Yhteys viime vuosisadan alun ja tämän vuosisadan tapahtumien välillä Venäjällä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Yhteys viime vuosisadan alun ja tämän vuosisadan tapahtumien välillä Venäjällä


Yhteys viime vuosisadan alun ja tämän vuosisadan tapahtumien välillä Venäjällä

Rakas Lanello (Mark Prophet), 27. joulukuuta 2010

MINÄ OLEN Lanello, tulin taas luoksenne.

Tänään me tulemme puhumaan jostakin erittäin tärkeästä. Tulemme puhumaan nykyisestä tilanteesta. Ja enimmäkseen puhumme Venäjästä. Tämä ei johdu siitä, että Lähettiläämme on kotoisin Venäjältä, vaan siitä, että tietyt Ylösnousseen Valtakunnan toiveet liittyvät tähän maahan.

Tiedätte, että ennen inkarnaatiotani Amerikassa minä inkarnoiduin Venäjällä. Syntymäni mukaan minusta piti tulla Venäjän johtajaksi isäni kuoleman jälkeen. Niille, jotka eivät tiedä, sanon, että olin Tsarevich Aleksei. Inkarnaationi olisi pitänyt tuoda Venäjälle valaistunut hallintotapa ja joitain muutoksia, jotka olisivat voineet sallia tämän maan alkaa toteuttamaan sen päätehtävää: näyttämään erilaista tapaa sivilisaation kehitykselle, erityisesti henkisellä tavalla.

Tiedät kuitenkin, että tapahtui verinen vallankumous ja sitä seurasi kostotoiminta kansakunnan eliittiä kohtaan.

En aio mennä syvälle kaikkiin poliittisiin tapahtumiin. Puhun vain tapahtuneiden prosessien hengellisestä puolesta.

Muistatte Jeesuksen. Ja muistatte kuningas Herodeksen, joka käski tappaa kaikki poikalapset, koska oli olemassa ennustus Juudean uuden kuninkaan tulemisesta.

Se on aina ollut näin. On voimia, jotka eivät halua muutoksia; ne pelkäävät muutosta ja ovat valmiita käsittelemään nopeasti kaikkia, jotka ovat uuden tietoisuuden kantajia. Ja on niitä, jotka ovat valmiita uhraamaan itsensä uusien energioiden voittamisen puolesta.

Ennen inkarnaatiotani Tsarevich Alekseiksi minua koulutettiin vakavasti eteerisissä retriitteihin. Läpäisin kokeet hankkiakseni oikeuden olla se, joka kykenisi kääntämään Venäjän kohti henkistä polkua verettömästi, evoluutiomaisella tavalla. Kuten Jeesuksen aikaan, oli kuitenkin voimia, jotka eivät halunneet Jumalallisia muutoksia. Ja vallankumous tapahtui.

Koko Venäjän seuraava historia seuraavina vuosikymmeninä oli seurausta tästä vallankumouksesta. Ja Venäjä ja ne maat, jotka olivat osa Venäjää, kantavat yhä edelleen tuon vallankumouksen hedelmiä.

Saattaa tuntua oudolta, että kiinnitän huomiotanne menneisyyteen, enkä tämän menneisyyden parhaimpiin hetkiin, sen sijaan, että vetäisin tietoisuuttanne korkeammalle.

Kuitenkin tämän pitäisi auttaa teitä ymmärtämään nykyisiä prosesseja, jotta teillä on mahdollisuus toimia tietoisesti vallitsevissa olosuhteissa. On kulunut noin sata vuotta 1900-luvun alun tapahtumista. Ja nyt ne henkilöt, jotka olivat aikaisemmissa inkarnaatioissa radikaaleja ryhmiä  ja merimiehiä, jotka kaatoivat itsevaltaisen autokratian, ovat tulleet inkarnaatioon. Tämän uuden syntyneen sukupolven ominaisuuksia ovat kapina, aggressiivisuus, tyytymättömyys elämään ja halu omistaa  arvoja, joihin heillä ei ole mitään oikeutta Karman Lain mukaan. Näiden piirteiden joukossa on myös moraalisten ihanteiden tai hengellisten pyrkimysten puute.

