Viesti vuoden alussa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Viesti vuoden alussa


Viesti vuoden alussa

Gautama Buddha, 1. tammikuuta 2012

MINÄ OLEN Gautama Buddha. Olen tullut luoksesi tänä päivänä.

Olen iloinen siitä, että minulla on tilaisuus antaa teille Viestini vuoden alussa.

Ei siksi, että tämä vuosi on erityinen, vaan siitä, että on tullut perinteeksi antaa Viestini vuoden alussa.

Kuten voitte aistia, ympäröivän todellisuuden energiat ovat muuttuneet. Uudet energiat ovat valmiita tuomaan uusiutumista maailmaasi, ja minun, Maailman Herrana, on ilmoitettava teille, että olette siirtymässä kriittiseen osaan evoluutiokehityksen Polulle. On tullut hetki, jolloin se, kuinka turvallisesti ihmiskunta kehittyy ja edistyy evoluutiokehityksen seuraavissa vaiheessa riippuu jokaisesta tekemästänne valinnasta. Tässä mielessä tuleva vuosi on hyvin tärkeä ja avaa uuden tilan: tulevaisuuden tilan.

Tällä hetkellä katson maapallon hienovaraista tasoa. Kaikki planeetan alueet eivät osoita valmiutta tuleviin muutoksiin. Huomaan kuitenkin tyytyväisenä, että monien ihmisten tietoisuus on alkanut muuttua parempaan suuntaan: kohti ympäröivästä maailmasta huolehtimiseen ja kohti suurempaa pyrkimystä kaikkien elävien olentojen yhteiseen hyvään.

Maapallolla tapahtuvien maailmanlaajuisten muutosten ymmärtäminen on alkanut tunkeutua ihmiskunnan parhaiden edustajien tietoisuuteen, ja nämä edustajat tulevat olemaan yhteiskunnan johtavassa osassa.

On tulossa aika, jolloin keskittyminen kapeisiin henkilökohtaisiin etuihin on ristiriidassa ajan vaatimuksen kanssa. Tulee aika, jolloin vain kollektiivisella tietoisuudella, tietoisuudella joka keskittyy huolehtimaan muista, planeetan Yhteisestä Hyvästä ja kaikista elävistä olennoista Maassa, tulee olemaan kehityksen mahdollisuudet.

Tulevaisuudessa tämä muutos ihmiskunnan tietoisuudessa saa väistämättä hallitsevan aseman. Erityisesti tietoisuus, joka on keskittynyt huolehtimaan naapureistanne ja auttamaan kaikkia planeetalla olevia, jotka ovat olemassa planeetalla, tulee saamaan mahdollisuuden jatkaa evoluutiotaan.  

Siksi tämä tärkeä kehitysvaihe on tullut – vaihe, jolloin maaplaneettaa asuvat olennot ovat vastuussa Maaplaneetasta.

Jokainen seuraava askel ja jokainen seuraava tekemänne valinta joko edistävät teitä evoluution Polulla tai vievät teitä historian sivupolulle. Ja jokainen teistä tekee tämän valinnan itse.

Kyllä, me tulemme, varoitamme teitä, annamme teille Opetuksen, mutta te voitte tehdä valinnan omalla vapaalla tahdollanne kuunnellen sanojamme tai ette; noudattaen suosituksiamme tai tulla ohjatuksi teidän hetkellisten halujenne ja toiveittenne mukaisesti.

Kaikki on hyvin yksinkertaista, rakkaat. Kun laajennatte näkökulmaanne, kun nousette tietoisuudessanne tietylle tasolle, teidän on mahdollisuus hankkia Jumalallinen visio ihmiskunnan kehityksen näkymistä.

Kun piiloudutte tietoisuutenne kodikkaisiin halkeamiin ja pimeisiin kulmiin ettekä halua tulla ulos valoon, pois tavallisista pölyisistä ja homeisista paikoista, tulevien muutoksien herättämän pelon takia, näkökenttänne kapenee ja ettekä pysty kokekaan muita tunteita – paitsi vallitsevaa pelon tunnetta.

Rakkaat, ero on valinnassanne, jonka teette tietoisuudessasi. Voitte omistaa elämänne palvelemaan Maapallon evoluutiota, ja Jumalallisen tietoisuuden horisontit tulevat avautumaan edessänne. Tai voitte omistautua elämänne palvelemaan egoanne ja tyydyttämään sen kyltymättömiä haluja. Tässä tapauksessa koko maailma kutistuu ja siitä tulee merkityksetön, rajoitettu maailma, jonka olette luoneet itsellenne.

Tulevaisuuden maailmassa ei ole sijaa tietoisuudelle, joka keskittyy vain itseensä ja egonsa mielihaluihin. Evoluution polku avautuu vain niille, joiden tietoisuus pystyy laajentamaan huomionsa Jumalallisiin horisontteihin. Tämä on juuri se tilanne, jossa maailma on nyt.

Rakas Jeesus kertoi kerran vehnän erottamisesta akanoista. Ja nyt toistan teille, että on tullut se hetki, jolloin jokaisen teistä on tehtävä valinta: seurata evoluution Polkua tai jatkaa tylsää ja synkkää elämää historian takapihalla.

Jokaisen teistä on tehtävä tämä valinta, koska on tullut aika ja uusi tila on avoin vain niille, jotka tekevät valintansa kehityksen evoluution Polun hyväksi.

Kaikki on hyvin yksinkertaista. Ja valinta on hyvin yksinkertainen. Voitte joko valita Jumalan tai valita kuolevaisen tietoisuutenne, egonne.

Se, mille annat etusijan, on se mikä sinulle tulee lopulta jäämään.

Jos haluat pysyä epärealistisen kuolevaisen osasi kanssa, jos identifioit itsesi ruumiisi kanssa ja olet kiintynyt siihen, silloin tulet jäämään kiinnittyneeksi kuolevaiseen kehoosi ja niität kuoleman.

Jos onnistut nousemaan Jumalalliselle tasolle inhimillisessä tietoisuudessasi, silloin saat palkinnoksi kuolemattomuuden ja Ikuisen Elämän.

Sinä itse päätät tulevan Polkusi omilla valinnoillasi.

Voin vain näyttää sinulle etenemissuunnan, mutta en voi kulkea sinun sijastasi.

Siksi tänä päivänä tulemiseni tarkoituksena on ollut jälleen kerran muistuttaa ihmiskuntaa tulevista ajoista.

Lisäksi haluaisin vakuuttaa teille, että jokainen liikkeenne, jopa pieni ajatuksenmuutos kohti evoluution Polkua, saa ennennäkemättömän tuen Taivailta.

Ymmärrämme täysin kaikki vaikeutenne voittaa illuusiota, joka on nyt kukoistuksessaan. Siksi jokainen pyrkimyksenne kohti Korkeampia Maailmoja lisääntyy monin kertaisesti ja saa kaikkien Ylösnousseiden Mestarien tuen.

Siksi sinulla ei ole mitään pelättävää. Huolehtivat kädet tukevat sinua Polun vaikeimmissa osissa. Katsokaa vain meitä, Viisauden Mestareita, ja kysykää vain apuamme  ja apua tulee!

MINÄ OLEN Gautama Buddha.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina