Vetoan teitä seuraamaan ihanteitanne kaikkea ylivoimaa vastaan!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Vetoan teitä seuraamaan ihanteitanne kaikkea ylivoimaa vastaan!


Vetoan teitä seuraamaan ihanteitanne kaikkea ylivoimaa vastaan!

Saint-Germain, 26. kesäkuuta 2013

MINÄ OLEN Saint-Germain!

Hyvät naiset ja herrat, olen tullut luoksenne jälleen osoittamaan kunnioitukseni niille teistä, jotka työskentelevät väsymättä itsensä täydellistämisessä ja tekevät kaikkensa, jotta Uuden Ajan-energiat pääsevät maailmaanne!

Olen tullut tänään, voidakseni muistuttaa teitä aikakaudesta, jolloin monet teistä olivat inkarnaatiossa. Ja olen tullut tänään kuin teidän Ritari Komentajanne!

Minun on muistutettava teitä tosiasiasta, että oli olemassa aika, jolloin ritari järjestöt olivat olemassa. Ja minun on muistutettava, että tuona aikana, kuten nytkin, oli todellisia Hengen Ritareita, valmiina uhraamaan elämänsä ihanteiden vuoksi. Ja oli myös niitä, jotka käyttivät panssareita ja osallistuivat turnauksiin, mutta heidän sydämensä olivat kylmiä ja heitä ei ohjannut Jumalallinen Totuus ja todelliset ihanteet maailmalle.

Teidän ajallanne on myös todellisia Hengen Ritareita, jotka ovat valmiita puolustamaan vakaumuksiaan kaikissa elämäntilanteissa. Ja on niitä, jotka opetuksen varjolla toimivat omien itsekkäiden tavoitteidensa mukaisesti ja yrittävät koota parven ja ohjata sitä omien intressiensä mukaisesti.

Eikö tämä ole hyvin laajalle levinnyt tilanne yhteiskunnassanne?

Monet ihmiset keräävät ryhmiä ja yrittävät johtaa niitä: sokea johtaen sokeaa.

Tänään olen tullut antamaan teille uskon impulssin ja todellisen suunnan, jota olette kutsuttu seuraamaan.

Joten ota esimerkki Ritari-säännöstöstä. On olemassa todellisia ihanteita, joiden puolesta sinun on kamppailtava ja jota et voi pettää.  Ja on olemassa todellisten ihanteiden väärennöksiä. 

Kun kerrotte minulle, ettette voi tehdä eroa, että ette pysty erottamaan, onko seuraamanne  johtaja todellinen tai väärä paimen, olette ovelia. Te tiedätte aina totuuden! Sydämenne ovat täydellisin mekanismi, jolla voitte tehdä johtopäätöksiä maailmassa. Ja kun ette kuuntele sydäntänne, alatte kuunnella lihallista mieltänne, joka aina kertoo teille miksi teille on helpompaa ja turvallisempaa seurata jotakuta.

Nyt sinun täytyy saada tarkempi käsitys siitä, missä todelliset arvot ovat ja missä väärennökset ovat.

Kuu paistaa myös. Kuitenkin se loistaa auringon heijastaman valon avulla. Siksi on niitä, jotka johtavat todellista Jumalallista Valoa maailmaanne ja on niitä, jotka loistavat heijastuneen valon kanssa. Tämä  on yhtä ilmeistä kuin mitä näet, kun tarkkailet kuuta ja aurinkoa.

Olette astumassa Uuteen Aikakauteen. Ja tärkein ominaisuus, joka teidän täytyy hallita Uudessa Ajassa on ominaisuus tehdä erottelua.  Sinun ei tarvitse käydä luennoilla tai seminaareissa, jotta saisit hallintaasi tämän ominaisuuden. Tämä ominaisuus on jokaisella teistä perintönä syntymästänne lähtien. Lapsuudestanne lähtien teillä kaikilla oli erottelukyvyn ominaisuus. Mutta kun jouduitte tilanteeseen, jossa väärät arvot ottivat asemansa maailmastanne, lankesitte ympäröivän ympäristön vaikutuksien alaisiksi ja aloitte luottaa lihalliseen mieleenne ettekä sydämeenne.

Siksi tehtävänne on vain yksinkertaisesti palauttaa todelliset arvot elämäänne. Nämä arvot sisältävät velvollisuuden tunteen, arvokkuuden, omistautumisen, uskon ja rakkauden. Voin luetella teille paljon todellisia ominaisuuksia, mutta olette hyvin tietoisia niistä itse. Sitten kun piiloudutte väärien ihanteiden taakse ja yritätte seurata vääriä johtajia, tiedätte aina sydämessänne, että olette väärällä polulla, koska tässä tapauksessa teitä motivoi kiinnostus itseenne. Yritätte saada jotain itsellenne. Riippumatta siitä, mitä se on – hyvä suhde, mukava ja tyydyttävä elämä, valta, raha tai himojen tai halujen tyydyttäminen. Joka tapauksessa se on aina jotain, joka vastustaa Jumalallisia arvoja ja todellista Hengen ritarillisuutta.

Olen tietoinen, että asuminen maailmassanne tekee lähes mahdottomaksi seurata todellisia Jumalallisia arvoja, koska maailma koostuu jopa 90 prosenttisesti vääristä arvoista.

Mutta juuri nyt olen tullut johtamaan niitä teistä, jotka ovat valmiita yhdistymään Ylösnousseiden Mestareiden lipun alla! Juuri nyt kutsun teitä yhdistymään lippujemme alla kuten teidän Ritari Komentajanne! 

On hyvin helppoa voittaa, kun vihollinen on heikko ja harvalukuinen.

Kunnia ja kiitosta niille, jotka vähemmistössä ollessaan voittavat voittoja! Ja nyt vetoan juuri teihin, jotka olette valmiita uhraamaan hetkelliset hyödyt ja pyrkimään ikuisiin ja katoamattomiin arvoihin. Vetoan niihin, jotka ovat valmiita jättämään illusoristen trivialiteettien maailman mainosten hohtavien valojen ja houkuttelevan kimaltelevien joulukuusen koristeiden kanssa, ja tulla ulos puolustamaan taistelukentälle todellisia arvoja, jotka sisältävät omistautumisenne Veljeskunnalle ja Mestareille ja järkkymättömän uskonne ja rakkautenne!

Olen valmis johtamaan niitä teistä, naiset ja herrat, jotka eivät pelkää astua eteenpäin puolustamaan ihanteitanne vastustajienne hallitsevaa ylivoimaa vastaan!

Siksi, pyydän muistakaa Kunnia-Säännöstöä, joka ensimmäisissä riveissään sanoo, että illusorisessa maailmassa ei ole mitään sellaista, jolla olisi korkeampi prioriteetti ja asema kuin Jumalalla ja kuuliaisuudella Jumalalliselle Laille.

Tämän lausunnon perusteella kaikki muu tulee teille selväksi ja saa toisen merkityksen.

Ja itse elämänne on vähemmän tärkeä kuin Jumala ja kuuliaisuus jumalalliseen Lakiin, koska uhraamalla elämänne Jumalan tähden saatte iankaikkisen Elämän. Mutta seuraamalla illusorisen maailman  hetkellisiä intressejä ja intohimoja, menetätte sielunne ikuisesti.

Toivon, että otatte Jumalallisen Totuuden puolustamisen polun. Juuri nyt teidän on aika ilmentää päättäväisyyttänne ja vakaumustanne näennäisten voimien edessä, jotka häpeämättömästi nauravat edessänne. He eivät usko, että on vielä ihmisiä, joille elämän ensisijainen tehtävä on seurata ihanteita.

Vetoan sinua seuraamaan ihanteita kaikkea ylivoimaa vastaan! Tätä kutsutaan todelliseksi Hengen ritarillisuudeksi! Tätä kutsutaan kuolemattomuudeksi!

Minä vetoan teitä astumaan iankaikkiseen Elämään! Minä kutsun sinua seuraamaan minua – teidän Ritari Komentajaanne!

Tulemme arvokkaasti astumaan Uuteen Aikakauteen  – Vesimiehen Aikakauteen!

MINÄ OLEN Saint-Germain!