Tämä sukupolvi on nyt tulossa kypsään ikään.

Mutta nuorten joukossa on myös niitä, jotka puolustavat uskon perustuksia ja jotka taistelivat vastakkaisella puolella.

Huolimatta siitä, kuinka oudolta teistä saattaa  tuntua, molemmissa ryhmissä oli niitä, jotka työskentelivät pois suuren karman kerrostuman ja tekivät suuria uhrauksia. Kyllä, vallankumous ja ihanteiden puuttuminen ovat huonoja. Taistelu Jumalaa ja Hänen palvelijoitaan vastaan on pahempaa. Mutta motiivi, joka ihmisellä oli aloittaessaan toimintansa, on tärkeä. Ja jos hän ei toiminut sisäisestä aggressiivisuudesta käsin eikä halunnut tarttua valtaan vaan toimi hyvän tulevaisuuden vuoksi ja ihanteidensa vuoksi, niin hänen pyrkimyksiään tullaa arvioimaan  karman Herrojen taholta aivan erilaisten mittojen mukaan.

Joten miten tämä menneisyys liittyy nykypäivään? Se on hyvin yksinkertaista. Uusi sukupolvi, joka on tulossa työikään, sen on työstettävä pois toimien ja tekojen karma, joka suoritettiin menneisyydessä.

Ette ehkä saata kohdata todellista vastustusta fyysisessä tasossa, kuten oli viime vuosisadan alussa, vaikka niinkin voi hyvin tapahtua. Mutta halu ansaitsemattomasti omistaa arvoja, valtaa tai mikä tahansa muuta ja halukkuus tehdä mitä tahansa rikoksia  saadakseen haluamansa halveksimatta rikollisia laittomia keinoja, mukaan lukien murhaa ja jumalanpilkkaa, tämän halun täytyy kuluttaa itsensä loppuun. Ja Jumala antaa mahdollisuuden näiden ihmisten sieluille, jotka sietivät kapinaa Jumalaa ja Hänen lakiaan vastaan, manifestoida nöyryyden ja uskon ominaisuuksia.

Rikoksia ja epäitsekkäitä itsensä uhrautuvia tekoja tapahtui taistelun molemmin puolin. Ja nyt aggressiivisuuden ilmenemisen rinnalla näemme esimerkkejä ihmisarvon mukaista käyttäytymisestä monissa nuorissa.

Joten olemme jälleen joutuneet kasvokkain vanhojen velkojan työstämisen välttämättömyyden kanssa. Viime vuosisadalla olin nuori ja en voinut osallistua noihin tapahtumiin. Tällä kertaa olen Ylösnousseessa tilassa ja voin antaa ohjeita ainoastaan lyhyiden Viestien kautta. 

Joka tapauksessa, kun ihminen ymmärtää, mitä tapahtuu, hän voi ottaa tietoisia askeleita, joiden ensisijainen tarkoitus on muuttaa häntä itseään.

Teidän aikananne, kuten tuolloin, on monia kiusauksia, joita nuoret kohtaavat. Tai ehkä minun pitäisi sanoa, että nyt on paljon enemmän kiusauksia. No, tässä on Jumalallinen Laki voimassa. Jos rikot Jumalallista Lakia kerran, sinun on osoitettava sitoutumisesi Lakiin vaikeammissa olosuhteissa tulevaisuudessa.

Viemällä energian fyysiseen maailmaan tämän Viestini välityksellä, toivon, että tämä Viestini löytää vastauksen jopa niiden sieluissa, jotka eivät tule koskaan lukemaan sitä, koska kaikki on yhteydessä maailmassanne. Ja hienommassa tasossa, jokainen ihminen, joka lukee tämän Sanoman ja hyväksyy sen, on eräänlainen lähetin, joka lähettää sitä koko maailmalle ja saa kaikki ihmiskunnassa, jotka ovat viritettyjä samalle Jumalalliselle aallolle, kuulemaan sen.

Näin toimimme. Ja varovaisuus on paras työkalu.

MINÄ OLEN Lanello.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina