskittyä nykyisiin tehtäviinne ja elää niiden eettisten ja moraalisten ohjeiden mukaisesti, jotka annamme teille.

Olen ollut tänään hieman ankara, ja ne teistä, jotka ovat odottaneet konkreettisia vastausta kysymyksiinne, eivät välttämättä ole saaneet mitään. Yritin kuitenkin puhua Korkeamman Itsenne kanssa ja antaa kehotuksia, joiden avulla voitte pitää oikeat ohjeet elämässänne.

MINÄ OLEN Sanat Kumara. OM.

[1] Monet ihmiset pyytävät minua esittämään mielipiteeni siitä tai toisesta hengellisestä opettajasta tai ohjaajasta tai pyytävät Mestareita kommentoimaan heitä. Mestarit eivät kuitenkaan rohkaise minua, kun minua pyyetään antamaan mielipide ja informaatio liittyen siihen tai toiseen henkiseen johtajaan. He sanovat, että tehtäväni on antaa Opetus, jonka He antavat minun kauttani, niin selkeästi kuin mahdollista. Kuitenkin tänään, kun olin meditoinut ja osoittanut nämä kysymykset Opettajalleni, Sanat Kumaralle, Hän on odottamattomasti antanut Viestin, jonka julkaisemme nyt. (huomautus T. N. Mickushinan muistiosta.)

© Lähettiläs Tatyana Mickushina