ROSARI ”MYSTINEN HETKI”

      Kommentit pois päältä artikkelissa ROSARI ”MYSTINEN HETKI”

ROSARI ”MYSTINEN HETKI”

Lyhyt Rosari, joka perustuu MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN 31.12.2011 antamaan saneluun. (1)

Minä olen valmis, Herra. Ota minut, Herra, ota minun tietoni ja kykyni. Käytä minua Herra, toteuttamaan suunnitelmiasi. Tässä MINÄ OLEN, Herra. Minä alistun Sinun Tahtoosi ja Sinun Lakiisi. Minussa ei ole enää mitään, mikä ei ole Jumalasta. Mikään ei erota meitä. Me olemme yhdistyneet. (2)

  1. MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN. Ja minä tulen sisältäsi.

Nyt on aika ajatella ikuisuutta. Aikojen muutoksen mystinen hetki on tulossa. Se ei tarkoita sitä, että aikakausi muuttuu juuri tällä hetkellä. Se tarkoittaa, että  se ikuisuuden hetki, kun aikakausien käännekohta tapahtuu, on tullut. Ja tällä hetkellä on välttämättömämpää kuin koskaan ennen kääntää katse ikuiseen, ikuisuuteen, mystiseen ja salaperäiseen.

OM

  1. Nyt on hyvin vähän ihmisiä, jotka tuntevat Korkeammat maailmat. Ikuisuuden tunne on lahja, jota ihminen ei voi saavuttaa yhden inkarnaation aikana. Ja mitä enemmän on ihmisiä, jotka ovat inkarnaatiossa, joilla on tämä lahja – tuntea Korkeammat maailmat – sitä harmonisempia ovat kaikki fyysisen maailman tapahtumat. Sillä juuri tämä sisäinen yhteys, mystinen yhteys, joka avautuu olemuksessasi, on se, joka mahdollistaa teidän toteuttaa  Jumalallistet muutokset maailmassanne.

OM

  1. Eivät hallitukset eivätkä maat, eivätkä erilliset yksilöt toteuta suuria muutoksia maailmassa. Kaikki maailman suuret muutokset ovat aina tapahtuneet, kun korkeammat energiat ovat tunkeutuneet maailmaan. Ja silloin, kun Korkeamman maailman energiat voivat tunkeutua fyysiseen maailmaan, kaikki alkaa muuttua hyvin nopeasti, kirjaimellisesti silmienne edessä. Ja nyt olemme aikakausien käännekohdassa ja ajassa, jolloin maailmojen yhdentyminen tapahtuu yhä useammissa ihmisissä, jotka ovat inkarnaatiossa.

OM

  1. Monien elämänvirtauksien tehtävä, merkitys ja elämän tarkoitus on juuri ylläpitää ja säilyttää tietoisuudessaan yhteyttä Korkeampiin maailmoihin, yhteyttä maailmojen välillä. Silloin, kun riittävä määrä ihmisyksilöitä pystyvät nousemaan Korkeampiin maailmoihin tietoisuudessaan, kaikki muutokset, maailman Jumalalliset muutokset tapahtuvat.

OM

  1. Tämän vuoksi minä vaadin, että jokainen teistä löytää aikaa, jotta teillä olisi teidän oma mystinen kokemus, teidän mystinen koe. Sinun täytyy löytää aikaa ajatella ikuista ja ohimenevää, Ikuisia arvoja ja katoavia kiinnostuksia. Tuntea ero näiden välillä ja ymmärtää, mihin suuntaan haluat liikkua.

OM

  1. Nykyään jokaista ihmistä, jolla on mystisiä kokemuksia, pidetään outona ja epäkäytännöllisenä elämälle. Tämä ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Yhä useammat ihmisyksilöt, joilla on muisto Korkeammista maailmoista tietoisuudessaan, tulevat inkarnaatioon. Ja hyvin pian nämä henkilöt tulevat hallitsemaan maailmaa. Sillä aika on tullut. Aika on tullut ja avaruus on muuttumassa. Maailmat ovat lähentyneet ja ovat valmiita yhdentymään.

OM

  1. Sitten, kun viimeisillä kouristuksilla illuusio pyrkii pitämään asemansa, on oikea aika muistuttaa teitä teidän Jumalallisesta alkuperästänne ja siitä sisäisestä olemuksesta, joka on läsnä teissä, joka ei salli teidän jatkaa suloista unta illuusiossa. On aika herättä Korkeampaan todellisuuteen. Aika on koittanut. Olette hitaita ja ettekä halua herätä suloisesta unestanne illuusiossa. Kuitenkin Jumalallinen todellisuus ylittää mitkä tahansa fyysisen maailman parhaista ilmentymistä voimassa ja kauneudessa. Siksi pyrkikää todelliseen olemukseenne. Teidän jumalalliseen olemukseenne. Etsikää näitä hiljaisia mystisiä merkkejä itsessänne. Ja silloin, kun tulette virittäytymään Korkeampaan todellisuuteen, fyysisen maailman muutokset  tapahtuu itsestään.

OM

  1. Onko ympärilläsi monia ihmisiä, jotka ajattelevat Korkeampaa todellisuutta ja jotka ovat virittyneet Korkeampaan todellisuuteen? Mielestäni heitä ei ole montaa. On harvoja sellaisia ihmisiä inkarnoituneina. Ja tämä on syy mihin tahansa epäoikeudenmukaisuuteen, joka on olemassa maailmassanne, kaikenlaisten epäharmonisten luonnonilmiöiden ja joukkomielenosoituksien ilmentymille yhteiskunnassa.

OM

  1. Tietoisuutenne polariteetin kääntyminen, keskittyminen ikuisiin arvoihin – ihmiskunta on nyt tässä ihmisen evoluution vaiheen kynnyksellä. Sinun täytyy ymmärtää tämä yksinkertainen totuus, jonka kynnyksellä olet nyt, yksinkertaisesti salli Korkeamman todellisuuden olemassaolo tietoisuudessasi. Ja tämä on se tarpeellinen ja riittävä askel, joka mahdollistaa kaiken muutoksen ympärillesi.

OM

  1. Ylösnousseet Mestarit ovat valmiita antamaan sinulle apua. Mutta jotta tämä apu voidaan antaa, on välttämätöntä uskoa siihen todellisuuteen, jossa Ylösnousseet Mestarit ovat olemassa. Usko Korkeampaan todellisuuteen, pyrkimys Korkeampiin maailmoihin – tämä se on, mikä voi ottaa ihmiskunnan pois suloisesta haaveilusta illuusiossa. Aika heräämiselle on tullut. Ikuisen todellisuuden aurinko on nousemassa. Minä kutsun teitä tähän ikuiseen todellisuuteen. Nyt.

OM

OM NAMAH SHIVAYA

OM

Minä olen valmis, Herra. Ota minut, Herra, ota minun tietoni ja kykyni. Käytä minua Herra, toteuttamaan suunnitelmiasi. Tässä MINÄ OLEN, Herra. Minä alistun Sinun Tahtoosi ja Sinun Lakiisi. Minussa ei ole enää mitään, mikä ei ole Jumalasta. Mikään ei erota meitä. Me olemme yhdistyneet. (2)

(1) Roseri perustuu MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN antamaan saneluun  ”Mystinen Hetki” 31.12.2011.

(2) Kutsu on annettu Sanat Kumaran sanelussa 7.5.2005, ” Odotan kärsivällisesti, että jokainen teistä on valmis liittymään Valon Hierarkiaan ja olemaan sen etujoukkona juuri siinä missä olette juuri nyt ” ja käytetty tämän Rosarin alussa ja lopussa.